Hoe kan je de computer sneller maken?

Computer sneller maken door overbodige programma's te verwijderen

Hoe kan je de computer sneller maken?

Heb je een oude computer en wil je weten hoe je deze sneller kunt maken? In dit artikel geven wij een aantal tips waarmee de computer eenvoudig sneller kan worden gemaakt!

Wat bepaalt de snelheid van de computer?

Wanneer de computer schoon gemaakt wordt om sneller met de computer te kunnen werken is het belangrijk om te beseffen waardoor de snelheid van de computer wordt bepaald

Een goedkopere computer die niet over de snelle hardware beschikt zal nooit zo snel worden als een pc die hier wel over beschikt.

Computer sneller maken

De snelheid waarop met de computer kan worden gewerkt wordt grotendeels door de eigenschappen van de computer bepaald. Naast de eigenschappen van de computer speelt ook de snelheid van de harde schijf een belangrijke rol. Wanneer de computer met een traditionele harde schijf is uitgerust zal deze computer langzamer met bestanden kunnen werken als een computer die met een SSD schijf is uitgerust.

Daarnaast zijn er verschillende soorten processors op de markt. De processor is de rekenunit van de computer. Hierdoor kunnen toepassingen op een computer met een snellere processoren sneller worden uitgevoerd.

Om snel met de computer te kunnen werken moet er bij de aanschaf van de computer op de eigenschappen van een desktop of laptop worden gelet. Vaak kan de traditionele harde schijf door de snellere SSD schijf worden vervangen. Daarnaast zijn er computers die met een combinatie van de SSD schijf en de traditionele harde schijf werken. Door het besturingssysteem op de SSD schijf te installeren kan de snelheid waarin de computer kan worden opgestart positief worden beïnvloed.

Wil jij weten hoe je de computer kunt versnellen?

Voordat er met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt moeten apps en programma’s worden geïnstalleerd. Voor iedere installatie is een klein beetje opslagruimte nodig. Ook wanneer er met het programma / app wordt gewerkt komen bestanden op de computer te staan. Door al deze bestanden kan de harde schijf vol komen te zitten.

Computer sneller maken door overbodige programma's te verwijderen

Bij en harde volle schijf zal de computer een stuk minder snel reageren. Het is dan ook raadzaam om met enige regelmaat naar de bestanden op de computer te kijken. Een volle harde schijf is niet de enige reden waardoor een computer langzaam kan worden.

Tijdens de zoektocht op het internet kan er namelijk een virus op de computer belanden. Dit computervirus kan verschillende nadelige effecten hebben. Ben jij benieuwd hoe je de computer kunt onderhouden zodat de kans op een langzame computer wordt verkleind?

De computer sneller maken door de harde schijf op te schonen

Een traditionele harde schijf werkt met een ronddraaiende schijf waarop een flater aanwezig is. Op deze flater worden de gegevens van de bestanden en programma’s geschreven en met een lezer en een schrijver afgelezen.

Programma’s die op de computer worden geïnstalleerd en bestanden die op de harde schijf worden opgeslagen worden in losse gegevens verdeeld.

Deze losse gegevens worden ook wel fragmenten genoemd. Fragmenten worden op vrije locaties van de harde schijf opgeslagen.

Computer sneller maken door de harde schijf op te schonen

Door regelmatig met bestanden en programma’s te werken wordt de hoeveelheid aan beschikbare opslagruimte steeds kleiner. Als de harde schijf vol zit kan de computer steeds langzamer worden. Dit komt doordat de ruimte tussen de fragmenten steeds groter worden.

Om de computer sneller te laten werken kunnen de fragmenten worden gedefragmenteerd. Tijdens het defragmenteren (het ordenen van de fragmenten) worden de gegevens behorende bij een bestand of programma opgezocht en dichter naar elkaar toe verplaatst. Hierdoor kan de computer de gegevens makkelijker benaderen waardoor de computer sneller zal gaan werken.

Doordat de gegevens sneller kunnen worden gevonden kunnen bestanden en programma’s sneller worden geopend. Dit komt doordat het minder tijd kost om de gegevens behorende bij de programma’s en bestanden te vinden. Om de computer sneller te maken is het belangrijk als de computer regelmatig wordt gedefragmenteerd. Zo kunnen fragmenten van de computer makkelijk worden gevonden waardoor een programma en het besturingssysteem sneller kan worden opgestart.

Harde schijf vervangen voor een SSD

Bij een traditionele harde schijf worden een lezer en een schrijver gebruikt om de bestanden op de harde schijf op te kunnen slaan en te kunnen benaderen.

Naast de traditionele harde schijf, wordt de SSD schijf de laatste jaren steeds voor de computer gebruikt. Een SSD schijf werkt met een soort flash geheugen.

Computer sneller maken door een SSD te plaatsen

Het flash geheugen wordt niet alleen voor de opslagruimte van de computer / laptop gebruikt. Flash geheugen wordt namelijk ook vaak gebruikt voor de opslag van gegevens in de mobiele telefoon/ tablet/ of camera. Het flash geheugen word hier vaak aangeduid met SD kaart. In vergelijking met de SSD is de opslagcapaciteit van de SD kaart vaak een stuk kleiner.  

Om de bestanden op de SSD te kunnen bewaren wordt een stukje hardware gebruikt. Dit stukje hardware wordt de controller genoemd. Met deze hardware wordt gereguleerd waar de gegevens moeten worden opgeslagen. In tegenstelling tot de traditionele harde schijf zijn er bij de SSD geen beweegbare onderdelen. Hierdoor kunnen de gegevens van een bestand of een programma direct worden weggeschreven en gelezen.

Om de computer sneller op te kunnen starten is het handig om het besturingssysteem op de SSD schijf te installeren Doordat gegevens direct worden weggeschreven zullen zowel programma’s als het besturingssysteem vanaf de SSD schijf sneller worden opgestart.

Overbodige software verwijderen

Door regelmatig met verschillende soorten programma’s te werken is de kans groot dat de harde schijf van de computer vol raakt met een grote variatie aan verschillende programma’s. Hierbij geldt de regel dat ieder geïnstalleerd programma een klein beetje opslagcapaciteit in gebruik neemt.

Door veel programma’s op de computer te installeren wordt er steeds meer opslagruimte gebruikt. De beschikbare opslagruimte wordt hierdoor steeds kleiner. Als er regelmatig naar de programma’s die op de computer staan te kijken en de overbodige programma’s te verwijderen komt er meer beschikbare opslagruimte vrij.

Wil jij weten hoe je de computer kunt versnellen?

Voordat er met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt moeten apps en programma’s worden geïnstalleerd. Voor iedere installatie is een klein beetje opslagruimte nodig. Ook wanneer er met het programma / app wordt gewerkt komen bestanden op de computer te staan. Door al deze bestanden kan de harde schijf vol komen te zitten.

Computer sneller maken door overbodige programma's te verwijderen

Bij en harde volle schijf zal de computer een stuk minder snel reageren. Het is dan ook raadzaam om met enige regelmaat naar de bestanden op de computer te kijken. Een volle harde schijf is niet de enige reden waardoor een computer langzaam kan worden.

Tijdens de zoektocht op het internet kan er namelijk een virus op de computer belanden. Dit computervirus kan verschillende nadelige effecten hebben. Ben jij benieuwd hoe je de computer kunt onderhouden zodat de kans op een langzame computer wordt verkleind?

Opstarten van computer sneller maken

Met programma’s zoals Ccleaner kan naar de programma die tijdens het opstarten van de computer worden gekeken. Een gratis versie van dit programma is via deze link te downloaden.

Door met enige regelmaat naar de belangrijke programma’s te kijken en de overbodige programma’s tijdens het starten uit te schakelen kan de snelheid waarmee de computer wordt opgestart worden versneld.

Om te zien welke programma’s er opgestart worden moet het programma Ccleaner worden gestart . Voor het starten van dit programma moet twee keer snel achter elkaar met de linkermuisknop op het icoon van Ccleaner worden gedrukt.

Computer met behulp van CCleaner opschonen

Nadat dit programma is gestart komen er verschillende tabbladen tevoorschijn. Door met de linkermuisknop op het tabblad extrra te drukken komt er een nieuw menu tevoorschijn.

Binnen dit menu staat een tabblad met de tekst: “Opstarten”. Door hierop te drukken wordt er een overzicht met de programma’s die tijdens het starten van Windows worden gestart getoond.

Programma's bekijken die starten wanneer Windows wordt opgestart

Hier kan worden bepaald of een programma tijdens het starten van Windows moet worden opgestart. Om het starten van programma’s uit te schakelen moet er met de linkermuisknop op het programma worden gedrukt. Vervolgens komt er aan de rechterkant een tabblad waarin de optie uitschakelen staat.

Door hier met de linkermuisknop op te drukken wordt het programma tijdens het starten van Windows niet opgestart, Nadat de overbodige programma’s zijn uitgeschakeld. Is er vooral tijdens het opstarten van de computer een snelheidswinst te merken. De computer zal dan namelijk sneller opstarten.

Computer opschonen

Bij het opschonen van de computer is het goed om te kijken naar de programma ’s naar de programma´s te kijken die starten wanneer de computer wordt opgestart.

Ook als de computer al is opgestart blijven deze programma’s actief. Door teveel actieve programma’s zal de snelheid waarop er met de computer kan worden gewerkt worden verkleint.

Computer sneller maken door overbodige programma's te verwijderen

Niet alleen de actieve programma´s kunnen de snelheid van de computer beïnvloeden. De snelheid van de computer kan namelijk ook lager worden als er computervirussen op de computer staan. Door middel van een computervirus kunnen er ongemerkt processen op de achtergrond worden opgestart, waardoor de computer trager wordt.

Als een computervirus op de computer is beland kan er tijdens de zoektocht op het internet ineens veel meer reclame worden getoond. Het probleem met een computervirus kan dan worden opgelost door de computer met een goede virusscanner op virussen (schadelijke / ongewenste programma’s) te scannen en het virus vervolgens te verwijderen. Nadat het computervirus van de computer is verwijderd kan de computer weer een stuk sneller reageren.

Daarnaast kunnen er teveel bestanden op de harde schijf zijn opgeslagen. In dat geval is de harde schijf van de computer te vol waardoor er bijna geen vrije opslagruimte beschikbaar is. Problemen met een volle harde schijf treden vaak op als er minder dan 10% aan beschikbare opslagruimte aanwezig is.

Het is daarom belangrijk dat de totaal beschikbare opslagruimte altijd boven de 10% blijft. De beschikbare opslagruimte staat altijd onder de naam van de harde schijf weergegeven.

Computer sneller maken door bestanden te verwijderen

Als de totaal beschikbare opslagcapaciteit van de harde schijf lager dan 10% wordt kunnen de gegevens van bestanden niet goed worden weggeschreven. Dit probleem wordt ook wel fragmentatie genoemd. Om het probleem met een volle harde schijf op te kunnen lossen moet er naar de programma’s en bestanden die op de harde schijf staan te kijken en te verwijderen.

Soms staan er belangrijke bestanden op de computer opgeslagen die veel ruimte in beslag nemen. Natuurlijk wil je deze bestanden niet verliezen. Het is dan handig als er een reservekopie van deze bestanden wordt gemaakt. De reservekopie kan dan op een externe harde schijf of USB stick worden opgeslagen waarna de gegevens van de computer kunnen worden verwijderd. Doordat er hierdoor meer ruimte beschikbaar komt kan de computer vervolgens weer sneller werken.

Essentie van een goede virusscanner

Wanneer de computer wordt gebruikt voor verschillende bezigheden, waaronder het zoeken naar informatie, kan je zonder dat je het door hebt op een schadelijke website belanden.

Met een goede geïnstalleerde virusscanner word je beschermd. Als die op je computer geïnstalleerd staat en je komt in aanraking met een geïnfecteerde pagina of website, dan komt er een melding tevoorschijn via jouw virusscanner.

In die melding wordt gezegd dat de computer naar een geïnfecteerde pagina geleid is waardoor je de computer op moet schonen met je virusscanner om de virus weer zo gauw mogelijk te kunnen verwijderen. 

Een goede virusscanner is ESET NOD 32. Met deze scanner kan je naast het beschermen van de computer, je computer opschonen wanneer het al te laat is. Als er tijdens het scannen een ongewenst programma gevonden is kan de computer schoon gemaakt worden. Je privacy gevoelige informatie blijft dan gelukkig bewaard.  

Veilig zoeken naar informatie op het internet

Wanneer je nog niet zo lang met de computer werkt kan het zoeken naar informatie op het internet nog een enorme klus zijn. Er bestaat zelfs een kans dat je de gewenste informatie niet kunt vinden. Door regelmatig met Google naar informatie te zoeken zal het vinden van informatie steeds makkelijker worden. Maar zonder de juiste tips zal je niet alles uit het zoeken met Google kunnen halen.

Om meer waardevolle informatie te kunnen vinden en om sneller te kunnen zoeken hebben we een artikel met goede tips geschreven. Hierin kun je 13 goede tips vinden om sneller met goede resultaten te kunnen zoeken. Daarnaast kan het helpen om een boek te kopen waarmee je leert om het internet op een efficiënte manier te gebruiken. 

In het boek kun je goede tips vinden om sneller bij de gewenste informatie te komen. Door op de juiste manier te zoeken wordt de kans dat er een geïnfecteerde pagina of website wordt bezocht ook steeds kleiner. Er zal dan minder vaak een virus op de computer belanden waardoor de kans op een virus wordt verkleint en de privacy gevoelige informatie beter beschermd is.  

Wil jij weten hoe je de computer kunt versnellen?

Voordat er met de computer aan toepassingen kan worden gewerkt moeten apps en programma’s worden geïnstalleerd. Voor iedere installatie is een klein beetje opslagruimte nodig. Ook wanneer er met het programma / app wordt gewerkt komen bestanden op de computer te staan. Door al deze bestanden kan de harde schijf vol komen te zitten.

Computer sneller maken door overbodige programma's te verwijderen

Bij en harde volle schijf zal de computer een stuk minder snel reageren. Het is dan ook raadzaam om met enige regelmaat naar de bestanden op de computer te kijken. Een volle harde schijf is niet de enige reden waardoor een computer langzaam kan worden.

Tijdens de zoektocht op het internet kan er namelijk een virus op de computer belanden. Dit computervirus kan verschillende nadelige effecten hebben. Ben jij benieuwd hoe je de computer kunt onderhouden zodat de kans op een langzame computer wordt verkleind?

Geef een reactie