Zo kun je een diapresentatie met Microsoft Powerpoint maken

In de laatste jaren zijn er veel verschillende technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen zijn er veel nieuwe toepassingen bijgekomen en zijn de bestaande toepassingen veranderd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn er nieuwe manieren bijgekomen waarop informatie kan worden gedeeld.

Voor het delen van informatie kan tegenwoordig een diapresentatie worden gemaakt. Ben jij benieuwd hoe een presentatie kan worden gemaakt? In dit artikel vertellen we hoe hoe je met behulp van Microsoft Powerpoint een diapresentatie kunt maken. 

Wat is een diapresentatie?

Een diapresentatie is een hulpmiddel waarmee foto’s, video’s en informatie met anderen kan worden gedeeld. Hierdoor kan een diapresentatie worden gebruikt voor het tonen van een fotoalbum, het geven van een presentatie of het delen van nieuwe ontwikkelingen van een product, bedrijf of organisatie.   

Een diapresentatie bestaat vaak uit verschillende pagina’s. Iedere pagina uit een presentatie wordt ook wel een dia of een sheet genoemd.

Op iedere dia wordt een foto, video of een beknopte tekst weergegeven. Door beknopte informatie in een presentatie te delen wordt het publiek minder snel afgeleid.

Zo kun je een diapresentatie maken

Op deze manier kan de boodschap die met behulp van een diapresentatie wordt verteld worden versterkt. Tijdens het maken van een diapresentatie moet er rekening worden gehouden met de doelgroep van het publiek. Iedere doelgroep heeft een bepaalde hoeveelheid kennis over een onderwerp.

Mensen die al een geruime tijd met een hobby bezig zijn zullen in vergelijking met beginnelingen / starters meer kennis over een specifiek onderwerp hebben. Hierdoor kan een presentatie worden gegeven aan mensen die wel of niet bekend zijn met het vakjargon die met het onderwerp te maken hebben.

Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie kunt maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook de manier waarop informatie met anderen kan worden gedeeld is door de technische ontwikkelingen veranderd.

Diapresentatie maken en vormgeven

Microsoft heeft een Office pakket waarmee aan verschillende kantoortoepassingen kan worden gewerkt. Dit pakket wordt ook wel Office 365 genoemd.

Binnen dit pakket zit Microsoft Office PowerPoint. Dit programma is het ideale programma waarmee PowerPoint presentaties kunnen worden gemaakt. Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie met behulp van PowerPoint kunt maken?

Powerpoint installeren om diapresentaties te maken

Voordat een diapresentatie met behulp van Microsoft Powerpoint kan worden gemaakt moet het Microsoft Office 365 pakket op de computer of laptop worden geïnstalleerd. Voor de installatie van Microsoft Office 365 is een Microsoft account nodig. Dit account bestaat uit een combinatie van een e-mailadres en een wachtwoord. Het e-mailadres dat voor een Microsoft account kan worden gebruikt kan op onder andere: @outlook.com, @live.nl, @hotmail.com eindigen.

Wanneer er nog geen Microsoft account is aangemaakt moet deze tijdens de installatie van het Microsoft Office 365 pakket worden aangemaakt.

In het artikel: “Microsoft account aanmaken” staat met simpele stappen beschreven hoe dit account kan worden aangemaakt. Nadat het Microsoft account is aangemaakt kan Microsoft Office 365 worden geïnstalleerd.

Powerpoint installeren om een diapresentatie te maken

Tijdens deze installatie kan er uit verschillende programma’s worden gekozen. Om diapresentaties te kunnen maken moet het programma Microsoft Powerpoint worden geïnstalleerd.

Diapresentatie maken met Microsoft PowerPoint

Voordat je een nieuwe diapresentatie wilt maken moet het programma PowerPoint worden geopend. Dit programma kan worden geopend door op de Startknop van het toetsenbord te drukken. De startknop is aan een vlaggetje dat links of rechts onder op het toetsenbord staat te herkennen. Door op de Startknop te drukken wordt er een menu geopend.

Onder dit menu staat een invoerveld waarin het woord PowerPoint kan worden ingevoerd. Nadat het gewenste programma is gevonden kan het programma worden geopend door twee keer snel achter elkaar met de linkermuisknop op de snelkoppeling naar het programma te drukken. 

Wanneer het programma PowerPoint is geopend moet er met de linkermuisknop op de knop met de tekst: “Nieuwe presentatie” worden gedrukt.

Tijdens het maken van een nieuwe presentatie kan er uit verschillende sjablonen worden gekozen. Daarnaast kan er voor een volledige lege presentatie worden gekozen.

Binnen een sjabloon staat de vormgeving van een presentatie ingesteld. De vormgeving van een gekozen sjabloon kan eenvoudig worden aangepast. Hierdoor kan er voor iedere situatie een goede presentatie worden gemaakt.

Nieuwe dia voor diapresentatie maken

Wanneer je een diapresentatie gaat maken heb je al snel met verschillende pagina’s te maken. Om aan te geven waarover de pagina gaat is het handig als er een duidelijke titel aan de dia kan worden gegeven. Voordat er een titel kan worden ingevoegd moet er met de linkermuisknop op een lege locatie binnen de pagina worden gedrukt.

Nadat er op de lege locatie is gedrukt kan er een titel worden ingevoegd. De breedte van het tekst vak waarin de titel wordt geplaatst wordt automatisch aan de tekst aangepast. Daarnaast kan de locatie van de titel worden aangepast. 

Om de locatie aan te passen moet er met de linkermuisknop op de rand van het vak worden gedrukt. Door op de witte cirkels in de hoeken van het tekst vak te drukken kan de grootte van de titel gemakkelijk worden aangepast en naar de juiste locatie worden gesleept.

Diapresentatie maken en vormgeven

Als er een lege pagina is aangemaakt ziet deze er vaak leeg uit. Op een nieuwe aangemaakte pagina staat namelijk vaak alleen een titel en eventueel een ondertitel weergegeven. Deze pagina kan volledig naar eigen voorkeuren worden ingericht. Er zijn verschillende manieren waarop de dia / pagina kan worden aangepast. Zo kan er een kant-en-klaar thema worden gebruikt en / of kunnen de kleuren, stijl en lettertypen zelf worden ingesteld.

Een kant-en-klaar thema kan in het lint onder het tabblad ontwerpen worden gevonden. Binnen dit onderdeel staan vaak verschillende thema’s weergegeven.

Om door de verschillende thema’s te kunnen scrollen moet er bij het onderdeel thema op het pijltje naar rechts worden gedrukt.

Diapresentatie maken en vormgeven

Nadat het gewenste thema gevonden is kan er uit verschillende varianten worden gekozen. Bij deze keuze kan er uit verschillende kleuren worden gekozen. Hiervoor staan rechts in beeld verschillende ontwerpen waaruit voor de pagina kan worden gekozen. 

Als deze vormgeving nog niet aan jouw wensen voldoet kan deze nog worden aangepast. Hiervoor moet met de linkermuisknop op de knop Start in het lint worden gedrukt. Vervolgens kan het tekst vak naar eigen initiatief worden aangepast. Enkele dingen die kunnen worden aangepast zijn onder andere:

  • Lettertype
  • Grootte van de letters
  • De kleur van de letters.

Nieuwe pagina voor de diapresentatie maken

Een diapresentatie bestaat vaak uit verschillende dia’s of pagina’s. Om meerdere pagina’s aan de diapresentatie toe te kunnen voegen moeten er enkele stappen worden uitgevoerd. Als eerste stap moet er op de Start knop in het lint worden gedrukt. Hier staan verschillende opties. Door hier met de linkermuisknop op de knop met de tekst: Nieuwe dia te drukken wordt er een nieuwe basispagina aangemaakt.

Nadat er op deze knop is gedrukt worden er verschillende sjablonen getoond. Met behulp van deze sjablonen kan de vormgeving van de nieuwe dia worden gekozen. Nadat de dia is aangemaakt komt deze meteen in het linkerdeel van het scherm te staan. In deze lijst staan de dia’s in het klein weergegeven. Met behulp van deze lijst kan er gemakkelijk naar een specifieke dia worden genavigeerd.

Om naar een specifieke dia te kunnen gaan moet er met de linkermuisknop op zo’n pagina worden gedrukt. Vervolgens wordt deze pagina geopend. Doordat de pagina is geopend kan deze worden bekeken en veranderd. 

Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie kunt maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook de manier waarop informatie met anderen kan worden gedeeld is door de technische ontwikkelingen veranderd.

Diapresentatie maken en vormgeven

Microsoft heeft een Office pakket waarmee aan verschillende kantoortoepassingen kan worden gewerkt. Dit pakket wordt ook wel Office 365 genoemd.

Binnen dit pakket zit Microsoft Office PowerPoint. Dit programma is het ideale programma waarmee PowerPoint presentaties kunnen worden gemaakt. Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie met behulp van PowerPoint kunt maken?

Presentatie opmaken

Een diapresentatie wordt vaak gebruikt voor het delen van informatie met anderen. In de meeste gevallen zegt een foto, afbeelding of video meer dan een stukje tekst. Het kan hierdoor handig zijn om een foto, video of een afbeelding bij een presentatie in te kunnen voegen.

Voor het invoegen van een foto, video of afbeelding moet er in het lint op de knop met de tekst: “Invoegen” worden gedrukt. Door met de linkermuisknop op de knop met de tekst: “Invoegen” te drukken worden er verschillende opties weergegeven. Enkele opties waaruit kan worden gekozen zijn onder andere:

  • Tabel invoegen (om gegevens duidelijker over te kunnen brengen). Bij het invoegen van een tabel moeten de rijen en kolommen worden opgegeven. Deze vakjes kunnen op een later tijdstip worden ingevuld 

Er zijn tegenwoordig verschillende opties beschikbaar waarmee de tabel kan worden opgemaakt. Enkele opties hoe een grafiek kan worden ingevoegd zijn onder andere:

  • Staafdiagram
  • Cirkeldiagram
  • Balkdiagram
  • Vlakdiagram
  • Tabel met of zonder randen

De grafiek en de kolom is niet het enige dat in een PowerPoint presentatie kan worden geplaatst. Afbeeldingen en / of video’s kunnen namelijk ook worden ingevoegd.

Voor het invoegen van een afbeelding of video zijn verschillende opties.

Afbeelding en / video’s kunnen vanaf de computer of vanaf het internet worden ingevoegd.

Nadat deze afbeelding/ video is ingevoegd kan de grootte van de afbeelding worden aangepast. 

Presentatie opmaken

Overgangen kiezen

Als je een diapresentatie gaat maken wordt deze vaak op een later tijdstip aan anderen getoond. Om de presentatie op een later tijdstip op de juiste manier te kunnen tonen kan er een overgang worden ingesteld. Door een overgang voor de dia in te stellen kan worden bepaald hoe de volgende dia wordt geladen. Hierbij kan zelfs de inhoud van een dia geleidelijk worden getoond. 

Een overgang kan worden ingevoegd door in het lint met de linkermuisknop op de knop met de tekst: “Overgangen” te drukken. Binnen dit vak staan verschillende opties voor deze overgang. Door op een van deze overgangen te drukken wordt er een voorbeeld van deze overgang getoond. 

Wanneer de juiste overgang is gevonden moet deze worden geselecteerd. Nadat de overgang is geselecteerd staat deze voor de overgang naar de huidige pagina ingesteld. Door vervolgens rechts in het overzicht op de pagina’s te drukken kan deze overgang worden ingesteld. 

Naast de keuze uit het type overgang kan er ook een tijdsinterval worden ingesteld. Met behulp van deze tijdsinterval kan de tijd dat de overgang mag duren worden gekozen. Daarnaast staat hier een optie waarmee de overgang voor iedere pagina in een keer kan worden ingesteld. Hiervoor moet op de knop met de tekst Overal toepassen worden gedrukt.

Diapresentatie afspelen en opslaan

Als je de diapresentatie gaat maken moet deze op een later tijdstip worden getoond. Het kan dan handig zijn als er van tevoren kan worden bekeken hoe deze diapresentatie eruit komt te zien. Om te zien hoe deze presentatie eruit ziet moet binnen het lint op de knop: Diavoorstelling worden gedrukt. Aan de linkerkant van het menu dat nu wordt getoond staat de optie: Vanaf begin.

Door op deze knop te drukken wordt de gehele presentatie vanaf het begin afgespeeld.

Door met de linkermuisknop binnen de presentatie te drukken wordt de volgende pagina getoond. Wanneer er op de rechtermuisknop wordt gedrukt ga je terug naar de vorige pagina.

Om de presentatie af te sluiten moet er op de ESC knop op het toetsenbord worden gedrukt. De ESC knop staat vaak linksboven op het toetsenbord.

Presentatie afspelen

Nadat de gehele presentatie naar eigen voorkeur is aangepast kan deze worden opgeslagen. Voor het bewaren van de diapresentatie moet er binnen het lint op de knop bestand worden gedrukt. Door hier voor opslaan als te drukken kan de naam en de locatie waar de presentatie moet worden opgeslagen worden gekozen.

Door voor een duidelijkere en logische naam te kiezen kan de presentatie gemakkelijk worden teruggevonden. Naast de naam en de opslaglocatie kan een presentatie als  ‘PowerPointpresentatie’ of als ‘PowerPoint-voorstelling’ worden gekozen. De PowerPointpresentatie kan alleen met het programma PowerPoint worden geopend. Dit terwijl een PowerPoint voorstelling direct kan worden bekeken. 

Belangrijke gegevens beschermen

Wanneer je een diapresentatie gaat maken moet er vaak naar informatie worden gezocht. In de meeste gevallen wordt het internet voor deze zoektocht gebruikt. Tijdens de zoektocht op het internet kan het voorkomen dat er onverhoopt een kwaadaardige website wordt bezocht.

Vanaf deze kwaadaardige website kan vervolgens een virus naar de computer worden gedownload. Als er een virus op de computer is beland kan dit verschillende vervelende gevolgen met zich meebrengen. Zo kan het voorkomen dat de belangrijke bestanden worden versleuteld of dat de computer niet meer naar behoren werkt.

Om de computer tegen de gevaren van het internet te beschermen is het belangrijk dat er een goede virusscanner op de computer wordt geïnstalleerd. Een goede virusscanner kan een kwaadaardige website en programma herkennen.

Wanneer een kwaadaardige website tijdens de zoektocht op het internet wordt geopend kan er ongemerkt een virus op de computer belanden. Een goede virusscanner geeft daarom een seintje wanneer er een kwaadaardige website wordt bezocht.

Mocht er onverhoopt een virus op de computer zijn beland, dan kan deze door de virusscanner worden verwijderd. Op deze manier kan een goede virusscanner de belangrijke bestanden op de computer tegen de gevaren van het internet beschermen.

Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie kunt maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook de manier waarop informatie met anderen kan worden gedeeld is door de technische ontwikkelingen veranderd.

Diapresentatie maken en vormgeven

Microsoft heeft een Office pakket waarmee aan verschillende kantoortoepassingen kan worden gewerkt. Dit pakket wordt ook wel Office 365 genoemd.

Binnen dit pakket zit Microsoft Office PowerPoint. Dit programma is het ideale programma waarmee PowerPoint presentaties kunnen worden gemaakt. Ben jij benieuwd hoe je een diapresentatie met behulp van PowerPoint kunt maken?

Geef een reactie