15 sneltoetsen voor Windows 10

Als de computer met het besturingssysteem Windows 10 werkt kun de computer met behulp van de muis en het toetsenbord worden bediend. De muis wordt gebruikt voor het geven van een bevestiging en het openen van bestanden en programma’s. Met behulp van het toetsenbord kan sneller en efficiënter aan toepassingen worden gewerkt.

Vooral wanneer het toetsenbord voor de bediening wordt gebruikt kan dat een snelheidswinst met zich meebrengen. Als het toetsenbord wordt gebruikt kunnen sneltoetsen worden gebruikt. Sneltoetsen zijn toetsencombinaties waarmee taken sneller kunnen worden uitgevoerd.

Met toetsencombinaties kunnen taken worden uitgevoerd waarvoor normaal de muis zou worden gebruikt. Wanneer verschillende toetsencombinaties worden gebruikt kan dat al snel veel tijd schelen. Voor Windows 10 zijn veel verschillende toetsencombinaties beschikbaar. In dit artikel geven we een overzicht met de meest gebruikte sneltoetsen voor Windows 10.  

Windows bestanden en mappen selecteren

Voordat een bestand of een map kan worden gekopieerd / geknipt moet het gewenste bestand worden geselecteerd.

Bestanden en / of mappen kunnen individueel of als groep worden geselecteerd. Een individueel bestand kan worden geselecteerd door een keer met de linkermuisknop op het gewenste bestand te drukken.  

sneltoetsen Windows 10 mappen

Voor het selecteren van meerdere mappen of bestanden zijn twee verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om de muis op een lege plek in een map te positioneren om vervolgens op de linkermuisknop te drukken. Nadat de linkermuisknop is ingedrukt kunnen de bestanden worden geselecteerd door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.

Als bestanden worden geselecteerd komt er een blauw kader tevoorschijn. Bestanden die geselecteerd zijn worden met een blauw kader weergegeven. Door de muis te bewegen wordt dit kader groter of kleiner. Als het kader wordt verplaatst kan het aantal bestanden worden bepaald.

Ben je benieuwd hoe jij efficiënter met Windows 10 kunt werken?

Om met de computer aan toepassingen te kunnen werken moet de computer kunnen worden bediend. Voor de bediening van de computer moet er een muis en een toetsenbord worden aangesloten. De muis kan vaak voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kan de muis worden gebruikt voor onder andere:

  • Openen van bestanden
  • Geven van een bevestiging
  • Het starten van een app / programma

Sommige toepassingen kunnen met behulp van het toetsenbord sneller worden uitgevoerd. Om snel en efficiënt aan toepassingen te kunnen werken kunnen toetsencombinaties worden gebruikt.

sneltoetsen windows 10 CTA

Een toetsencombinatie kan uit een of twee toetsen bestaan. Door de toetsencombinaties te gebruiken kan er een stuk efficiënter en sneller worden gewerkt. Als je een toetsencombinatie met meerdere toetsen wilt gebruiken moeten alle toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt. Dit kan in het begin dan ook even wennen zijn.

Wanneer je uiteindelijk aan de toetsencombinaties bent gewent zal je merken dat er een stuk sneller aan taken worden werken. Ben jij benieuwd hoe je met behulp van toetsencombinaties snel aan toepassingen kunt werken?

Alle bestanden in de map selecteren

Handmatig selecteren is niet de enige manier waarop meerdere bestanden kunnen worden geselecteerd. Bestanden en mappen die in een map staan kunnen namelijk ook met behulp van sneltoetsen binnen Windows 10 in een keer worden geselecteerd. Voor het selecteren van de bestanden in de map kan de toetsencombinatie CTRL + A worden gebruikt.

Nadat deze toetsencombinatie is ingedrukt komt er een blauw kader om alle bestanden te staan. Tijdens het selecteren van meerdere bestanden kan het voorkomen dat er bestanden worden geselecteerd die eigenlijk niet geselecteerd moeten worden. Om individuele bestanden te de-selecteren kunnen sneltoetsen voor Windows worden gebruikt.

De toetsencombinatie voor het de-selecteren van een bestand binnen een map in Windows is de combinatie tussen de muis en het toetsenbord. Bestanden kunnen worden gedeselecteerd door tegelijkertijd met de shift toets en de linkermuisknop op het gewenste bestand te drukken. Door het bestand te deselecteren verdwijnt het blauwe kader om het bestand. Als het bestand niet meer is geselecteerd verdwijnt het blauwe kader om het bestand.

Selecteren van een individueel bestandLinker muisknop op het bestand
Alle bestanden in de map selecterenCtrl + A
Selectie van een individueel bestand ongedaan makenLinkermuisknop + Shift

Sneltoets voor Windows 10 voor kopiëren, knippen en plakken

Nadat een bestand / map is geselecteerd kunnen er acties op het bestand / map worden uitgevoerd. Op zowel bestanden als mappen kunnen dezelfde acties worden uitgevoerd.

Acties die op een bestand / map kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere: kopiëren, knippen en verwijderen. 

Als een bestand wordt geknipt zal het bestand van de oude naar de nieuwe locatie worden verplaatst.

Nadat het bestand is geplakt zal het oude bestand worden verwijderd. Bestanden kunnen alleen in een andere map dan de oorspronkelijke map worden geplaatst. 

sneltoetsen Windows 10 voor het werken met bestanden

Door een kopie van een bestand of map te maken kan er een reservekopie van het tem worden gemaakt. Deze kopie kan op een externe harde schijf of op een andere plek op de computer worden opgeslagen. Het plakken van een bestand of map op een opslag apparaat werkt op dezelfde manier als hoe hetzelfde bestand in een lege map op de computer zou worden opgeslagen.  

KnippenCTRL + X 
KopiërenCTRL + C (of Ctrl + Insert)
plakkenCTRL + V (of Shift + Insert

Sneltoets voor Windows 10 om een map of bestand te openen

Nadat een bestand / map is geknipt of gekopieerd kan dit item naar een andere map worden verplaatst. Om het item naar een andere map te kunnen verplaatsen moet de map worden geopend. Met de ENTER toets op het toetsenbord kunnen bestanden, programma’s en mappen worden geopend. Naast de enter toets kunnen bestanden, programma’s en mappen worden geopend door twee keer achter elkaar op de linkermuisknop te drukken.

Als de map of folder is geopend zal er met de rechtermuisknop op een lege plek moeten worden gedrukt. Het menu kan worden geopend door op de rechtermuisknop te drukken. In dit menu staan verschillende opties beschikbaar. Al deze opties zijn acties die op bestanden of mappen kunnen worden uitgevoerd. 

Openen van een bestand of mapEnter

Sneltoetsen voor Windows 10 om een bestand te verwijderen

Als een bestand overbodig is, bijvoorbeeld als er een foto is gemaakt die achteraf niet leuk genoeg is kan deze worden verwijderd. Voordat het bestand kan worden verwijderd moet het bestand worden geselecteerd.

Voor het selecteren van een bestand of map moet er met de linkermuisknop op het bestand worden gedrukt. Nadat het bestand / map is geselecteerd kan het bestand / de map worden verwijderd. 

sneltoetsen Windows 10 voor het verwijderen van bestanden

Bestanden en mappen kunnen op 2 verschillende manieren worden verwijderd. De eerste manier is met de muis. Voor het verwijderen van een bestand met de muis te Door met de rechtermuisknop op het bestand te drukken wordt er een menu met acties geopend. Door met de rechtermuisknop op het bestand te drukken wordt er een menu geopend. Binnen dit menu staat de optie verwijderen. Door met de linkermuisknop op deze knop te drukken wordt het item van de computer verwijderd.

Naast de muis kan het geselecteerde bestand met behulp van het toetsenbord worden verwijderd. Om een bestand met het toetsenbord te kunnen verwijderen moet er op de Delete knop worden gedrukt. Door op de Delete knop te drukken zal het bestand naar de prullenbak worden verplaatst. 

Wanneer een bestand naar de prullenbak wordt verplaatst kan het bestand nog worden hersteld. In sommige gevallen is het beter als een bestand of map permanent wordt verwijderd. Om bestanden / mappen permanent te kunnen verwijderen moet het gewenste bestand / map worden geselecteerd. Nadat het bestand / de map is geselecteerd kan het item definitief worden verwijderd door op de toetsencombinatie SHIFT + DEL te drukken.

Verplaatsen naar prullenbakDelete
Permanent verwijderenSHIFT + Delete

Ben je benieuwd hoe jij efficiënter met Windows 10 kunt werken?

Om met de computer aan toepassingen te kunnen werken moet de computer kunnen worden bediend. Voor de bediening van de computer moet er een muis en een toetsenbord worden aangesloten. De muis kan vaak voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kan de muis worden gebruikt voor onder andere:

  • Openen van bestanden
  • Geven van een bevestiging
  • Het starten van een app / programma

Sommige toepassingen kunnen met behulp van het toetsenbord sneller worden uitgevoerd. Om snel en efficiënt aan toepassingen te kunnen werken kunnen toetsencombinaties worden gebruikt.

sneltoetsen windows 10 CTA

Een toetsencombinatie kan uit een of twee toetsen bestaan. Door de toetsencombinaties te gebruiken kan er een stuk efficiënter en sneller worden gewerkt. Als je een toetsencombinatie met meerdere toetsen wilt gebruiken moeten alle toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt. Dit kan in het begin dan ook even wennen zijn.

Wanneer je uiteindelijk aan de toetsencombinaties bent gewent zal je merken dat er een stuk sneller aan taken worden werken. Ben jij benieuwd hoe je met behulp van toetsencombinaties snel aan toepassingen kunt werken?

Bestand opslaan met een sneltoets

Wanneer er aan een document / bestand wordt gewerkt is het handig als de wijzigingen kunnen worden opgeslagen. De meeste programma’s hebben links bovenaan een knop dat op een diskette lijkt.

Bij deze knop staan vaak twee verschillende opties. Zo kan een bestand worden opgeslagen door voor Opslaan als of voor opslaan te kiezen. 

Als hier voor Opslaan als wordt gekozen kan er een naam aan het bestand / map worden gegeven. Bij normaal opslaan wordt de bestaande naam van het bestand gebruikt. 

bestanden met sneltoetsen binnen Windows 10 opslaan

De naam van een bestand kan ook worden gewijzigd wanneer sneltoetsen binnen Windows 10 worden gebruikt. Met de toetsencombinatie CTRL + SHIFT + S wordt de opslaan als functie opgestart. Om de naam van het bestand te kunnen wijzigen wordt met deze functie een invoerveld geopend.

De naam die hier wordt ingevoerd bepaald met welke naam het bestand wordt opgeslagen. Het beste kan hier voor een logische en duidelijke naam worden gebruikt. Door een logische naam aan een bestand te geven kunnen bestanden op een later tijdstip eenvoudig worden teruggevonden.

De naam van een map / bestand kan ook worden gewijzigd nadat het bestand is opgeslagen. Om de naam van het gewenste bestand te kunnen wijzigen moet er met de rechtermuisknop op de map worden gedrukt. Nadat er met de rechtermuisknop op de map is gedrukt wordt er een menu geopend. Binnen dit menu staat de optie Naam wijzigen

Naast een andere naam kan een bestand ook met de huidige naam worden opgeslagen. Hierbij is het wel belangrijk dat het niet om een nieuw bestand gaat. Bestanden kunnen met de huidige naam worden opgeslagen door de toetsencombinatie ctrl + s in te voeren.

Bestand opslaan als (Met nieuwe naam)CTRL + SHIFT + s
Bestand opslaan (met huidige naam)CTRL + s

Programma of App sluiten met sneltoetsen in Windows 10

Wanneer een taak is afgerond is het handig als het programma wordt afgesloten. Programma’s kunnen op 2 verschillende manieren worden afgesloten. Zo kan een programma met de muis of met sneltoetsen binnen Windows 10 worden afgesloten.

Om een programma, bestand of map met de muis af te kunnen sluiten moet er met de linkermuisknop bovenin het programma op het kruisje worden gedrukt. Daarnaast kan een item met behulp van de toetsen combinatie ALT + F4 worden afgesloten. 

Afsluiten van programma of appALT + F4

Sneltoets om het afdrukken te versnellen

In een document of op een pagina op het internet kan interessante informatie worden gevonden.

Om deze informatie op een later moment zonder computer te kunnen lezen kan de informatie worden geprint.

Voor het printen van informatie kan de toetsencombinatie CTRL + P worden ingevoerd. Met deze sneltoetsen in Windows 10 kan vanuit bijna ieder programma, document en website worden afgedrukt

bestand met een toetsencombinatie afdrukken
Afdrukken van document of fotoCTRL + P

Zoeken versnellen

Wanneer een specifiek bestand in een volle map met allemaal andere bestanden staat opgeslagen kan het vinden van het bestand erg lastig worden. Als de naam van het bestand bekend is kan het bestand makkelijker worden teruggevonden. Ondanks dat een bestand met deze naam makkelijker kan worden teruggevonden kan deze zoektocht met behulp van sneltoetsen binnen Windows 10 worden versneld.

Door de toetsencombinatie WIN + F in te drukken komt er een invoerveld tevoorschijn. Binnen dit invoerveld kan de naam van het gewenste bestand worden opgezocht. Door vervolgens op zoeken te drukken komen de bestanden met de ingevoerde naam tevoorschijn. 

sneltoetsen om naar informatie te kunnen zoeken
Binnen Windows naar een bestand zoekenWIN + F
Zoeken binnen een document of paginaCTRL + F

Ben je benieuwd hoe jij efficiënter met Windows 10 kunt werken?

Om met de computer aan toepassingen te kunnen werken moet de computer kunnen worden bediend. Voor de bediening van de computer moet er een muis en een toetsenbord worden aangesloten. De muis kan vaak voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kan de muis worden gebruikt voor onder andere:

  • Openen van bestanden
  • Geven van een bevestiging
  • Het starten van een app / programma

Sommige toepassingen kunnen met behulp van het toetsenbord sneller worden uitgevoerd. Om snel en efficiënt aan toepassingen te kunnen werken kunnen toetsencombinaties worden gebruikt.

sneltoetsen windows 10 CTA

Een toetsencombinatie kan uit een of twee toetsen bestaan. Door de toetsencombinaties te gebruiken kan er een stuk efficiënter en sneller worden gewerkt. Als je een toetsencombinatie met meerdere toetsen wilt gebruiken moeten alle toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt. Dit kan in het begin dan ook even wennen zijn.

Wanneer je uiteindelijk aan de toetsencombinaties bent gewent zal je merken dat er een stuk sneller aan taken worden werken. Ben jij benieuwd hoe je met behulp van toetsencombinaties snel aan toepassingen kunt werken?

Geef een reactie