Dubbele bestanden verwijderen

Maak je regelmatig een reservekopie van je bestanden en documenten? Ontvang je regelmatig e-mails met een bijlage? Of download je weleens foto’s of video’s van het internet? Dan kan het voorkomen dat er dubbele bestanden op de computer komen staan.

Doordat ieder bestand ruimte in beslag neemt kan het voorkomen dat er onnodig veel bestanden op de computer komen te staan waardoor er weinig opslagruimte over blijft. Benieuwd hoe de dubbele bestanden van de computer verwijderd kunnen worden? Lees dan snel verder. 

Hoe komen dubbele bestanden op de computer?

Om met de computer aan toepassingen te kunnen werken moet er met bestanden worden gewerkt. Er zijn tegenwoordig verschillende soorten bestanden zoals: documenten, foto ‘s, video’s of andere informatie.

Ook kunnen bestanden via de mail en de zoektocht op het internet naar de computer worden gedownload. Door vaak met bestanden te werken kan het voorkomen dat er dubbele bestanden op de computer komen te staan.

Al deze dubbele bestanden nemen onnodige ruimte op de harde schijf in beslag. De computer raakt dan te vol met bestanden die niet worden gebruikt. Wanneer de harde schijf te vol zit kunnen de bestanden niet goed worden gelezen en weggeschreven.

Hierdoor kan de computer met een volle harde schijf langzamer reageren. Door de overbodige bestanden te verwijderen komt er ruimte vrij waardoor de computer sneller zal werken.

Dubbele bestanden verwijderen en ordenen

Dubbele bestanden kunnen gemakkelijk worden opgespoord en verwijderd. Door de dubbele bestanden te verwijderen wordt de totale opslagcapaciteit van de harde schijf weer groter. Met de toenemende opslagruimte wordt de snelheid waarin er met de computer kan worden gewerkt verhoogt.  

Is jouw computer vervuild geraakt met dubbele bestanden?

Wanneer er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt komen er al snel veel verschillende bestanden op de computer te staan. Door bestanden regelmatig op de computer te bewaren kunnen er ongemerkt dubbele bestanden op de computer belanden. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neemt ruimte in beslag. Het kan hierdoor voorkomen dat de harde schijf al snel vol raakt.

Dubbele bestanden verwijderen cta 1

Als de harde schijf te vol raakt kan dat verschillende gevolgen met zich meebrengen. Zo kan de computer ineens langzamer reageren of kunnen belangrijke bestanden niet worden opgeslagen.

Om de ruimte van de harde schijf vrij te maken kan het beste eerst naar dubbele bestanden worden gezocht. Door dubbele bestanden te verwijderen kan de totale beschikbare opslagruimte worden vergroot.

Met een legere harde schijf kunnen de bestanden en programma’s sneller worden geopend waardoor er sneller met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt.

Bestanden van het internet opslaan

Bestanden kunnen op verschillende manieren van het internet worden gedownload. Zo kunnen bestanden tijdens de zoektocht naar informatie op het internet en als bijlage vanuit de mail worden opgeslagen. Alle bestanden die via het internet worden gedownload worden binnen het besturingssysteem in de map Downloads opgeslagen.

Natuurlijk kan het door alle bestanden die in deze map worden opgeslagen erg rommelig worden.

Het wordt hierdoor erg lastig om het gewenste bestand terug te vinden. Hieronder staat beschreven hoe de bestanden op de computer kunnen worden geordend

dubbele bestanden verwijderen die die via het internet zijn gedownload

Computer ordenen

Doordat ieder bestand dat van het internet wordt gedownload in dezelfde map wordt opgeslagen kunnen er op een gegeven moment veel verschillende bestanden in dezelfde map komen te staan. Met het grote aantal bestanden is het overzicht dan ook al snel verloren.

Om de bestanden die op de computer zijn opgeslagen te ordenen kan er met mappen worden gewerkt. Een nieuwe map kan worden gemaakt door met de rechtermuisknop op een lege plek binnen een map te drukken.

Vervolgens komt er een menu tevoorschijn waarin de optie: “Nieuwe map maken” staat. Door hier met de linkermuisknop op te drukken wordt de map aangemaakt.

Computer ordenen door dubbele bestanden te verwijderen

Bij het maken van een nieuwe map moet er een naam worden ingevoerd. Voor deze naam kan het beste voor een logische en duidelijke naam worden gekozen. Nadat de map is aangemaakt kunnen de bestanden naar de gewenste map worden verplaatst.

Als voorbeeld kan er een map worden gemaakt waarin foto’s en afbeeldingen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld de map vakantie 2022 waarin alle foto’s van de vakantie uit 202 worden geplaatst. Met behulp van deze map kunnen de herinneringen van de vakantie uit 2022 makkelijker worden teruggevonden.  

Niet alleen voor foto’s en afbeeldingen kan er een speciale map worden aangemaakt. Mappen kunnen namelijk voor ieder type bestand worden gemaakt. Zo kunnen bestanden behorende bij een project in een map worden geplaatst. In deze map kunnen dan alle gegevens zoals afbeeldingen / foto’s, video’s en documenten in die map worden opgeslagen

Naast de nieuwe mappen die aangemaakt kunnen worden heeft een besturingssysteem vaak ook al verschillende mappen aangemaakt. De mappen die door het besturingssysteem zijn aangemaakt worden ook wel de bibliotheek genoemd. Binnen het besturingssysteem zijn de volgende mappen aangemaakt: Afbeeldingen (voor foto’s en afbeeldingen), Documenten (voor tekstbestanden en andere documenten), Video’s, Muziek en Downloads (hierin komen alle gedownloade bestanden).

Alle bestanden die bij Windows 10 in de bibliotheek worden opgeslagen komen in een online opslagruimte te staan. De online opslagruimte wordt ook wel de Cloud genoemd. Windows heeft een eigen clouddienst gemaakt die OneDrive wordt genoemd.

Handmatig dubbele bestanden zoeken

Om binnen mappen naar dubbele bestanden te kunnen zoeken is het belangrijk om de naam van dat bestand te weten. Een dubbel bestand heeft altijd dezelfde naam als het originele bestand.

Het dubbele bestand is in feite een kopie van het originele bestand. Hierdoor komt de naam ook overeen.

Wanneer er een dubbel bestand wordt opgeslagen geeft het besturingssysteem de kopie van dat bestand dezelfde naam alleen komt er een cijfer achter te staan.

Bestanden handmatig zoeken en dubbele bestanden verwijderen

Een goed voorbeeld hiervan is als er een dubbele afbeelding op de computer staat. Als de afbeelding de naam test.jpg heeft dan heeft de kopie van dat bestand test(1).jpg. Hieraan kan het dubbele bestand worden herkend. Om bestanden die in een map op de computer zijn opgeslagen eenvoudig terug te kunnen vinden kunnen de bestanden worden gesorteerd. Zo kunnen de bestanden op het type bestand, de aangemaakte datum, de gewijzigde datum of de naam worden gesorteerd.  

Is jouw computer vervuild geraakt met dubbele bestanden?

Wanneer er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt komen er al snel veel verschillende bestanden op de computer te staan. Door bestanden regelmatig op de computer te bewaren kunnen er ongemerkt dubbele bestanden op de computer belanden. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neemt ruimte in beslag. Het kan hierdoor voorkomen dat de harde schijf al snel vol raakt.

Dubbele bestanden verwijderen cta 1

Als de harde schijf te vol raakt kan dat verschillende gevolgen met zich meebrengen. Zo kan de computer ineens langzamer reageren of kunnen belangrijke bestanden niet worden opgeslagen.

Om de ruimte van de harde schijf vrij te maken kan het beste eerst naar dubbele bestanden worden gezocht. Door dubbele bestanden te verwijderen kan de totale beschikbare opslagruimte worden vergroot.

Met een legere harde schijf kunnen de bestanden en programma’s sneller worden geopend waardoor er sneller met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt.

Handmatig dubbele bestanden verwijderen

Wanneer er een bestand met een cijfer achter de benaming is gevonden dan is de kans groot dat het om een dubbel bestand gaat die al eerder op de computer was bewaard.

In feite kan het dubbele bestand gezien worden als een reservekopie. Een reservekopie binnen dezelfde map is overbodig en neemt onnodig ruimte in.

Om dubbele bestanden te verwijderen moet er met de rechtermuisknop op het bestand worden gedrukt. Vervolgens wordt er een menu getoond.

Bestanden handmatig verwijderen

In dit menu staat de optie verwijderen. Door hier met de linker muisknop op te drukken kan het bestand worden verwijderd waardoor deze in de prullenbak terecht komt.   

Ccleaner installeren

Naast het handmatig opsporen en verwijderen van dubbele bestanden zijn er ook programma’s die hiervoor kunnen worden gebruikt. Een handig programma dat voor het vinden van dubbele bestanden kan worden gebruikt is CCleaner.

Om Ccleaner te kunnen gebruiken moet dit programma op de computer worden geïnstalleerd. Voordat dit programma kan worden geïnstalleerd moet het programma eerst worden gedownload.

Ccleaner kan via deze link worden gedownload Tijdens het downloaden wordt er een installatiebestand op de computer opgeslagen. Om de installatie van CCleaner te starten moet deze worden geopend

Dubbele bestanden met CCleaner zoeken en verwijderen

Het programma kan worden geopend door twee keer snel achter elkaar met de linker muisknop op het pictogram van Ccleaner te drukken. Tijdens de installatie moet er een aantal keer met de linker muisknop op OK gedrukt worden. De installatie wijst zichzelf.

Dubbele bestanden zoeken met Ccleaner

Nadat Ccleaner is gedownload en geïnstalleerd kan het programma worden gestart. Om het programma te starten moet er twee keer met de linkermuisknop op het pictogram van CCleaner worden gedrukt. Nadat het programma is opgestart komen er aan de linker kant verschillende tabbladen tevoorschijn.

Duplicate bestanden opschonen met CCleaner

Om dubbele bestanden op te kunnen zoeken moet hier met de linkermuisknop op het tabblad met de tekst: “Gereedschap” worden gedrukt.

Vervolgens komen er verschillende extra opties beschikbaar. Hier moet met de linkermuisknop op de optie met de tekst: “Opsporen en verwijderen” worden gedrukt.

Op het scherm dat nu geopend is komen weer nieuwe opties naar voren. Door hier voor het tabblad met de tekst: “Dubbele bestanden zoeket” te drukken kunnen de dubbele bestanden worden opgezocht. Voordat er naar dubbele bestanden kan worden gezocht moet de schijf waarop naar dubbele bestanden moet worden gezocht worden aangeklikt. Tijdens het zoeken is het handig om bij Negeren de Systeem bestanden uit te vinken.

Hiermee kan worden voorkom dat er per ongeluk teveel bestanden worden verwijderd. Door teveel bestanden te verwijderen kan het namelijk voorkomen dat de computer niet meer naar behoren kan functioneren en de computer na het na het opschonen niet meer kan worden opgestart. Om dit probleem te verhelpen moet systeem herstel worden uitgevoerd.      

Dubbele bestanden verwijderen met Ccleaner

Tijdens de zoektocht naar de dubbele bestanden moet er worden gekeken of de bestanden identiek zijn. Dit kan vaak aan de naam van het bestand en de bestandsgrootte worden herkend. Het kan namelijk zijn dat een bestand dezelfde naam heeft maar dat er bewerkingen in dit bestand zijn aangericht.

Hieraan kun je dan zien of het bestand groter is ja of nee, of dat het kleiner is dan het originele bestand. Door naar de naam en de bestandsgrootte te kijken kunnen de dubbele bestanden met Ccleaner worden verwijderd. Zelfs zonder het risico dat de aanpassingen aan een bestand ongedaan gemaakt worden door het verkeerde bestand te verwijderen. 

Is jouw computer vervuild geraakt met dubbele bestanden?

Wanneer er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt komen er al snel veel verschillende bestanden op de computer te staan. Door bestanden regelmatig op de computer te bewaren kunnen er ongemerkt dubbele bestanden op de computer belanden. Ieder bestand dat op de computer wordt opgeslagen neemt ruimte in beslag. Het kan hierdoor voorkomen dat de harde schijf al snel vol raakt.

Dubbele bestanden verwijderen cta 1

Als de harde schijf te vol raakt kan dat verschillende gevolgen met zich meebrengen. Zo kan de computer ineens langzamer reageren of kunnen belangrijke bestanden niet worden opgeslagen.

Om de ruimte van de harde schijf vrij te maken kan het beste eerst naar dubbele bestanden worden gezocht. Door dubbele bestanden te verwijderen kan de totale beschikbare opslagruimte worden vergroot.

Met een legere harde schijf kunnen de bestanden en programma’s sneller worden geopend waardoor er sneller met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt.

Geef een reactie