Wat is een goed sport horloge?

In de laatste jaren zijn er veel verschillende technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Door deze technische ontwikkelingen zijn er veel nieuwe apparaten bijgekomen en zijn de mogelijkheden van bestaande apparaten uitgebreid.

Zelfs horloges zijn door de technische ontwikkelingen slimmer geworden. Hierdoor kunnen de sportprestaties tegenwoordig met behulp van een horloge worden bijgehouden. Om de sportprestaties bij te kunnen houden heeft een sport horloge een display waarop naast de tijd enkele andere gegevens kunnen worden bekeken. Enkele gegevens die via het display kunnen worden bekeken zijn onder andere:

 • De stappen die op een dag zijn gezet
 • Tijd waarin op een dag is bewogen
 • Afstand die is afgelegd
 • Rust periodes waarin niet is bewogen

Een horloge waarmee bewegingen kunnen worden bijgehouden wordt daarom ook wel een sport horloge genoemd. In dit artikel vertellen we over de verschillende soorten sport horloges. 

Wat is een sport horloge?

In de laatste jaren zijn stappen tellers steeds populairder geworden. Voor het tellen van stappen zijn verschillende opties beschikbaar. Zo kunnen de dagelijks gezette stappen met behulp van een app of een horloge worden geteld. Een horloge waarmee het aantal stappen kan worden gezet wordt ook wel een sport horloge genoemd. 

Tellen van stappen is niet het enige waarvoor een sport horloge kan worden gebruikt. Er kunnen namelijk ook andere activiteiten worden gevolgd.

Als er tijdens het dragen van zo’n horloge in een bepaalde tijd weinig wordt bewogen gaat het horloge trillen.

Wat is een sport horloge

Doordat het horloge gaat trillen wordt je gemotiveerd om te bewegen. Op deze manier kan het dragen van een sport horloge de gezondheid positief beïnvloeden. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het sport horloge?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer mogelijkheden waarvoor een horloge kan worden gebruikt.

Wat is een sport horloge

Tegenwoordig zijn er zelfs sport horloges waarmee de activiteiten kunnen worden bijgehouden. Enkele toepassingen waarvoor een sport horloge kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De hartslag meten met behulp van de cardiometer
 • Tellen van stappen 
 • Het aantal gelopen trappen tellen
 • Afgelegde route met behulp van GPS bijhouden
 • De calorieën die op een dag zijn verbruikt meten
 • Slaappatroon meten
 • Wekker of stopwatch

Hoe werkt een sport horloge

Voor het verbeteren van de sportprestaties is het handig als de activiteiten kunnen worden bijgehouden. De manier waarop de activiteiten kunnen worden bijgehouden is afhankelijk van het type horloge. Bij de goedkopere sporthorloges worden de activiteiten met behulp van een accelerometer gemeten.

Met een accelerometer worden de stappen op basis van verticale bewegingen gemeten. Hierdoor kunnen het aantal stappen redelijk nauwkeurig worden gemeten. Voor het duurdere segment sport horloge worden de stappen vaak met behulp van de GPS gemeten. Een GPS kan naast het aantal stappen ook andere informatie verzamelen. Enkele gegevens die met behulp van de GPS kunnen worden gemeten zijn onder andere:

 • Locatie
 • Afgelegde afstand
 • Snelheid waarin is bewogen

Met behulp van de GPS kunnen zelfs de locaties waar je bent geweest worden verzameld. Door de progressie die je met behulp van het trainen kunt krijgen wordt je sneller aangezet om meer te bewegen.

Hoe kan een sporthorloge de gezondheid bevorderen?

Voordat er aan een sport evenement wordt deelgenomen is een goede training erg belangrijk. Om goed voorbereid te kunnen zijn moet er regelmatig worden getraind. Daarnaast kan via een schema worden bekeken of de het juiste train schema wordt aangehouden.

Door een sport horloge te gebruiken kunnen de sport prestaties worden verzameld. Met behulp van deze verzamelde informatie kan het schema met de prestaties worden vergeleken. Op deze manier kan een sport horloge bij een goede voorbereiding helpen. 

Zelfs als er niet voor een evenement wordt getraind kan het handig zijn als de sportprestaties worden bijgehouden. Er is namelijk aangetoond dat het bijhouden van sport prestaties voor een uitdaging kan zorgen.

Door deze uitdaging wordt geprobeerd om de eigen sport prestaties te verbeteren. Verbeteren van sport prestaties zorgt ervoor dat grotere afstand makkelijker kunnen worden afgelegd en de tijd waarin een afstand wordt afgelegd verkleint. 

Activiteiten met een Sport horloge bekijken

Het verbeteren van de sportprestaties is niet alleen goed om de progressie te bekijken. Door regelmatig te sporten wordt algemene gezondheid verbeterd. Het zien van de verbeterende sportprestaties kan motiverend werken. Met een verbeterde gezondheid ben je minder snel uitgeput waardoor je meer energie krijgt om leuke dingen te doen. Zo kan het sporten voor een grotere levenslust zorgen. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het sport horloge?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer mogelijkheden waarvoor een horloge kan worden gebruikt.

Wat is een sport horloge

Tegenwoordig zijn er zelfs sport horloges waarmee de activiteiten kunnen worden bijgehouden. Enkele toepassingen waarvoor een sport horloge kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De hartslag meten met behulp van de cardiometer
 • Tellen van stappen 
 • Het aantal gelopen trappen tellen
 • Afgelegde route met behulp van GPS bijhouden
 • De calorieën die op een dag zijn verbruikt meten
 • Slaappatroon meten
 • Wekker of stopwatch

Informatie op de computer verzamelen

Om de sportprestaties inzichtelijk te krijgen kan het handig zijn als de verzamelde informatie naar de computer kan worden overgedragen. Voordat de informatie die door het sport horloge is verzameld op de computer kan worden bekeken moet het horloge met de computer worden verbonden.

Er zijn twee manieren die regelmatig worden gebruikt om informatie die door het sport horloge is verzameld naar de computer te versturen. Zo kunnen de verzamelde gegevens draadloos via bluetooth of met behulp van een USB kabel naar de computer worden overgedragen.

Nadat de gegevens naar de computer zijn verplaatst kunnen ze in een programma worden geïmporteerd. De mogelijkheden van dit programma zijn afhankelijk van het type horloge.

Bij de meeste programma’s kan de GPS locatie, de tijd en de afstand worden bekeken. Met sommige andere sport horloges kan zelfs naar het slaappatroon worden gekeken. 

Gegevens die met het sport horloge zijn verzameld met de computer synchroniseren

Om het slaappatroon te kunnen bekijken moet het horloge tijdens het slapen worden gedragen. Door het horloge tijdens het slapen te dragen kunnen de bewegingen tijdens het slapen worden gemeten.

Tijdens het slapen wordt vaak minder bewogen. Hierdoor kan worden bijgehouden of je wakker bent, in lichte slaap bent, of dat je in diepe slaap bent. Deze metingen worden uiteindelijk beoordeeld zodat er een cijfer aan de nachtrust kan worden gegeven. Hierbij geldt dat een hoger cijfer gepaard gaat met een betere slaapkwaliteit. 

Horloge met stappenteller hartslagmeter en bloeddrukmeter

Bij een gezonde levensstijl hoort voldoende beweging. Het wordt zelfs aanbevolen om minimaal 10 duizend stappen per dag te zetten. Door een sport horloge met stappenteller te dragen kun je zien hoeveel stappen je op een dag hebt gezet en hoeveel er nog moeten worden gezet. 

Voor een gezond lichaam spelen naast het aantal stappen ook de bloeddruk en het hartslag een belangrijke rol. 

Door een sport horloge met hartslagmeter te dragen worden de gegevens van de bloeddruk en de hartslag inzichtelijk gemaakt. Voor een gezond lichaam is een goede hartslag in combinatie met een goede bloeddruk erg belangrijk.

Gegevens met het sport horloge verzamelen en naar de computer versturen

Door een sport horloge met stappenteller, hartslagmeter en een bloeddrukmeter te dragen kan de gezondheid nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Omdat het aantal stappen met een sport horloge inzichtelijk worden gemaakt wordt het makkelijker om een gezonde leefstijl te starten en vol te houden. 

Wat is het beste sport horloge?

Door de grote hoeveelheid verschillende horloges kan het vinden van de juiste sport horloge erg lastig zijn. Het is daarom belangrijk om van te voren te bedenken waarvoor het sport horloge gaat worden gebruikt.

Zo zijn er horloges die alleen worden gebruikt om de dagelijkse bewegingen te bevorderen. Om ook de hartslag en het aantal stappen te kunnen tellen kan het beste voor een sport horloge met stappenteller, bloeddrukmeter en een hartslagmeter worden gekozen.

Gegevens die met het horloge zijn verzameld kunnen vervolgens met de computer worden gedeeld. Voor het delen van deze gegevens kan een USB kabel of een draadloze bluetooth verbinding worden gebruikt.
Nadat de gegevens naar de computer zijn overgedragen kunnen deze binnen een programma worden ingeladen.

Vervolgens kunnen deze gegevens zoals de afgelegde afstand, tijd en de hartslag op de computer worden bekeken. Hierdoor wordt je gemotiveerd om een actievere levensstijl te houden. Door een actievere levensstijl waarin met enige regelmaat wordt getraind kan de gezondheid worden bevorderd. Met behulp van een goede gezondheid zal de levensenergie toenemen met een gezonder lichaam en geest als gevolg. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het sport horloge?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel hebben opgevolgd. Met behulp van deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer mogelijkheden waarvoor een horloge kan worden gebruikt.

Wat is een sport horloge

Tegenwoordig zijn er zelfs sport horloges waarmee de activiteiten kunnen worden bijgehouden. Enkele toepassingen waarvoor een sport horloge kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De hartslag meten met behulp van de cardiometer
 • Tellen van stappen 
 • Het aantal gelopen trappen tellen
 • Afgelegde route met behulp van GPS bijhouden
 • De calorieën die op een dag zijn verbruikt meten
 • Slaappatroon meten
 • Wekker of stopwatch

Geef een reactie