Mail verstuurd: tips voor succesvolle verzending

Een mail verzenden is een veelvoorkomende actie waarbij de afzender een e-mail succesvol verstuurt. De afzender moet de juiste ontvanger selecteren en de e-mail als verzonden markeren. Het is belangrijk om te weten of een e-mail daadwerkelijk is opgestuurd en ontvangen. In dit artikel bespreken we de betekenis van een mail verzenden en waarom het belangrijk is om een bevestiging van de afzender te krijgen.

“Mail verstuurd” betekent dat de afzender zijn bericht succesvol naar de geadresseerde heeft verzonden. Bij het versturen van een brief moet de afzender de juiste ontvanger selecteren en belangrijke informatie toevoegen. Dit is vergelijkbaar met het versturen van een brief via traditionele postdiensten. De afzender kan selecteren wie de e-mail ontvangt en deze kan als CC of als BCC worden gemarkeerd. Het proces omvat het opstellen van een brief, het toevoegen van ontvangers en het klikken op de verzendknop. Het is belangrijk dat je de afzender en ontvangers correct invoert en ervoor zorgt dat de e-mail als verzonden is gemarkeerd.

Het bevestigen van een succesvol verzonden e-mail heeft voor zowel de afzender als de ontvanger voordelen. Een ontvangstbevestiging geeft de afzender de zekerheid dat de e-mail bij de ontvanger is aangekomen. Door een cc naar anderen te versturen kun je misverstanden en communicatieproblemen voorkomen. Gemarkeerde e-mails worden vaak automatisch voor archivering opgeslagen. 

Wat is het verschil tussen verzenden en versturen van een e-mail?

Verzenden en versturen worden vaak door elkaar gebruikt als het om het sturen van een e-mail gaat. De afzender is degene die de e-mail verstuurt en de ontvanger is diegene die de mail ontvangt. Hoewel de betekenis van beide woorden vergelijkbaar is, zijn er subtiele verschillen in het gebruik en de context.

Verzenden wordt meestal gebruikt als we naar het starten van de actie om een e-mail te versturen verwijzen. Het kan als het proces worden gezien waarbij de afzender een bericht opstelt, ontvangers selecteert en vervolgens op de knop “Verzenden” drukt om het bericht daadwerkelijk te versturen. Het benadrukt dus meer de handeling van het overbrengen van informatie via elektronische post.

Mail verstuurd zo doe je dat

Aan de andere kant wordt versturen vaker gebruikt als we praten over wat er met de e-mail gebeurt nadat deze is verzonden. Versturen heeft meer betrekking op het daadwerkelijke transporteren van de e-mail naar de bestemming, waarbij rekening met factoren zoals servers, netwerkprotocollen en bezorging aan de ontvanger wordt gehouden. Het legt dus meer nadruk op het fysieke proces achter het afleveren van de e-mail.

Hoewel deze twee termen in veel gevallen door elkaar kunnen worden gebruikt zonder dat dit tot verwarring leidt, kan er afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt soms sprake van een subtiel verschil in de betekenis zijn.

Heb jij problemen met e-mails die niet door anderen worden ontvangen?

Mail verstuurd en terughalen

Door te controleren of je mail is verstuurd kun je er altijd vanuit gaan dat jouw berichten en bijlagen bij de ontvanger aankomen.

 • Dat is geen miscommunicatie
 • Gemakkelijk met anderen kunnen communiceren
 • Bijlagen zoals foto’s, video’s en documenten gemakkelijk met anderen kunnen delen
 • Geen last van e-mails die niet worden verzonden

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Welke term wordt in de praktijk vaker gebruikt?

In de praktijk wordt de term versturen in vergelijking met verzenden vaker gebruikt als mensen over het sturen van e-mails praten. Dit komt waarschijnlijk doordat “versturen” beter bij het idee van het fysiek overbrengen van een bericht naar de ontvanger aansluit. Het suggereert een actie die plaatsvindt nadat de e-mail is opgesteld en op de verzendknop is gedrukt.

Bovendien kan “versturen” ook in andere contexten worden gebruikt waarbij bij het overbrengen van informatie of goederen, zoals het versturen van pakketten of brieven postdiensten betrokken zijn. Hierdoor kan deze term voor mensen bekender en gemakkelijker te begrijpen zijn.

Hoewel beide termen correct zijn en door elkaar kunnen worden gebruikt, lijkt “versturen” in de dagelijkse taal meer ingeburgerd te zijn en wordt het in informele gesprekken over het verzenden van e-mails vaker gebruikt.

Hoe controleer je of een e-mail succesvol is verzonden?

Het versturen van een e-mail lijkt misschien een simpele taak, maar het is niet altijd duidelijk of de ontvanger de e-mail daadwerkelijk heeft ontvangen. Gelukkig zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om te controleren of een e-mail succesvol is verzonden. Hieronder vind je enkele handige tips:

 1. Controleer de “Verzonden” map: De meeste e-mailproviders hebben een map die  “Verzonden” wordt genoemd waarin alle verstuurde berichten worden opgeslagen. Door deze map te controleren, kun je zien of de betreffende e-mail met succes is verzonden. Wanneer een e-mail in deze map staat, betekent dit dat het bericht met succes naar de ontvanger is verstuurd.
 2. Gebruik ontvangstbevestiging: Sommige e-mailclients bieden de mogelijkheid om een ontvangstbevestiging voor specifieke berichten aan te vragen. Dit houdt in dat je een melding ontvangt zodra de ontvanger jouw e-mail opent. Deze functie kan handig zijn als je zeker wilt weten of jouw belangrijke bericht door de ontvanger is gezien.
 3. Controleer het activiteitenlogboek: Sommige professionele e-mailservices bieden gedetailleerde activiteiten logboeken waarin je kunt zien wanneer jouw verzonden bericht bij de server van de ontvanger is afgeleverd en wanneer het door de ontvanger is geopend. Door het activiteitenlogboek te raadplegen, kun je controleren of jouw e-mail met succes is verzonden en geopend.
 4. Neem contact met de ontvanger op: Als je twijfelt of een e-mail succesvol is verzonden, kun je altijd contact met de ontvanger opnemen. Vraag hen vriendelijk of ze jouw e-mail hebben ontvangen en of ze eventueel nog vragen hebben. Op deze manier kun je direct van de ontvanger horen of jouw bericht goed is aangekomen.

Specifieke indicatoren voor een succesvolle aflevering

Het is belangrijk om te weten of je een mail succesvol hebt verstuurd, zodat je zeker weet dat je boodschap is overgekomen. Hieronder staan enkele specifieke indicatoren waaraan je kunt herkennen of je een mail succesvol hebt verstuurd:

 1. Ontvangstbevestiging: Als je een ontvangstbevestiging hebt ontvangen, is dit een duidelijk teken dat de mail succesvol bij de ontvanger is afgeleverd. Dit kan een automatische bevestiging of een persoonlijke reactie van de ontvanger zijn.
 2. Geen foutmeldingen: Als je tijdens het verzenden van de mail geen foutmeldingen hebt ontvangen, kun je ervan uitgaan dat de mail succesvol is verstuurd. Foutmeldingen kunnen bijvoorbeeld optreden als het e-mailadres niet correct is ingevoerd of als er een probleem met de e-mailserver is.
 3. Respons van de ontvanger: Als de ontvanger van je mail reageert, is dit een duidelijk teken dat je mail succesvol is afgeleverd en dat de ontvanger je boodschap heeft ontvangen. Dit kan een directe reactie op je mail of een latere follow-up zijn.
 4. Leesbevestiging: Bij sommige e-mailclients bieden kun je om een leesbevestiging vragen. Wanneer de ontvanger deze bevestiging heeft ingeschakeld en je een leesbevestiging ontvangt, kun je er zeker van zijn dat je mail succesvol is gelezen.
 5. Geen bounceberichten: Als je geen bounceberichten ontvangt, betekent dit dat je mail succesvol bij de e-mailserver van de ontvange is afgeleverdr. Bounceberichten worden verzonden als er een probleem met de aflevering van de mail is, bijvoorbeeld als het e-mailadres niet bestaat of als de mailbox vol zit.
 6. Actie van de ontvanger: Wanneer de ontvanger van je mail de gewenste actie onderneemt, zoals je vraag beantwoorden of een verzoek, voor een actie uitvoert  is dit een indicatie dat je mail succesvol is geweest. Het laat zien dat de ontvanger je mail heeft gelezen en erop heeft gereageerd.

Het is belangrijk om op te merken dat deze indicatoren, afhankelijk van de e-mailclient en de instellingen van de ontvanger kunnen variëren. Het is altijd een goed idee om te controleren of je mail succesvol is afgeleverd door een van deze indicatoren te gebruiken.

Kan je een verzonden e-mail altijd intrekken of vervangen?

Helaas kan een verzonden e-mail niet altijd worden ingetrokken of vervangen. Zodra je op de knop “Verzenden” drukt, wordt de e-mail meestal direct naar de ontvanger verstuurd. Dit betekent dat als je een fout hebt gemaakt of iets wilt wijzigen nadat de e-mail is verzonden, het moeilijk kan zijn om dit ongedaan te maken. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het versturen van e-mails en ervoor te zorgen dat alles correct is voordat je op “Verzenden” drukt.

Mail verstuurd en terughalen

Welke opties zijn er beschikbaar om dit te doen?

Hoewel een verzonden e-mail niet altijd kan worden ingetrokken, zijn er enkele opties die je kunt proberen:

 1. Snel handelen: Als je merkt dat je een fout in een verzonden e-mail hebt gemaakt, moet je zo snel mogelijk handelen. Hoe sneller je reageert, hoe groter de kans dat je nog iets kunt doen voordat de ontvanger de e-mail heeft gelezen.
 2. E-mailservice met de mogelijkheid om de mail in te trekken: Sommige e-mailservices bieden tegenwoordig functies waarmee gebruikers verzonden e-mails binnen een bepaald tijdsbestek na het versturen van het bericht in kunnen trekken. Met deze functie kun jij fouten rechtstreeks vanuit jouw account ongedaan maken.
 3. Contact met de ontvanger opnemen: Als je een belangrijke fout in een verzonden e-mail hebt gemaakt en deze niet kan worden ingetrokken, kan je overwegen om contact met de ontvanger op te nemen en je verontschuldigingen aanbieden. Leg uit wat er is gebeurd en probeer eventuele misverstanden recht te zetten.
 4. E-mailbewerkingsfunctie: Sommige e-mailservices hebben een bewerkingsfunctie waarmee jij jouw verzonden e-mails kunt bewerken voordat de ontvanger het bericht heeft geopend. Hiermee kun jij eventuele fouten of wijzigingen direct aanbrengen zonder dat de ontvanger hier iets van merkt.

Het is echter belangrijk om op te merken dat niet iedere e-mailservice deze functie biedt. Het hangt van de specifieke service die je gebruikt en welke functies zij aan hun gebruikers beschikbaar stellen af.

Ontvangers toevoegen nadat de e-mail is verzonden

Het is een veelvoorkomende situatie: je hebt net een belangrijke e-mail verstuurd en realiseert je plotseling dat je een ontvanger bent vergeten toe te voegen. Gelukkig zijn er opties beschikbaar om zelfs nadat de e-mail al is verzonden de ontbrekende ontvangers alsnog aan het bericht toe te voegen.

Er zijn verschillende manieren waarop je ontvangers aan een reeds verzonden bericht toe kunt voegen:

 1. Naar extra ontvangers doorsturen: Een snelle en eenvoudige manier om extra ontvangers toe te voegen, is door de oorspronkelijke e-mail naar de gewenste personen door te sturen. Hierbij kun je ervoor kiezen om de oorspronkelijke ontvanger(s) op de hoogte te stellen of juist niet.
 2. Gebruik maken van BCC: Als je wilt dat nieuwe ontvangers niet voor andere geadresseerden zichtbaar zijn, kun je de BCC (Blind Carbon Copy) functie gebruiken. Hiermee worden nieuwe ontvangers in een apart veld geplaatst, zodat ze voor anderen niet zichtbaar zijn.
 3. Contactpersonen uit adresboek selecteren: Met veel e-maildiensten kun je contactpersonen via het adresboek aan een reeds verzonden bericht toevoegen. Je kunt simpelweg nieuwe contactpersonen uit het adresboek selecteren en ze als ontvanger toevoegen.

Hoewel deze opties handig zijn, is het belangrijk om te benadrukken dat er enkele beperkingen bij het toevoegen van ontvangers aan een reeds verzonden bericht kunnen gelden.

Beperkingen bij het toevoegen van ontvangers aan een reeds verzonden bericht

De mogelijkheid om ontvangers aan een reeds verzonden bericht toe te kunnen voegen kan soms vanwege verschillende redenen beperkt zijn. Hieronder worden enkele van deze beperkingen besproken:

BeperkingenBeschrijving
TijdslimietEr kan een tijdslimiet voor het toevoegen van ontvangers aan een verzonden bericht zijn. Na het verstrijken van deze tijdslimiet kunnen er geen ontvangers meer worden toegevoegd.
Technische beperkingenEr zijn soms technische beperkingen waardoor het moeilijk is om ontvangers aan een al verzonden bericht toe te voegen. Dit kan met de gebruikte communicatie- of messaging-app te maken hebben. Sommige apps staan bijvoorbeeld alleen toe dat ontvangers worden toegevoegd voordat het bericht wordt verzonden en bieden geen optie om ontvangers aan een al verzonden bericht toe te voegen.
Privacy-instellingenPrivacy-instellingen kunnen voorkomen dat je ontvangers aan een al verzonden bericht toe kunt voegen. Als de ontvanger geen berichten van andere gebruikers kan ontvangen of jou niet als contactpersoon heeft toegevoegd, kun je geen ontvangers aan het bericht toevoegen.
BeveiligingsmaatregelenIn bepaalde gevallen kunnen beveiligingsmaatregelen het toevoegen van ontvangers aan een reeds verzonden bericht beperken. Dit kan voorkomen wanneer het bericht als vertrouwelijk is gemarkeerd en alleen voor specifieke ontvangers is bedoeld. In dat soort gevallen kunnen er geen ontvangers worden toegevoegd nadat het bericht is verzonden.

Hoewel het toevoegen van ontvangers aan een reeds verzonden bericht soms beperkt kan zijn, zijn er ook situaties waarin dit wel mogelijk is. Het is belangrijk dat je de specifieke beperkingen en mogelijkheden van de gebruikte communicatie- of messaging-applicatie begrijpt om te weten of je ontvangers aan een reeds verzonden bericht toe kunt voegen.

Het verzenden van bericht ongedaan maken

Het kan iedereen overkomen: je hebt net een belangrijk bericht opgesteld en verstuurd, maar dan besef je dat er een fout in staat of dat je nog iets toe wil voegen. Gelukkig zijn er manieren om het verzenden van een bericht ongedaan te maken voordat het de ontvanger bereikt. Hieronder bespreken we hoe je kunt voorkomen dat je een bericht per ongeluk verstuurt voordat de afzender klaar is en welke functies er zijn om dit proces voor de geadresseerde gemakkelijker te maken.

Mail verstuurd en ongedaan maken

Per ongeluk versturen voorkomen

 1. Controleer de ontvanger: Een veelvoorkomende fout is dat de verkeerde ontvanger bij het opstellen van een e-mail wordt geselecteerd. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je altijd goed naar het e-mailadres van de geadresseerde kijkt voordat je op ‘versturen’ klikt. Daarnaast is het verstandig om het e-mailadres van de afzender te controleren. Controleer of je de juiste persoon hebt geselecteerd en vermijd haastige acties.
 2. Gebruik concepten: Bij de meeste e-mailproviders kun je concepten opslaan voordat je een bericht daadwerkelijk verstuurt. Gebruik deze functie door het bericht tussentijds regelmatig op te slaan, terwijl je aan een e-mail werkt. Op deze manier kun je later naar het concept terugkeren en eventuele wijzigingen aanbrengen voordat je de mail definitief verzendt.
 3. Schrijf offline: Als je echt zeker wilt zijn dat er tijdens het opstellen van een bericht geen misstappen worden gemaakt, kun je ervoor kiezen om offline te schrijven. Kopieer en plak de tekst vervolgens in een e-mailprogramma als je klaar bent. Op deze manier heb je de volledige controle over het verzendproces en kun je eventuele fouten of aanpassingen maken voordat je de mail daadwerkelijk verstuurt.

Heb jij problemen met e-mails die niet door anderen worden ontvangen?

Mail verstuurd en terughalen

Door te controleren of je mail is verstuurd kun je er altijd vanuit gaan dat jouw berichten en bijlagen bij de ontvanger aankomen.

 • Dat is geen miscommunicatie
 • Gemakkelijk met anderen kunnen communiceren
 • Bijlagen zoals foto’s, video’s en documenten gemakkelijk met anderen kunnen delen
 • Geen last van e-mails die niet worden verzonden

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Functies om het proces gemakkelijker te maken

 1. Undo Send: Verschillende e-mailproviders, zoals Gmail, bieden de functie ‘Undo Send’ aan. Met behulp van deze functie kun je een verzonden e-mail binnen een bepaalde tijdsperiode nadat deze is verstuurd ongedaan maken. Hierdoor kun je fouten snel opmerken en direct actie te ondernemen.
 2. Bevestigingsvenster: Sommige e-mailprogramma’s hebben een bevestigingsvenster voordat een bericht definitief wordt verstuurd. Dit venster geeft je de kans om nogmaals naar het bericht te kijken voordat het daadwerkelijk wordt verzonden.

Een verstuurde e-mail ongedaan maken

Het is een situatie waar velen van ons wellicht bekend mee zijn: je hebt net een e-mail verstuurd en beseft dan pas dat je een fout in de afzender hebt gemaakt. Of misschien heb je per ongeluk de verkeerde persoon of bijlage toegevoegd. In dat soort gevallen zou het fantastisch zijn als je die verstuurde e-mail volledig ongedaan kunt maken. Maar is dit eigenlijk mogelijk? En zo ja, wat zijn dan de mogelijke gevolgen?

Kan een al verstuurde e-mail volledig ongedaan worden gemaakt?

Helaas bieden de meeste e-maildiensten geen functie waarmee je een al verstuurde e-mail gemakkelijk terug kunt halen. Zodra je op die verzendknop drukt, wordt de e-mail direct naar de ontvanger gestuurd en is er geen weg meer terug. Dit betekent dat als je eenmaal op “verzenden” drukt, de e-mail in principe niet meer terug te halen is.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Sommige bedrijven en organisaties hebben interne systemen of software waarmee verzonden e-mails binnen een bepaalde tijdspanne terug kunnen worden geroepen voordat ze daadwerkelijk bij de ontvanger aankomen. Deze functie kan handig zijn in zakelijke omgevingen waarin vertrouwelijke informatie per ongeluk naar de verkeerde persoon kan worden gestuurd.

Wat zijn de mogelijke gevolgen als je probeert om een verzonden mail ongedaan te maken?

Als je probeert om een verzonden bericht terug te halen kan dat verschillende mogelijke gevolgen hebben. Ten eerste kan het tot verwarring en ongemak bij de ontvanger van het bericht leiden. Als iemand een bericht ontvangt en later ontdekt dat de afzender het probeert terug te halen, kan dit tot verwarring over de inhoud of de bedoeling van het bericht leiden. Vooral als het bericht belangrijke informatie bevatte die niet meer beschikbaar is kan dat bij de ontvanger tot frustratie leiden.

Daarnaast kan het proberen om een bericht terug te halen de relatie tussen de afzender en ontvanger beïnvloeden. Als de ontvanger merkt dat de afzender probeert om het bericht terug te halen, kan dit tot wantrouwen of het gevoel dat de afzender iets te verbergen heeft leiden. Het kan de communicatie tussen beide partijen bemoeilijken en de relatie onder druk zetten.

Mail verstuurd en contact met de ontvanger opnemen

Verder kan het proberen om een bericht terug te halen ook juridische gevolgen hebben. Vooral als het bericht al door de ontvanger is gelezen kan het terughalen van een bericht in sommige gevallen als een inbreuk op de privacy worden beschouwd. Dit kan tot juridische geschillen of zelfs tot aanklachten wegens schending van de privacy leiden.

Kortom, het proberen om een verzonden bericht terug te halen kan tot verwarring, frustratie, verstoorde relaties en mogelijk zelfs juridische gevolgen leiden. Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn bij het verzenden van berichten en over de mogelijke gevolgen na te denken. 

Conclusie van “mail verstuurd”

In deze blogpost hebben we gekeken naar verschillende aspecten met betrekking tot het versturen van e-mails. We hebben het verschil tussen verzenden en versturen, en hoe je kunt controleren of een e-mail succesvol is verzonden besproken. Daarnaast hebben we naar de mogelijkheden gekeken om een verzonden e-mail in te trekken of te vervangen en over de opties voor het toevoegen van ontvangers van het bericht verteld. Verder hebben we besproken hoe je een verstuurde e-mail ongedaan kunt maken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het proces van e-mailverzending complex kan zijn en van verschillende factoren, zoals de gebruikte e-mailclient en -provider afhankelijk is. Het is altijd raadzaam om zorgvuldig te controleren of een e-mail succesvol is verzonden voordat je ervan uitgaat dat deze daadwerkelijk bij de ontvanger is aangekomen.

Veel gestelde vragen

Kan ik een verzonden e-mail terughalen als ik me bedenk?

Ja, met sommige e-mailclients kun je een verzonden e-mail terughalen voordat deze door de ontvanger wordt gelezen. Dit kan echter afhankelijk van de instellingen en mogelijkheden van de gebruikte e-mailclient zijn.

Wat is het verschil tussen verzenden en versturen?

Het verschil tussen verzenden en versturen zit voornamelijk in het perspectief. Verzenden heeft betrekking op het actieve proces van het sturen van een e-mail, terwijl versturen verwijst naar het passieve proces waarbij een e-mail wordt ontvangen.

Kan ik ontvangers aan een al verzonden e-mail toevoegen ?

In sommige gevallen kunnen ontvangers aan een al verzonden e-mail worden toegevoegd, maar dit hangt van de gebruikte e-mailclient en -provider af. Het is raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen nadat je je realiseert dat je het e-mailadres van de geadresseerde hebt gemist.

Hoe kan ik controleren of mijn e-mail succesvol is verzonden?

Om te controleren of je e-mail succesvol is verzonden, kun je verschillende stappen ondernemen, zoals het controleren van de “Verzonden” map in je e-mailclient, het bekijken van eventuele foutmeldingen tijdens het verzendproces, of contact met de ontvanger opnemen om te bevestigen dat ze jouw bericht hebben ontvangen.

Zijn er manieren om een reeds verzonden bericht ongedaan te maken zonder deze terug te halen?

Ja, met sommige e-mailclients kun je een reeds verzonden bericht ongedaan maken zonder deze terug te halen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door direct na het versturen van de e-mail op “Ongedaan maken” of “Undo” te drukken. Het is echter belangrijk op te merken dat deze functie mogelijk niet in iedere e-mailclient beschikbaar is.

Heb jij problemen met e-mails die niet door anderen worden ontvangen?

Mail verstuurd en terughalen

Door te controleren of je mail is verstuurd kun je er altijd vanuit gaan dat jouw berichten en bijlagen bij de ontvanger aankomen.

 • Dat is geen miscommunicatie
 • Gemakkelijk met anderen kunnen communiceren
 • Bijlagen zoals foto’s, video’s en documenten gemakkelijk met anderen kunnen delen
 • Geen last van e-mails die niet worden verzonden

Dit is nog maar een topje van de ijsberg