Wat is de Google Nest Audio en wat kun je ermee?

In de laatste jaren zijn er veel technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Door deze ontwikkelingen is het internet steeds belangrijker geworden. Zo kan het internet worden gebruikt voor onder andere: de communicatie, het zoeken naar informatie, luisteren naar muziek en het bekijken van een video.

Daarnaast zijn er tegenwoordig slimme apparaten die via het internet kunnen worden bediend. Voordat slimme apparaten via het internet kunnen worden bediend is een Smart home systeem nodig. De Google Nest Audio is een slimme speaker waarmee apparaten aan een Smart home systeem kunnen worden gekoppeld. In dit artikel vertellen we alles over de mogelijkheden van de Google Nest Audio. 

Het design van de Google Nest Audio

De Google Nest Audio is de opvolger van de Google Home speakers. Het formaat van deze speakers is 17,5 centimeter hoog, 12,4 centimeter breed en is 7,8 centimeter diep. Deze speakers zijn zowel in het wit als in het zwart verkrijgbaar. Bovenop deze speakers zitten drie aanraakknoppen. Met deze knoppen kan het volume worden geregeld en kan de muziek en andere geluiden worden gestopt. 

Google Nest audio speakers zijn slimme speakers die op spraakcommando’s kunnen reageren. Om op spraakcommando’s te kunnen reageren zit er een microfoon in de behuizing van de speaker verwerkt waarmee naar geluiden uit de omgeving kan worden geluisterd.

Met behulp van deze microfoon kan deze slimme speaker de spraakcommando’s horen. Wanneer er een opdracht met de stem is gedetecteerd kan de box met behulp van Google Assistant reageren. Google Assistant kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt zoals:

 • Zoeken naar informatie
 • Het weerbericht opvragen
 • Apparaten die op het slimme huis zijn aangesloten bedienen

Voor een voorspelling van het weer kan de opdracht: “Hey Google welk weer wordt het vandaag?” worden opgegeven.

Wat is de Google Nest Audio

Vervolgens geeft de speaker het antwoord op de vraag. Daarnaast kan muziek met de stem worden bediend. Met de commando: “Volgend nummer” zal naar het volgende nummer worden overgeschakeld.  In sommige situaties is het niet fijn dat Google continue naar de omgeving luistert. Bij het ontwikkelen van de speakers heeft Google hier over nagedacht.

Zo zit er op de achterzijde van de speaker een schuifknop waarmee de microfoon kan worden uitgeschakeld. Als de microfoon is uitgeschakeld branden er vier oranje lampjes op de voorzijde van de speaker. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van een smart home?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn producten steeds vaker met het internet verbonden.

Doordat steeds meer apparaten met het internet kunnen worden verbonden is de manier waarop producten kunnen worden bediend veranderd. Apparaten kunnen tegenwoordig zelfs op afstand worden bediend. Een apparaat dat op afstand kan worden bediend wordt ook wel een slim apparaat genoemd.

Google Nest Audio

Grote technische bedrijven hebben een eigen systeem voor het slimme huis ontwikkeld. Enkele toepassingen waarvoor dit systeem kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • Verlichting dimmen en aan / uit zetten
 • Temperatuur in huis verhogen / verlagen door de thermostaat te bedienen
 • Verlichting van kleur laten veranderen
 • Volume van de tv en de radio bedienen
 • Zappen naar andere radio en tv zenders
 • Slimme huishoudelijke apparatuur zoals de stofzuiger, de wasmachine en de vaatwasser bedienen

Google heeft voor het slimme huis een eigen systeem ontwikkeld. Dit systeem wordt Google Home genoemd. Om apparaten op dit systeem aan te sluiten heeft Google slimme speakers ontwikkeld. Deze speakers worden Google Nest Audio ontwikkeld.

Google Nest Audio installeren

Voordat de Google Nest Audio kan worden gebruikt moet deze slimme speaker worden geïnstalleerd. Om de speaker te kunnen installeren moet hij worden ingeschakeld en met het internet worden verbonden. De speaker wordt automatisch ingeschakeld door de stekker in het stopcontact te stoppen. Vervolgens kan er binnen de Google Home App naar de speaker worden gezocht.

De Google Home app kan zowel op een mobiele telefoon of tablet met Android als iOS worden geïnstalleerd. Nadat de Google Home app op de mobiele telefoon of tablet is geïnstalleerd moet deze app worden geopend. Wanneer de Google Home app is geopend kan het apparaat worden toegevoegd. Voordat het apparaat kan worden toegevoegd moet er naar beschikbare apparaten worden gezocht.

Als het goed is wordt de speaker nu binnen de Google home app weergegeven. Nadat de speaker is geselecteerd kan er een kamer worden geselecteerd.

Zo kunnen er verschillende Google Nest Audio speakers in huis worden geplaatst.

Naast de kamer kan er ook een naam aan de speaker worden gegeven. Dit is vooral erg handig als er met meerdere slimme speakers in huis wordt gewerkt.

Google Nest Audio installeren

Apparaten koppelen met de Google Nest Audio

De Google Nest Audio is een slimme speaker. Hierdoor hoeft het bij deze speaker niet bij het luisteren van muziek te blijven.

Deze speaker kan namelijk ook als smart home systeem worden gebruikt. Door apparaten met een smart home te verbinden kunnen apparaten via het internet worden bediend.

Er zijn tegenwoordig verschillende toepassingen waarvoor een smart home kan worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor het smart home kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De beveiliging van het huis
 • Apparaten automatisch bedienen
 • Luisteren naar muziek
 • Kijken naar video’s
Google Nest audio apparaat koppelen

Om deze functies te kunnen gebruiken moeten apparaten op het slimme huis worden aangesloten. Enkele apparaten die op een Smart home kunnen worden aangesloten zijn onder andere:    

Bij apparaten die voor een slim huis zijn ontwikkeld staat comfort, gebruiksgemak en energiezuinigheid centraal. Om energiezuinig te kunnen functioneren kunnen apparaten met sensors aan elkaar worden verbonden. Er zijn verschillende sensors die allemaal voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt zoals: 

 • Het meten van het licht en een onderscheid tussen licht en donker maken
 • Beweging in huis detecteren
 • De temperatuur in huis meten zodat de verwarming / airco kan worden bediend. 

Een smart home wordt in het Nederlands ook wel het slimme huis of het huis van de toekomst genoemd. Ieder apparaat dat op het slimme huis is aangesloten kan met elkaar communiceren. Naast de verschillende apparaten kunnen er ook sensors op het slimme huis worden aangesloten. Met de sensors kunnen er verschillende dingen worden gemeten.

Zo kan het licht in de kamer worden gemeten. Wanneer blijkt dat het donker is kan de verlichting automatisch worden ingeschakeld. Naast de automatische bediening kunnen apparaten in een slim huis ook met de stem. de Google Home app of via een website worden bediend.  

Apps voor toepassingen instellen

Voordat alle functies van de Google Nest Audio kunnen worden gebruikt moeten enkele standaarddiensten worden geselecteerd. Bij deze standaarddiensten kun je denken aan Spotify voor het afspelen van muziek en Netflix voor films. 

Wanneer je naar muziek wilt gaan luisteren kun je zeggen: “Hey Google, speel Jazz muziek” zal de speaker Jazz muziek via Spotify opzoeken en afspelen. Deze functie werkt pas nadat er een dienst aan de muziek functie is gekoppeld.

Nadat de dienst is gekoppeld krijgt Google Assistant de toegang tot de muziek en afspeellijsten binnen de gebruikte streamingdienst zoals Deezer of Spotify.Naast de diensten die voor gebruik moeten worden ingesteld zijn er ook toepassingen die zonder koppelingen werken.

Google Nest audio app instellen

Een voorbeeld hiervan is TunIN. Hiermee kan zonder de dienst te koppelen direct naar de radio worden geluisterd. Hierdoor kan de opdracht: “Hey, Google speel Q-music af” worden gegeven. Vervolgens wordt de app TunIN geopend en wordt na enkele seconde de radiozender Q-music door de speaker afgespeeld.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van een smart home?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn producten steeds vaker met het internet verbonden.

Doordat steeds meer apparaten met het internet kunnen worden verbonden is de manier waarop producten kunnen worden bediend veranderd. Apparaten kunnen tegenwoordig zelfs op afstand worden bediend. Een apparaat dat op afstand kan worden bediend wordt ook wel een slim apparaat genoemd.

Google Nest Audio

Grote technische bedrijven hebben een eigen systeem voor het slimme huis ontwikkeld. Enkele toepassingen waarvoor dit systeem kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • Verlichting dimmen en aan / uit zetten
 • Temperatuur in huis verhogen / verlagen door de thermostaat te bedienen
 • Verlichting van kleur laten veranderen
 • Volume van de tv en de radio bedienen
 • Zappen naar andere radio en tv zenders
 • Slimme huishoudelijke apparatuur zoals de stofzuiger, de wasmachine en de vaatwasser bedienen

Google heeft voor het slimme huis een eigen systeem ontwikkeld. Dit systeem wordt Google Home genoemd. Om apparaten op dit systeem aan te sluiten heeft Google slimme speakers ontwikkeld. Deze speakers worden Google Nest Audio ontwikkeld.

Google Nest Audio verbinden met de tv

Wanneer er naar de televisie of een film wordt gekeken is het fijn als er met goede geluidskwaliteit naar de geluiden kan worden geluisterd. Bij het ontwikkelen van de Google Nest Audio heeft Google daar rekening mee gehouden. Zo klinken de geluiden uit deze compacte speakers helder, zuiver en met volle bas. 

Het kunnen luisteren naar de geluiden van de televisie is nog niet alles. De televisie kan met behulp van deze speaker en Google Assistant worden bediend. Door de commando: “Hey, Google zet een haardvuur op” te geven wordt er een haardvuur op de televisie getoond. Daarnaast kan er op deze manier naar films en series worden gezocht welke vervolgens automatisch worden afgespeeld. 

Meerdere slimme speakers combineren

De Google Nest Audio kan als enkele box worden gebruikt. Maar de slimme speakers kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. Voor het combineren van de verschillende speakers zijn twee verschillende opties. Zo kunnen speakers met elkaar worden gecombineerd zodat het geluid in een kamer vanaf verschillende kanten komt. Daarnaast kunnen de speakers in verschillende kamers worden geplaatst.

Door de speakers in verschillende kamers te plaatsen kan er vanaf iedere kamer naar dezelfde muziek worden geluisterd.

Het is daarnaast ook mogelijk om de muziek van de ene kamer naar de andere kamer te verplaatsen.

Multiroom audio

Voor het verplaatsen van de muziek naar een andere kamer kan de opdracht: “‘Hey Google, verplaats Spotify naar slaapkamer’ worden gegeven. De muziek zal vervolgens enkele seconde later in de slaapkamer worden afgespeeld. 

De apparaten tegen de gevaren van het internet beschermen

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe apparaten en toepassingen bijgekomen waarvoor het internet kan worden gebruikt. Zo kan het internet worden gebruikt voor: zoeken naar informatie, het bekijken van video’s, het luisteren naar muziek of het bedienen van apparaten. Doordat het internet steeds vaker wordt gebruikt hangen er ook steeds meer gevaren aan het internet.

Zo kan het voorkomen dat er tijdens de zoektocht naar informatie een onveilige website wordt bezocht. Vanaf deze website kan vervolgens ongemerkt een kwaadaardig programma naar de computer of laptop worden gedownload. Voor de bescherming tegen de gevaren van het internet is het belangrijk dat er een goede virusscanner wordt geïnstalleerd.

Een goede virusscanner kan een kwaadaardige website en programma herkennen. Als deze onverhoopt op de computer is beland kan het kwaadaardige programma automatisch vanaf de computer worden verwijderd.  Zo kunnen de apparaten die met het internet zijn verbonden tegen de gevaren van het internet worden beschermd. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van een smart home?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn producten steeds vaker met het internet verbonden.

Doordat steeds meer apparaten met het internet kunnen worden verbonden is de manier waarop producten kunnen worden bediend veranderd. Apparaten kunnen tegenwoordig zelfs op afstand worden bediend. Een apparaat dat op afstand kan worden bediend wordt ook wel een slim apparaat genoemd.

Google Nest Audio

Grote technische bedrijven hebben een eigen systeem voor het slimme huis ontwikkeld. Enkele toepassingen waarvoor dit systeem kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • Verlichting dimmen en aan / uit zetten
 • Temperatuur in huis verhogen / verlagen door de thermostaat te bedienen
 • Verlichting van kleur laten veranderen
 • Volume van de tv en de radio bedienen
 • Zappen naar andere radio en tv zenders
 • Slimme huishoudelijke apparatuur zoals de stofzuiger, de wasmachine en de vaatwasser bedienen

Google heeft voor het slimme huis een eigen systeem ontwikkeld. Dit systeem wordt Google Home genoemd. Om apparaten op dit systeem aan te sluiten heeft Google slimme speakers ontwikkeld. Deze speakers worden Google Nest Audio ontwikkeld.

Geef een reactie