Je computer opschonen en je computer snel houden

Heb je last van een computer die steeds langzamer wordt? Wil je weten hoe de computer kan worden opgeschoond? Wil je weten hoe je de computer weer snel kunt krijgen? Dat kun je allemaal in dit artikel lezen. Ook kun je hier lezen welke programma ’s je kunt gebruiken om de computer op te schonen.

Hoe raakt de computer vervuild?

Het geheugen van de computer kan al snel vol raken. Vooral als er met veel verschillende programma’s wordt gewerkt en als er veel via het internet naar informatie wordt gezocht. Ieder bestand dat op de computer is opgeslagen en de programma’s / apps nemen ruimte in beslag.

Ook als het programma tijdelijk niet wordt gebruikt. Tijdens het werken met programma’s worden gegevens vaak in het tijdelijke geheugen opgeslagen.

Computer opschonen

Gegevens die in het tijdelijke geheugen zijn opgeslagen kunnen op een later tijdstip makkelijker worden terug gevonden. Doordat bestanden in het tijdelijke geheugen worden opgeslagen kan het bestand op een later tijdstip sneller worden geopend. Hierdoor kan er op een later tijdstip snel aan het bestand worden gewerkt.

Als er regelmatig met de computer aan toepassingen wordt gewerkt komen er al snel veel verschillenden bestanden in het tijdelijke geheugen te staan. Door al deze bestanden in het tijdelijke geheugen kan de computer op een gegeven moment langzamer worden.  

Bestanden die in het tijdelijke geheugen zijn opgeslagen is niet de enige reden waardoor een computer langzaam kan worden. Er kan namelijk ook een computervirus op de computer belanden die de snelheid van de computer op een negatieve manier kan beïnvloeden. Hoe een computervirus op de computer kan belanden staat in het artikel: “zo kun je een computervirus herkennen ” beschreven.

Wanneer er een computervirus op de computer is beland kan er tijdens de zoektocht naar informatie op het internet ineens meer reclame tevoorschijn komen. Daarnaast kan het voorkomen dat een vervuilde computer ineens vanuit zichzelf allerlei taken uit gaat voeren.

Deze taken kunnen dan zelfs zonder dat jij daar een opdracht voor hebt gegeven worden uitgevoerd. Om van dit probleem af te komen is het verstandig als je met behulp van een goede virusscanner de computer gaat opschonen.

Ben jij benieuwd hoe je aan een langzame computer komt en hoe je deze weer snel kunt krijgen?

Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt worden er al snel verschillende bestanden op de harde schijf opgeslagen. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neem ruimte in beslag.

Door verschillende bestanden op de harde schijf op te slang kan het voorkomen dat de harde schijf vol begint te raken. Bij een volle harde schijf kan de computer traag worden en kan het terugvinden van bestanden erg lastig worden.

Computer opschonen met schijf fragmentatie

Voor het opschonen van de computer zijn verschillende opties beschikbaar. Zo kan de computer worden opgeschoond door overbodige bestanden / programma’s van de computer te verwijderen. Ben jij benieuwd hoe de computer kan worden opgeschoond zodat je vlot met de computer aan toepassingen kunt blijven werken?

Wat versta je onder een tijdelijk geheugen?

Niet alleen de bestanden waaraan wordt gewerkt worden in het tijdelijke geheugen opgeslagen. Pagina´s die tijdens de zoektocht op het internet zijn bezocht worden namelijk met behulp van de geschiedenis in het tijdelijke geheugen opgeslagen.

De pagina´s die in de geschiedenis zijn opgeslagen kunnen de volgende keer dat de browser wordt gestart worden bekeken. Het is hierdoor erg makkelijk om de eerder bezochte pagina´s te bekijken. Dit is erg handig als er tijdens de zoektocht handige informatie is gevonden die op een later tijdstip benaderd moeten worden.

Ook de bestanden waaraan met programma´s zoals Microsoft Office wordt gewerkt kunnen in het tijdelijke geheugen worden opgeslagen. Doordat de bestanden in het tijdelijke geheugen worden opgeslagen kunnen documenten makkelijker worden gevonden zodat de laatst bewaarde documenten makkelijker kunnen worden gevonden. Bijvoorbeeld om snel aan de laatst opgeslagen bestanden te kunnen werken.   

Hoe merk je dat de computer te vol zit?

Als de spullen in huis niet worden opgeruimd wordt het al snel een onoverzichtelijke bende. Het vinden van specifieke spullen kan hierdoor erg lastig worden. Bij de computer is deze rommel niet direct zichtbaar. Wel kan het voorkomen dat de computer door rommel ineens een stuk langzamer is geworden.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor de computer langzamer is gaan werken.

Een van de redenen kan zijn dat de computer over te weinig opslagruimte beschikt.

Als er met veel verschillende programma ’s en bestanden wordt gewerkt kan de harde schijf vol raken.

Computer opschonen na fragmentatie

Om de computer optimaal te laten werken moet de totaal beschikbare opslagcapaciteit altijd minstens 10% van de totale opslagcapaciteit zijn. Als de beschikbare ruimte lager wordt is de kans op fragmentatie groot.  

Wat is fragmentatie?

Als er met programma´s wordt gewerkt worden bestanden op de harde schijf opgeslagen. Bij een traditionele harde schijf wordt een flater en een lezer gebruikt om de gegevens weg te kunnen schrijven en de gegevens kunnen worden gelezen. Door veelvuldig bestanden op de flater weg te schrijven wordt de plek waarop gegevens kunnen worden geschreven beperkt. Dat komt doordat er maar een gegeven op een locatie kan staan.

Doordat de gegevens behorende bij een bestand over de harde schijf worden verdeeld kan de ruimte tussen de verschillende gegevens steeds groter worden. Dit wordt ook wel fragmentatie genoemd. Fragmentatie zorgt ervoor dat de computer de gegevens behorende bij bestanden en programma´s steeds moeilijker terug kan vinden. Het zal hierdoor steeds langer duren voordat een bestand en / of een programma kan worden teruggevonden.  

Computer opschonen door defragmentatie

Voor het ordenen van de gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen kan de computer worden gedefragmenteerd. Bij het defragmenteren worden de gegevens van bestanden en programma’s dichter naar elkaar verplaatst. Om de problemen van fragmentatie te beperken is het belangrijk dat de harde schijf met enige regelmaat wordt gedefragmenteerd.

Tijdens het defragmenteren worden de gegevens die op de flater zijn opgeslagen bij elkaar gezocht. Vervolgens worden de gegevens behorende bij bestanden en programma’s naar elkaar toe verplaatst.

Als de gegevens dan weer goed geordend op de flater zijn opgeslagen kan het bestand veel sneller worden geopend. Door de harde schijf te defragmenteren kan een enorme snelheidswinst worden behaald.  

Computer opschonen door defragmentatie

Wat wordt er met computer opschonen bedoeld?

Tijdens het opschonen van de computer moet er naar de programma ’s die op de computer zijn geïnstalleerd worden gekeken. Programma’s die overbodig zijn geworden moeten dan worden verwijderd.

Naast de programma’s kunnen ook de overbodige gegevens die in het tijdelijk geheugen zijn opgeslagen worden verwijderd. Defragmenteren is niet de enige manier waarop de computer kan worden opgeruimd.

Bestanden kunnen namelijk ook worden geordend door de bestanden in mappen te plaatsen. Door mappen te gebruiken kunnen bestanden op een later tijdstip veel makkelijker worden teruggevonden.

Computer opschonen met schijf fragmentatie

Om er zeker van te zijn dat de belangrijke bestanden niet verloren gaan moet er met enige regelmaat een reservekopie van de belangrijke bestanden worden gemaakt. Daarnaast kan er naar de bestanden die op de harde schijf zijn opgeslagen worden gekeken. Bestanden die overbodig of dubbel zijn kunnen dan het beste van de computer worden verwijderd.  

Bestanden ordenen

Vinden van bestanden waaraan moet worden gewerkt of die moeten worden gedeeld kan soms enorm lastig worden. Dit kan vooral voorkomen als de gedownloade bestanden niet worden geordend.

Vooral als de bestanden geen duidelijke naam hebben kan de zoektocht naar het gewenste bestand erg lang duren.

Om bestanden op een later tijdstip terug te kunnen vinden is het daarom handig als er een duidelijke naam aan de opgeslagen bestanden worden gegeven.

Computer opschonen door mappen te gebruiken

Ook als de gedownloade bestanden allemaal in de map downloads wordt opgeslagen kan het terugvinden van het gewenste bestand lastig zijn. Door teveel bestanden in dezelfde map te bewaren wordt het een grote doolhof op de computer. Alles komt dan bij dezelfde map binnen. Door gebruik te maken van verschillende mappen kunnen de bestanden gescheiden worden waarna ze een stuk makkelijker kunnen worden teruggevonden. 

Om de bestanden makkelijker terug te vinden kan er met mappen worden gewerkt. Tijdens de installatie van het besturingssysteem worden er verschillende mappen aangemaakt. Door de bestanden in deze mappen te plaatsen kunnen deze mappen makkelijker van elkaar worden gescheiden.

Enkele mappen die door het besturingssysteem worden aangemaakt zijn onder andere: Afbeeldingen, Documenten, Downloads Video en Muziek. Door de bestanden in deze mappen onder te verdelen kunnen de bestanden op een later tijdstip veel makkelijker worden teruggevonden. 

Ben jij benieuwd hoe je aan een langzame computer komt en hoe je deze weer snel kunt krijgen?

Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt worden er al snel verschillende bestanden op de harde schijf opgeslagen. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neem ruimte in beslag.

Door verschillende bestanden op de harde schijf op te slang kan het voorkomen dat de harde schijf vol begint te raken. Bij een volle harde schijf kan de computer traag worden en kan het terugvinden van bestanden erg lastig worden.

Computer opschonen met schijf fragmentatie

Voor het opschonen van de computer zijn verschillende opties beschikbaar. Zo kan de computer worden opgeschoond door overbodige bestanden / programma’s van de computer te verwijderen. Ben jij benieuwd hoe de computer kan worden opgeschoond zodat je vlot met de computer aan toepassingen kunt blijven werken?

Onnodige ruimte door programma’s

Wanneer er al enige tijd met de computer wordt gewerkt kan het voorkomen dat er overbodige programma´s op de computer zijn geïnstalleerd. Ondanks dat de programma´s net worden gebruikt nemen ze altijd ruimte in beslag. Het verwijderen van programma’s kan al snel veel ruimte besparen. Vooral omdat sommige programma’s een aantal GB in beslag kunnen nemen. 

Programma verwijderen

Binnen het besturingssysteem Windows is een optie waarmee je de computer kunt opschonen door overbodige programma´s te verwijderen. Deze optie wordt programma´s en onderdelen genoemd en is via het configuratiecentrum van Windows te vinden. Er zijn ook programma´s waarmee programma´s kunnen worden verwijderd. Door zo´n programma te gebruiken kunnen sommige programma´s zelfs grondiger van de computer worden verwijderd.  

Programma verwijderen via configuratiescherm

Om een programma via het configuratie centrum te verwijderen moet het configuratie scherm worden geopend. Het configuratiescherm kan worden geopend door op de Windows toets van het toetsenbord te drukken. Vervolgens wordt het start menu geopend waarin naar het configuratiescherm kan worden gezocht.

Door deze met de linker muisknop te openen wordt er een scherm met verschillende opties geopend. Tussen deze opties staat het onderdeel programma’s en onderdelen.

Met programma´s en onderdelen kunnen alle programma´s worden bekeken en de overbodige programma´s verwijderd

Computer opschonen door programma's te verwijderen

Door met de linker muisknop op programma´s en onderdelen te drukken wordt er een lijst met alle programma’s die op de computer geïnstalleerd zijn weergegeven. Door met de rechter muisknop op een programma te drukken wordt er een menu geopend. Binnen dit menu staan verschillende opties. Zo kan het programma worden verwijderd of hersteld.

Voor het verwijderen van een programma moet hier met de linkermuisknop op e optie: “verwijderen” worden gedrukt. Vervolgens wordt het programma met alle bestanden en instellingen van de computer verwijderd.  

Programma verwijderen met Ccleaner

Programma’s kunnen niet alleen via het configuratiescherm worden verwijderd. Er zijn ook programma’s waarmee de overbodige programma’s kunnen worden verwijderd. Een bekend programma dat hiervoor wordt gebruikt is Ccleaner. Voordat het programma Ccleaner kan worden gebruikt moet deze via het internet worden gedownload. Ccleaner kan via de volgende link worden gedownload. Nadat het programma is gedownload moet deze worden geïnstalleerd voordat deze kan worden gebruikt 

Om CCleaner te kunnen installeren moet er twee keer snel achter elkaar met de linkermuisknop op het installatiebestand worden gedrukt.

Het programma kan ook worden geïnstalleerd door met de rechtermuisknop op het bestand te drukken en vervolgens binnen het getoonde menu voor openen te kiezen.

Programma verwijderen met ccleaner

Nadat het programma is geïnstalleerd moet deze worden geopend. CCleaner kan worden geopend door 2 keer snel achter elkaar op de linker muisknop te drukken. Wanneer het programma geopend is zijn er verschillende opties beschikbaar. Voor het verwijderen van een programma moet hier op het tabblad met de tekst: “Verwijderen” te drukken.

Door de optie: “verwijderen” te kiezen wordt er een lijst met alle geïnstalleerde programma’s getoond. In deze lijst kan naar de overbodige programma’s worden gekeken. Als er een overbodig programma is gevonden kan deze worden verwijderd door er een keer met de linker muisknop op te drukken. Aan de rechterkant van het beeldscherm wordt nu een nieuw menu geopend. Door binnen dit menu voor de optie verwijderen te kiezen zal het programma van de computer worden verwijderd.   

Computer opschonen met Ccleaner

Computer opschonen met Ccleaner

Verwijderen van programma’s is niet het enige waarvoor CCleaner kan worden gebruikt. Binnen CCleaner zijn namelijk verschillende opties beschikbaar waarmee je de computer kunt opschonen. Enkele opties waarmee de computer via dit programma kan worden opgeschoond zijn: Het legen van het cachegeheugen en het verwijderen van de cookies.

Om de computer volledig op te schonen moeten alle overbodige bestanden worden verwijderd. Wel is het belangrijk om er aan te denken dat wanneer cookies van de browser worden verwijdert dat er dan ook wachtwoorden van de computer worden verwijdert. Dat is niet zo handig. Want als de wachtwoorden zijn verwijderd moeten de gegevens van websites waarop moet worden ingelogd opnieuw handmatig worden ingevoerd.

Gelukkig hebben de makers van het programma CCleaner hier goed over nagedacht. Hiervoor is er een optie waarmee de wachtwoorden tijdens het opschonen van de computer kunnen worden behouden. Om de wachtwoorden te bewaren moet de optie wachtwoorden bewaren worden ingeschakeld. Op deze manier kan de computer veilig worden schoongemaakt.  

Computer opschonen met behulp van een virusscanner

Als een computervirus op de computer is beland kan dat verschillende problemen met zich meebrengen. Zo kan de computer ineens op een rare manier reageren of erg langzaam worden. Door een goede virusscanner op de computer te installeren wordt er een melding gegeven als er een computervirus wordt gedetecteerd. Een virusscanner kan ook een melding geven als er foute software op de computer is gevonden.

Zelf had ik last van een langzame computer waardoor ik niet meer fatsoenlijk met de computer kon werken. Toen ben ik op zoek gegaan naar een goede oplossing waarmee dit probleem kon worden verholpen.

Tijdens deze zoektocht kwam ik bij ESET NOD32 als goede oplossing uit. Met ESET NOD 32 kan ik goed uit de voeten. Deze virusscanner kan de computer op ieder front beschermen. Zo beschermt deze virusscanner tegen foute software en wordt er een melding gegeven als er een opslag apparaat op de computer wordt aangesloten. Dat is nog niet alles. Er wordt zelfs een melding gegeven wanneer er tijdens de zoektocht op het internet per ongeluk een kwaadaardige website wordt bezocht.

Ben jij benieuwd hoe je aan een langzame computer komt en hoe je deze weer snel kunt krijgen?

Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt worden er al snel verschillende bestanden op de harde schijf opgeslagen. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neem ruimte in beslag.

Door verschillende bestanden op de harde schijf op te slang kan het voorkomen dat de harde schijf vol begint te raken. Bij een volle harde schijf kan de computer traag worden en kan het terugvinden van bestanden erg lastig worden.

Computer opschonen met schijf fragmentatie

Voor het opschonen van de computer zijn verschillende opties beschikbaar. Zo kan de computer worden opgeschoond door overbodige bestanden / programma’s van de computer te verwijderen. Ben jij benieuwd hoe de computer kan worden opgeschoond zodat je vlot met de computer aan toepassingen kunt blijven werken?

Geef een reactie