Welke encrypties zijn er en hoe werkt het?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn steeds meer mensen het internet gaan gebruiken. Niet alleen het aantal gebruikers is toegenomen. Het internet kan door de technische ontwikkelingen voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor het internet tegenwoordig kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • Zoeken naar informatie
 • Het kunnen delen van bestanden met anderen en kunnen
 • Producten via het internet kopen
 • Regelen van administratieve taken

Bij veel van deze toepassingen wordt er met persoonlijke gegevens gewerkt. Natuurlijk wil je niet dat deze persoonlijke gegevens in de verkeerde handen belanden. Om de persoonlijke gegevens uit de verkeerde handen te houden kunnen de gegevens met behulp van encrypties worden beveiligd. In dit artikel vertellen we over de verschillende soorten encryptie en hoe deze werken.  

Waarom worden encrypties gebruikt?

Met behulp van encrypties kunnen gegevens worden gecodeerd. Door gegevens te coderen kunnen de gegevens niet zomaar door anderen worden bekeken. Voor het coderen van de gegevens worden algoritmes gebruikt. Nadat de gegevens met een algoritme zijn versleuteld kunnen deze alleen worden bekeken door de gegevens te decoderen. Om de versleutelde gegevens te kunnen bekijken moet zowel voor het coderen als het decoderen dezelfde encryptie worden gebruikt.

Bij het coderen en het decoderen hebben we het in dit artikel over de online encrypties. Bij online encryptie worden de gecodeerde gegevens naar een andere computer, server of website gestuurd.

Nadat de andere computer, server of website deze gegevens heeft ontvangen moeten deze worden gedecodeerd voordat ze kunnen worden bekeken. Naast de encrypties die voor het versleutelen van gegevens op het internet worden gebruikt komen gecodeerde berichten ook buiten de online wereld voor.

Waarvoor worden encrypties gebruikt

Een manier waarop gecodeerde berichten buiten de online wereld wordt gebruikt is een geheime taal. Bij een geheime taal worden letters vervangen door andere letters. Bij een voorbeeld van een geheime taal wordt de letter A door de D vervangen, de B door een E en de C door een F. en zo wordt iedere letter uit het alfabet vervangen. 

Wanneer je de code van de geheime taal weet kan de daadwerkelijke inhoud van het bericht worden gedecodeerd en en wordt een nietszeggend woord zoals “EXIL” een “HALLO”. Deze manier van coderen werd vroeger zelfs door Julius Caesar gebruikt. Daarom wordt deze vorm van encryptie ook wel het Caesarcijfer genoemd.

Door encryptie te gebruiken kun je ervoor zorgen dat jouw data niet zomaar door iedereen kan worden ontcijferd. Hierdoor weet je dat de data naar de juiste ontvanger wordt verstuurd en dat er onderweg niets met de verzonden gegevens / betalingen gebeurd. Daarnaast weet de ontvanger van wie de boodschap afkomstig is.  

Wil jij weten hoe de computer tegen internet oplichting kan worden beveiligd?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook het aantal toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt is in de laatste jaren toegenomen. Zo kan het internet tegenwoordig worden gebruikt voor onder andere:

 • Zoeken naar informatie
 • Kopen van producten via webshops
 • De communicatie met anderen bijvoorbeeld via de chat of e-mail
Waarvoor worden encrypties gebruikt

Met het toenemende aantal toepassingen hangen er steeds meer gevaren aan het internet. Natuurlijk wil je niet dat de gegevens in de verkeerde handen belanden. Om deze gegevens te beveiligen kan encryptie worden gebruikt.

Waar worden encrypties gebruikt

Bij websites waarop persoonlijke gegevens worden gedeeld moeten de gegevens worden versleuteld. Voor het versleutelen van de gegevens worden encrypties gebruikt. Enkele voorbeelden van websites waarbij gegevens met encrypties worden beveiligd zijn onder andere: 

 • Websites waarbij persoonlijke formulieren moeten worden ingevuld
 • Social media platforms
 • De e-mail 
 • Websites die gebruikt kunnen worden voor het doen van betalingen zoals de bank, overheidsinstanties en webshops
 • De cloud waarbij bestanden in een online opslagruimte worden bewaard

Door de persoonlijke gegevens te versleutelen blijven deze gegevens uit de handen van de verkeerde mensen en kunnen de gegevens niet worden gelekt. Daarnaast moeten bedrijven de persoonlijke gegevens beveiligen zodat zij zich zelf niet in juridische problemen werken. 

Hoe werken encrypties?

Om encrypties te kunnen gebruiken wordt er met digitale sleutels gewerkt. Deze sleutels zijn met een kluis te vergelijken. Gegevens die in de kluis zitten kunnen namelijk alleen worden bekeken wanneer je de sleutel hebt waarmee de kluis kan worden geopend. Anderen die deze kluis in handen krijgen kunnen de gegevens die in de kluis staan opgeslagen zonder deze sleutel niet bekijken. 

Bij online encryptie gaat het vaak om het delen van gegevens en bestanden met anderen in een beveiligde omgeving. De digitale kluis wordt door de verzender via het internet naar de ontvanger verstuurd. Voordat de digitale kluis wordt verstuurd wordt het bestand met de juiste sleutels op slot gedaan. De ontvanger kan deze sleutels vervolgens gebruiken om de digitale kluis te ontgrendelen.   

Bij het openen van deze kluis is het erg belangrijk dat de juiste sleutel en het algoritme wordt gekozen. Wanneer dit algoritme te makkelijk is kan het voorkomen dat andere partijen deze code kunnen kraken. Als deze code is gekraakt kunnen de internetcriminelen zien welke informatie er over het internet in de digitale kluis is verstuurd. Encryptie kan in twee verschillende methoden worden verdeeld. Zo is er de symmetrische en de asymmetrische encryptie. Hieronder staan beiden methoden uitgelegd.

Hoe werken symmetrische encrypties?

Wanneer symmetrische encrypties worden gebruikt wordt er een code gebruikt waarmee gegevens kunnen worden gecodeerd en gedecodeerd. Om met deze methode te kunnen werken heeft zowel de zender als de ontvanger deze code nodig. Doordat dezelfde code voor het coderen en decoderen wordt gebruikt is de symmetrische cryptografie erg snel.

Ondanks dat de symmetrische encrypties erg snel zijn zit er ook een nadeel aan. Zo moet de code bij het delen van het bestand worden meegestuurd wanneer de ontvangende partij nog niet in het bezit is van deze code. Het kan hierdoor voorkomen dat wanneer het bestand wordt onderschept de gegevens / bestanden uit de digitale kluis kunnen worden bekeken. Als deze gegevens door hackers en internetcriminelen wordt onderschept kunnen zij hier misbruik van maken.  

Symmetrische encrypties zijn vooral binnen kleine gesloten netwerken erg handig. Doordat niet iedereen toegang heeft tot het gesloten netwerk kan de symmetrische versleuteling veilig worden gebruikt. Het internetverkeer binnen een gesloten netwerk is namelijk al beschermd tegen aanvallers van buitenaf.

Hoe werken asymmetrische encrypties?

Asymmetrische encryptie

Wanneer asymmetrische encrypties worden gebruikt heb je een privésleutel en een openbare sleutel nodig. Met de openbare sleutel wordt de inhoud van de digitale kluis gecodeerd. Deze sleutel is voor iedereen beschikbaar waardoor de digitale kluis op deze manier door iedereen kan worden versleuteld. 

Voor het openen van de digitale kluis heb je een privésleutel nodig. Deze privésleutel wordt aan de openbare sleutel gekoppeld en is anders dan de openbare sleutel. Alleen de ontvanger naar wie de digitale kluis wordt verstuurd heeft deze code. Hierdoor kan de inhoud van de kluis niet door iedereen worden bekeken. Deze vorm van encryptie wordt ook wel ‘public key encryption’ genoemd.

In vergelijking met de symmetrische encrypties wordt deze methode als veiliger bestempeld. De kans dat internetcriminelen en hackers deze digitale kluis kraken is namelijk een stuk kleiner. Doordat er bij deze vorm van encryptie met twee verschillende sleutels wordt gewerkt is deze manier van versleutelen alleen wel iets langzamer. 

Wil jij weten hoe de computer tegen internet oplichting kan worden beveiligd?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook het aantal toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt is in de laatste jaren toegenomen. Zo kan het internet tegenwoordig worden gebruikt voor onder andere:

 • Zoeken naar informatie
 • Kopen van producten via webshops
 • De communicatie met anderen bijvoorbeeld via de chat of e-mail
Waarvoor worden encrypties gebruikt

Met het toenemende aantal toepassingen hangen er steeds meer gevaren aan het internet. Natuurlijk wil je niet dat de gegevens in de verkeerde handen belanden. Om deze gegevens te beveiligen kan encryptie worden gebruikt.

Wat is het verschil tussen hashing en encryptie?

Wanneer je over encryptie hebt gehoord, dan is er een grote kans dat het woord hashing bekend in de oren klinkt. Er zit wel degelijk een verschil tussen hashing en encrypties. Alleen beiden worden gebruikt voor het versleutelen van de gegevens. 

Wanneer bestanden en gegevens met behulp van encryptie worden gecodeerd moet de digitale kluis op een later tijdstip worden gedecodeerd. Bij hashing hoeven de gegevens niet worden ontsleuteld. Hashing kan daardoor ook wel met een eenrichtingsweg worden vergelijken terwijl encryptie met een tweerichtingsweg is te vergelijken. 

Doordat de gegevens bij hashing alleen worden versleuteld is dit erg goed bestand tegen hackers en internetcriminelen. Aan de andere kant worden de mogelijkheden hierdoor wel beperkt. Hashing wordt vaak voor de beveiliging van online accounts gebruikt. Wanneer er bij een account wordt ingelogd worden de gegevens van het wachtwoord versleuteld. Bij de website staat het wachtwoord gehasht opgeslagen.

Door de beveiligde wachtwoorden te vergelijken weet de website wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd. Nadat het juiste wachtwoord is ingevoerd wordt je ingelogd. Wanneer er een verkeerd wachtwoord wordt opgegeven kan er niet bij het account worden ingelogd. 

Digitale certificaten

Encrypties herkennen kan voor een normale internetgebruiker erg lastig zijn. Om te controleren of de berichten, betalingen en andere belangrijke gegevens versleuteld kunnen worden opgeslagen bestaan er verschillende digitale certificaten.

Met behulp van een digitaal certificaat kun je zien dat de gegevens die in een online formulier geverifieerd zijn en beveiligd worden opgeslagen. In de browser kan worden bekeken of een website met een SSL / TLS certificaat is beveiligd.

Wanneer een website met een SSL certificaat is beveiligd wordt er in de adresbalk aan de linkerkant een slotje weergegeven.

Als er een groen slotje wordt weergegeven is de verbinding tussen de computer en de website beveiligd en worden de gegevens versleuteld. 

Digitaal certificaat voor encrypties

Een onbeveiligde website kan aan een rood of open slotje worden herkend. Om achter meer informatie van het certificaat te komen moet er met de linkermuisknop op het slotje worden gedrukt. Helaas zijn er ook websites die door internetcriminelen worden nagemaakt. Deze websites lijken soms heel veel op de website van een officieel bedrijf, organisatie of instantie.

Alleen wanneer er op zo’n website gegevens worden ingevuld worden deze naar de internetcrimineel verzonden. Zo’n website wordt ook wel een phising website genoemd. In het artikel ”Wat is phising?” kun je hier alles over lezen.

Encryptie op WhatsApp en social media

Wanneer er berichten via Whatsapp worden verstuurd moeten deze natuurlijk het liefst privé blijven. Wanneer deze gegevens niet worden beveiligd zouden onbevoegden deze berichten ook kunnen lezen.

Om de verzonden en ontvangen berichten veilig te stellen gebruikt WhatsApp sinds 2016 end-to-end encryptie. Als berichten naar anderen worden verstuurd komt de melding die hieronder staat misschien wel bekend voor:

Bericht WhatsApp end-to-end encryptie

Sinds 2014 is WhatsApp door Facebook overgenomen. Facebook ging over het algemeen niet goed met de privacy van de gebruikers om.

Hierdoor maakten veel mensen die WhatsApp gebruiken zich zorgen over hun prive berichten op WhatsApp.

Encrypties voor WhatsApp

Met behulp van End-to-end encryptie zorgt WhatsApp ervoor dat niemand de WhatsApp berichten kan bekijken. Het is zelfs voor Facebook niet mogelijk om naar de verzonden berichten te kijken. Ditzelfde geldt ook voor de telefoon en videogesprekken die via WhatsApp worden gehouden. De encryptie van WhatsApp staat standaard aan. Hierdoor hoeven er binnen WhatsApp geen instellingen voor de privacy bescherming worden gewijzigd.

WhatsApp is niet het enige mediaplatform dat met end-to-end encrypties werkt. Er zijn namelijk ook andere social media platforms die de end-to-end encryptie gebruiken voor het vergroten van de veiligheid. Enkele voorbeelden van social mediaplatforms die de berichten op deze manier beveiligen zijn onder andere: 

Daarnaast wordt deze vorm van beveiliging ook door e-mailproviders zoals  ProtonMail gebruikt.

Hoe kan ik controleren of mijn WhatsApp goed beveiligd is?

Ben je benieuwd of de WhatsApp-encryptie goed werkt? Deze beveiliging kan worden gecontroleerd door bij een gesprek naar de code te zoeken. De code kun worden gevonden door in een gesprek binnen WhatsApp op de naam van het contact te klikken. Vervolgens is daar een kopje met ‘Encryptie’ te zien. 

Wanneer er op de knop met de tekst encryptie wordt gedrukt wordt er een unieke code weergegeven. Met deze code wordt het gesprek beveiligd zodat het gesprek alleen voor de lezer en ontvanger te zien is. Door de codes met elkaar te vergelijken kan worden gecontroleerd of de code goed werkt.

Om de code te vergelijken kan de code ook worden gescand. Hiervoor moet onderaan op de knop met de tekst “scan code” worden gedrukt. Deze code verandert wanneer WhatsApp opnieuw wordt geïnstalleerd of als er een nieuw telefoonnummer wordt gebruikt.  

Zo kun je altijd veilig internetten

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens voor anderen wilt afschermen is het belangrijk dat het internetverkeer wordt beveiligd. Voor het afschermen van de internetverbinding kan een VPN verbinding worden gebruikt.

Met behulp van een VPN verbinding kunnen anderen zoals hackers, internetcriminelen, overheidsinstanties en de internetprovider niet zien welke activiteiten er op het internet worden ondernomen. 

Naast het afschermen van het internet is ook het beveiligen van de computer tegen de gevaren van het internet erg belangrijk. Hiervoor kan een goede virusscanner op de computer worden geïnstalleerd. Met behulp van een goede virusscanner kunnen gevaren automatisch worden herkend en van de computer worden verwijderd.  

Wil jij weten hoe de computer tegen internet oplichting kan worden beveiligd?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook het aantal toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt is in de laatste jaren toegenomen. Zo kan het internet tegenwoordig worden gebruikt voor onder andere:

 • Zoeken naar informatie
 • Kopen van producten via webshops
 • De communicatie met anderen bijvoorbeeld via de chat of e-mail
Waarvoor worden encrypties gebruikt

Met het toenemende aantal toepassingen hangen er steeds meer gevaren aan het internet. Natuurlijk wil je niet dat de gegevens in de verkeerde handen belanden. Om deze gegevens te beveiligen kan encryptie worden gebruikt.

Geef een reactie