Wat is het klembord en wat kun je ermee?

In de laatste jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Door deze technische ontwikkelingen kan de computer voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor de computer kan worden gebruikt zijn onder andere:

  • Werken aan documenten
  • Via het internet naar informatie zoeken
  • Communicatie met anderen

Wanneer er aan documenten wordt gezocht of als er aan documenten wordt gewerkt kan het handig zijn als informatie zoals: teksten, foto’s en afbeeldingen kan worden gekopieerd. Voordat deze gegevens kunnen worden gebruikt moeten deze gegevens worden geknipt of gekopieerd.

Om deze gegevens vervolgens te kunnen gebruiken worden ze in een tijdelijk geheugen opgeslagen. Het tijdelijke geheugen waar de informatie wordt opgeslagen wordt ook wel het klembord genoemd. In dit artikel vertellen alles over het klembord en hoe deze het beste kan worden gebruikt.

Gegevens in het klembord bewaren

Voordat bestanden, mappen, foto’s of afbeeldingen in het klembord kunnen worden bewaard moeten de gegevens worden geselecteerd. Gegevens kunnen worden geselecteerd door met de linkermuisknop op een lege plek te drukken en vervolgens met de linkermuisknop ingedrukt houdend over de gewenste items te slepen. Nadat de gegevens zoals bestanden, mappen, afbeeldingen of teksten zijn geselecteerd worden ze gemarkeerd. De gemarkeerde gegevens worden in een blauw vlak weergegeven. 

Om de gegevens vervolgens in het klembord te bewaren moet je met de rechtermuisknop op de bestanden drukken.

Door op de rechtermuisknop te drukken wordt er een menu weergegeven. Binnen dit menu kan uit verschillende opties worden gekozen zoals: Kopiëren en knippen. 

Door voor de optie kopiëren te kiezen wordt er een kopie van de geselecteerde items in het tijdelijke geheugen opgeslagen. Doordat het item wordt geselecteerd kan het bestand op verschillende locaties tegelijkertijd worden bewaard.

Gegevens in het klembord bewaren

Nadat het geselecteerde item is geknipt wordt het geselecteerde item op de huidige locatie verwijderd en in het tijdelijke geheugen opgeslagen. Door deze gegevens vervolgens op een later tijdstip in een document of map te plakken wordt het bestand van de oude locatie verwijderd en op de nieuwe locatie geplakt.  

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het klembord?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan de computer voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt kan het handig zijn als gegevens kunnen worden gekopieerd en op een andere plek kunnen worden geplakt. .

Gegevens van klembord bekijken

Om gekopieerde gegevens op een andere plek te kunnen plakken moeten de gegevens in het tijdelijk geheugen worden opgeslagen. He tijdelijke geheugen wordt bij Windows computers ook wel het klembord genoemd. Ieder bestand dat wordt geknipt of gekopieerd wordt in dit geheugen opgeslagen.

Met behulp van dit geheugen kunnen bestanden, mappen en woorden vanuit de ene locatie naar een andere locatie worden verplaatst. Ben jij benieuwd naar de werking van het klembord of wil jij weten hoe jij het klembord optimaal kunt benutten?

Gegevens vanuit het klembord naar Word, Excel of Powerpoint kopiëren

Wanneer gegevens in het klembord zijn opgeslagen is het handig als deze ook kunnen worden gebruikt. Voordat deze gegevens kunnen worden gebruikt moet het document of de map waarin de opgeslagen bestanden / gegevens moeten worden geplaatst worden geopend.

Een map of document kan worden geopend door twee keer met de linkermuisknop op het bestand of de map te drukken. De map kan direct binnen een map worden geplakt.

Als gegevens moeten worden geplakt moet er binnen het bestand naar de locatie waar de informatie moet worden geplaatst worden opgezocht.

Gegevens vanuit het klembord naar een document kopiëren

Nadat de gewenste locatie is gevonden kunnen de gegevens worden geplakt. Voor het plakken van de gegevens moet er met de rechtermuisknop op de gewenste locatie worden gedrukt. Vervolgens wordt er een menu geopend waarin de optie plakken staat. 

Door binnen een Word, Excel of Powerpoint bestand op plakken te drukken kan de locatie waar de gegevens kunnen worden ingevoegd worden gekozen. Op deze manier kan tekst met opmaak of als kale tekst worden geplakt.

Wanneer een tekst als kale tekst wordt geplakt heeft de geplakte tekst dezelfde opmaak als de opmaak van de rest van het document. Als de tekst met opmaak wordt geplakt blijft de opmaak van de tekst behouden.

Gegevens in de klembord geschiedenis bewaren

Als er verschillende gegevens worden geselecteerd kan het handig zijn als de gegevens op een later tijdstip kunnen worden bekeken. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere gegevens worden geselecteerd.

Microsoft heeft hier bij de update van Windows 10 met versie nummer 1909 goed over nagedacht. Nadat deze update is geïnstalleerd kunnen de gegevens van het klembord in het tijdelijk geheugen bewaard.

Aan deze geschiedenis zitten enkele eisen verbonden. Hierdoor kunnen mappen en bestanden niet in deze geschiedenis worden opgeslagen.

Daarnaast mag het item dat in deze geschiedenis kan worden opgeslagen maximaal een grootte van 4MB hebben.  

klembord geschiedenis

Doordat de gegevens in de geschiedenis van het klembord worden opgeslagen kunnen bestanden veilig worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer informatie geknipt is en vergeten bent om de tekst direct in het juiste document te plakken.  Wanneer de computer volledig wordt afgesloten zullen de gegevens die in dit tijdelijke geheugen zijn opgeslagen verdwijnen. 

Opgeslagen gegevens uit het klembord bekijken

Voordat er gegevens in de geschiedenis van het klembord kunnen worden opgeslagen moet de klembord geschiedenis worden ingeschakeld. Als de klembordgeschiedenis nog niet is ingeschakeld wordt de melding: “Kan geschiedenis niet weergeven” getoond.

De klembord-geschiedenis kan worden ingeschakeld door de toetsencombinatie  Windows-toets+V tegelijkertijd in te drukken. Om deze optie in te schakelen moet er op de knop met de tekst: “Inschakelen” worden gedrukt.

Vervolgens zal de boodschap: “ Het klembord is leeg” verschijnen. Deze melding geeft aan dat de geschiedenis is ingeschakeld en dat items in het vervolg in dit geheugen worden opgeslagen. 

Nadat de klembordgeschiedenis is ingeschakeld kunnen items uit het tijdelijk geheugen worden gebruikt. Om een item uit de klembordgeschiedenis te kunnen gebruiken moet het klembord worden geopend.

Gegevens van klembord bekijken

De gegevens die in het klembord zijn opgeslagen kunnen met de sneltoetscombinatie Windows-toets+V worden geopend. Vervolgens worden alle items die tijdens de computersessie in het tijdelijke geheugen zijn opgeslagen getoond. Het geselecteerde item zal direct in het actieve programma worden geplakt. Hierdoor kan een item zoals een foto, afbeelding of tekst in een document of e-mail worden geplakt. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het klembord?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan de computer voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt kan het handig zijn als gegevens kunnen worden gekopieerd en op een andere plek kunnen worden geplakt. .

Gegevens van klembord bekijken

Om gekopieerde gegevens op een andere plek te kunnen plakken moeten de gegevens in het tijdelijk geheugen worden opgeslagen. He tijdelijke geheugen wordt bij Windows computers ook wel het klembord genoemd. Ieder bestand dat wordt geknipt of gekopieerd wordt in dit geheugen opgeslagen.

Met behulp van dit geheugen kunnen bestanden, mappen en woorden vanuit de ene locatie naar een andere locatie worden verplaatst. Ben jij benieuwd naar de werking van het klembord of wil jij weten hoe jij het klembord optimaal kunt benutten?

Klembord legen

Wanneer de computer wordt gebruikt kunnen belangrijke gegevens in het klembord worden opgeslagen. Als de computer met anderen wordt gedeeld kan het vervelend zijn wanneer anderen de gegevens uit het klembord kunnen bekijken

Soms wil je niet dat de volgende computer gebruiken deze gegevens kan bekijken. Bijvoorbeeld wanneer een verrassing voor iemand wordt georganiseerd. Gelukkig kunnen deze gegevens uit het tijdelijke geheugen worden verwijderd. Voordat deze gegevens kunnen worden gewist moet het tijdelijke geheugen worden geopend.

Het klembord kan worden geopend door de sneltoets Windows-toets+V in te drukken. Door het klembord te openen worden alle gekopieerde en geknipte items weergegeven.

Naast deze items staat er een knop met drie puntjes. Door met de linkermuisknop op deze puntjes te drukken wordt er een menu weergegeven. Binnen dit menu worden verschillende opties weergegeven zoals: 

Gegevens van klembord wissen
  • Verwijderen: Hiermee kunnen de items uit de klembord geschiedenis worden verwijderd 
  • Vastmaken: Items die aan het klembord worden vastgemaakt blijven in het klembord staan. Deze vastgemaakte items blijven zelfs bewaard wanneer de computer wordt afgesloten of als de geschiedenis wordt verwijderd
  • Alles wissen: Door hier met de linkermuisknop op te drukken worden alle items die binnen het klembord staan opgeslagen verwijderd. Nadat hierop is gedrukt blijven alleen de vastgemaakte items bewaard 

Computer veilig gebruiken

In de laatste jaren zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen zijn de bestaande toepassingen veranderd en zijn er veel nieuwe toepassingen bijgekomen. Met deze nieuwe toepassingen wordt de computer ook voor steeds persoonlijkere toepassingen gebruikt. Een computer kan tegenwoordig voor veel uiteenlopende diensten worden gebruikt.

Door al deze toepassingen komen er al snel persoonlijke gegevens op de computer te staan. Bijvoorbeeld wanneer de computer wordt gebruikt om iets via het internet te kopen, administratieve zaken te regelen of bankzaken te doen. Doordat het internet voor persoonlijke gegevens kan worden gebruikt hangen er ook steeds meer gevaren aan het internet. Zo kan het voorkomen dat er tijdens de zoektocht naar informatie op het internet een kwaadaardige website wordt bezocht.

Vanaf deze website kan dan een virus naar de computer worden gedownload. Dit virus kan vervelende gevolgen met zich meebrengen. Door een goede virusscanner op de computer te installeren worden kwaadaardige websites en programma’s herkend. Daarnaast kan een virusscanner het kwaadaardige programma automatisch van de computer verwijderen. Zo kan een virusscanner de belangrijke gegevens tegen de gevaren van buitenaf beschermen.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het klembord?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan de computer voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Als er met de computer aan toepassingen wordt gewerkt kan het handig zijn als gegevens kunnen worden gekopieerd en op een andere plek kunnen worden geplakt. .

Gegevens van klembord bekijken

Om gekopieerde gegevens op een andere plek te kunnen plakken moeten de gegevens in het tijdelijk geheugen worden opgeslagen. He tijdelijke geheugen wordt bij Windows computers ook wel het klembord genoemd. Ieder bestand dat wordt geknipt of gekopieerd wordt in dit geheugen opgeslagen.

Met behulp van dit geheugen kunnen bestanden, mappen en woorden vanuit de ene locatie naar een andere locatie worden verplaatst. Ben jij benieuwd naar de werking van het klembord of wil jij weten hoe jij het klembord optimaal kunt benutten?

Geef een reactie