Herstel je Windows PC met systeem herstel Windows 10

Als er met Windows 10 op de computer wordt gewerkt werkt is het wel handig om te weten hoe het systeem herstel bij windows 10 in zijn werk gaat. Vooral als de computer kuren begint te vertonen. In dat geval kan het namelijk handig zijn dat de computer naar een oude situatie waarin het systeem goed functioneerde kan worden hersteld. In dit artikel vertellen we alles over het systeem herstel met Windows 10!

Waarom is een systeem herstel belangrijk?

Wanneer er met enige regelmaat met de computer wordt gewerkt kan het voorkomen dat de computer rare kuren gaat vertonen. Als de computer niet meer naar behoren functioneert kan dat erg vervelend zijn.

Het is dan verstandig om de computer naar een oudere situatie waarin de computer goed functioneerde te herstellen. Vaak worden de problemen met de computer opgelost door de computer te herstellen. Verderop in dit artikel staat beschreven hoe de computer kan worden hersteld.

Er zijn verschillende redenen waardoor de computer problemen kan gaan vertonen. Een veel voorkomende oorzaak is dat er een fout is opgetreden tijdens de installatie van een update voor een programma of het besturingssysteem. Daarnaast kan het installeren van een driver soms per ongeluk verkeerde instellingen binnen het Windows register aanbrengen.

Problemen met de computer hoeven niet altijd door de installatie van een update te komen.

Er kan namelijk ook een computervirus op de computer belanden. Bijvoorbeeld als er een USB apparaat op de computer wordt aangesloten of als er tijdens de zoektocht op het internet een kwaadaardige website wordt bezocht.

Waarom systeem herstel Windows 10 belangrijk is

Door zo ’n virus kan de computer worden geblokkeerd of ineens een stuk langzamer op acties reageren. Het kan ook voorkomen dat de computer door een fout bij het opstarten blijft hangen. Als dat gebeurt kan de computer alleen in ‘veilige modus’ worden opgestart. Voor het herstellen van de computer kan het Systeem Herstel voor Windows 10 de beste oplossing zijn.

Ook wanneer er een ander besturingssysteem wordt gebruikt zijn er vaak opties waardoor de computer met behulp van Systeem Herstel kan worden hersteld. Om de computer met behulp van de systeemherstel van Windows 10 te kunnen herstellen moet er een herstelpunt zijn aangemaakt. 

Begint jouw computer problemen te vertonen?

Als de computer rare kuren begint te vertonen is het verstandig om de computer van de computerproblemen te herstellen. Bijvoorbeeld als de computer langzaam / niet reageert of de computer niet meer normaal op wil starten.

Voor het herstellen van de computer zijn er verschillende opties beschikbaar. Systeem herstel is een van de mees gebruikt optie voor het herstellen van de computer.

Waarom systeem herstel Windows 10 belangrijk is

Met systeem herstel kan de computer naar een eerder punt waarop de computer goed functioneerde worden teruggezet. Tijdens systeemherstel worden alle instellingen en bestanden die na de datum van het herstelpunt zijn gewijzigd / opgeslagen ongedaan gemaakt.

Doordat de bestanden verloren kunnen gaan is het belangrijk dat er een reservekopie van de bestanden wordt gemaakt voordat het systeemherstel wordt uitgevoerd. Ben jij benieuwd hoe het systeem herstel stap voor stap in zijn werk gaat?

Wat is systeem herstel?

Systeemherstel is nodig als een computer het niet meer naar behoren doet. De computer kan dan naar de situatie waarin de computer nog goed werkte worden terug gezet. Om de computer naar een eerdere datum terug te kunnen zetten moet een herstelpunt zijn aangemaakt. Bijvoorbeeld als er een Windows update mislukt is waardoor de computer niet meer kan opstarten. In dat geval kan de computer naar de situatie zonder deze update worden hersteld.

Een nadeel van het systeem herstel is dat er bestanden verloren kunnen gaan. Dit komt doordat deze bestanden voordat het herstelpunt is aangemaakt nog niet op de computer waren opgeslagen.

Wat is systeem herstel Windows 10

Wat is een herstelpunt?

Een herstelpunt is een reservekopie, die van de computer kan worden gemaakt. Het is erg belangrijk dat er een herstelpunt wordt aangemaakt voordat de installatie van een update wordt uitgevoerd. Binnen een herstelpunt van Windows 10 worden de instellingen en programma’s die op dat moment stonden opgeslagen gekopieerd en binnen Windows 10 opgeslagen.

De instellingen, bestanden en programma’s die na die datum zijn veranderd / aangemaakt gaan hierdoor na de systeem herstel van Windows 10 verloren.  

Het is daarom handig om met enige regelmaat een reservekopie te maken. Door het maken van een reservekopie kunnen de bestanden zelfs na een systeemherstel behouden blijven.

Herstelpunt voor systeem herstel maken

Wanneer gebruik je een systeem herstel op Windows 10?

Systeemherstel op Windows 10 kan het beste als laatste redmiddel worden gebruikt. Voordat het besturingssysteem met behulp van systeemherstel wordt hersteld kan het beste voor een minder ingrijpende oplossing worden gezocht.

Wanneer de computer rare kuren is gaan vertonen kan het beste naar computervirussen op de computer worden gezocht. Voor het zoeken naar computervirussen moet er een goede virusscanner op de computer zijn geïnstalleerd.

Met deze virusscanner kan dan naar computervirussen worden gezocht. Als er een computervirus is gevonden kan deze met de virusscanner worden verwijderd. De kans is groot dat het aanwezige probleem na de computerscan is opgelost.

Wanneer gebruik je een systeem herstel

Ook kan het voorkomen dat de computer na de installatie van een programma ineens een stuk langzamer is geworden. Om de computer dan weer sneller te maken kan dat programma van de computer worden verwijderd. Hoe een programma kan worden verwijderd staat in het artikel: “Computer opschonen: Zo doe je dat zelf” beschreven.

Aan een systeemherstel van Windows 10 zitten best een aantal nadelen. Want als er na het maken van het systeem herstelpunt wijzigingen op de computer worden aangebracht of de instellingen worden gewijzigd dan zijn deze niet terug te vinden als het systeem naar een herstelpunt met een te vroege datum wordt hersteld. Tijdens een update kan er een fout zijn opgetreden waardoor de computer niet meer wil opstarten of in het opstartscherm blijft hangen. In zo’n geval is een systeem herstel van Windows 10 wel de enige oplossing. 

Reservekopie maken van de bestanden

Als er per ongeluk bij het terug zetten naar een herstelpunt bestanden zijn verwijderd is dat erg jammer. Ook als de harde schijf defect raakt is er een grote kans dat de bestanden verloren gaan. Het is daarom belangrijk dat er met enige regelmaat een reservekopie van de bestanden worden gemaakt.

Door de reservekopie met enige regelmaat te maken wordt de kans op het verlies van bestanden beperkt. De reservekopie wordt vaak op een USB stick of een externe harde schijf opgeslagen.

Maar door de komst van het internet kunnen bestanden ook in een online opslagruimte worden opgeslagen.

De online opslagruimte wordt ook wel de cloud genoemd. Er zijn tegenwoordig verschillende clouddiensten beschikbaar zoals: Dropbox, iCloud, Microsoft OneDrive.

Reservekopie maken om bestanden te herstellen

Als er regelmatig met bestanden wordt gewerkt zoals met foto’s, video’s en documenten dan is het belangrijk dat altijd een reservekopie van wordt gemaakt. Door een reservekopie van de belangrijke bestanden te maken zijn de bestanden op verschillende locaties terug te vinden. Zelfs al zijn als bestanden van de computer zijn verwijderd kunnen de bestanden dan worden teruggevonden.  

Hoe maak je een herstelpunt met Windows 10?

Voordat het systeem naar een herstelpunt kan worden teruggezet moet er eerst een herstelpunt worden gemaakt. Het herstelpunt kan binnen Windows 10 op twee verschillende manieren worden gemaakt. Zo wordt er bij een update van het besturingssysteem automatisch een update van de computer gemaakt. Wanner de update mislukt kan de computer vervolgens naar dit recente herstelpunt worden teruggezet. Daarnaast kan het herstelpunt handmatig worden aangemaakt.

Begint jouw computer problemen te vertonen?

Als de computer rare kuren begint te vertonen is het verstandig om de computer van de computerproblemen te herstellen. Bijvoorbeeld als de computer langzaam / niet reageert of de computer niet meer normaal op wil starten.

Voor het herstellen van de computer zijn er verschillende opties beschikbaar. Systeem herstel is een van de mees gebruikt optie voor het herstellen van de computer.

Waarom systeem herstel Windows 10 belangrijk is

Met systeem herstel kan de computer naar een eerder punt waarop de computer goed functioneerde worden teruggezet. Tijdens systeemherstel worden alle instellingen en bestanden die na de datum van het herstelpunt zijn gewijzigd / opgeslagen ongedaan gemaakt.

Doordat de bestanden verloren kunnen gaan is het belangrijk dat er een reservekopie van de bestanden wordt gemaakt voordat het systeemherstel wordt uitgevoerd. Ben jij benieuwd hoe het systeem herstel stap voor stap in zijn werk gaat?

Controleren of systeem herstel windows 10 werkt

In de meeste gevallen maken de computers automatisch herstelpunten aan. Hierdoor kan de computer vaak naar een recent herstelpunt worden teruggezet . Maar het is belangrijk om hier niet blindelings in te vertrouwen.

Het is belangrijk dat je zeker weet of de computer met behulp van het systeemherstel Windows 10 kan worden teruggezet. Als systeemherstel niet is ingeschakeld werkt het niet. Deze functie kan in en uitgeschakeld worden.. Om systeem herstel in te schakelen moeten de handelingen die hieronder beschreven staan nauwkeurig worden verricht. 

Systeem herstel windows 10 configureren

Druk op de Windows toets van het toetsenbord en druk vervolgens met de linker muisknop op het vergrootglas. Door op het vergrootglas te drukken wordt er een invoerveld getoond waarin het woord configuratiescherm kan worden ingevoerd. 
Nu komt het Configuratiescherm Bureaublad-app tevoorschijn.

Druk hier met de linker muisknop op Systeem en Beveiliging. Wanneer deze optie niet zichtbaar is moet er eerst met de linkermuisknop op Weergeven op Categorie worden gedrukt. Door deze instelling te wijzigen komen er verschillende nieuwe instellingen naar boven.

Binnen deze opties komen verschillende opties voor het systeem tevoorschijn. Bij deze optie staat ook een knop met de tekst Geavanceerde Systeeminstellingen. In deze lijst moet vervolgens met de linker muisknop op het tabblad Systeembeveiliging worden gedrukt. Hier kan het herstelpunt voor de systeem herstel worden gemaakt en de systeem herstel van Windows 10 worden gestart.

Harde schijf selecteren

Onder het kopje “Beschikbare stations” worden alle geïnstalleerde harde schijven weergegeven. Achter iedere harde schijf staat In of Uitgeschakeld.

Wanneer er Ingeschakeld achter staat wordt er automatisch een systeemherstel aangemaakt. Hiervoor hoeft er verder geen actie ondernomen te worden.

Wanneer er Uitgeschakeld staat wordt er geen herstelpunt van de harde schijf gemaakt. Om hier vervolgens een herstelpunt van te maken moet met de linkermuisknop op de knop met de tekst Configureren worden gedrukt. 

Harde schijf voor systeem herstel selecteren

Binnen het configuratie menu is er een optie Herstel Instellingen terug te vinden. Door met de linkermuisknop op de knop met de tekst Systeembeveiliging Inschakelen te drukken komt er een nieuw venster tevoorschijn. In dit scherm kan worden ingesteld hoe vol de harde schijf mag zijn voordat er een waarschuwingsmelding wordt wordt gegeven.

Als de beschikbare opslagcapaciteit van de harde schijf minder dan 10% wordt is de kans groot dat de harde schijf gefragmenteerd raakt. Wanneer de harde schijf gedefragmenteerd raakt komen de gegevens behorende bij bestanden en programma´s te ver bij elkaar vandaan te staan.

Het kan hierdoor ineens een stuk langer duren voordat de bestanden en programma´s kunnen worden geopend. Hoe de harde schijf van de computer kan worden opgeschoond staat in het artikel: “de harde schijf defragmenteren” beschreven. Om de veranderde instellingen te bewaren moet er met je linker muisknop op Toepassen worden gedrukt. Vervolgens komt er een knop met tekst: “OK” te staan. Door met de linkermuisknop op deze knop te drukken worden de instellingen bevestigd.

Handmatig herstelpunt maken

Handmatig herstelpunt maken

Nu systeemherstel geactiveerd is kan er een herstelpunt worden gemaakt. Bij het maken van een systeem herstel is het belangrijk dat alle belangrijke computerwijzigingen worden opgeslagen. Om er zeker van te zijn dat er een herstelpunt aanwezig is kan er handmatig een herstelpunt worden gemaakt. Nadat er een handmatig herstelpunt is aangemaakt kunnen programma’s, apps en updates worden geïnstalleerd zonder dat bestanden en instellingen verloren kunnen gaan.

Druk op de Windows toets van het toetsenbord. Er verschijnt nu een menu waarin de optie Configuratiescherm staat. Daarnaast kan het configuratiescherm worden gevonden door het woord configuratiescherm bij het vergrootglas in te voeren.

Binnen het Configuratiescherm kan je naar de instellingen van de harde schijf gaan door hier op Systeem en Beveiliging te drukken met je linker muisknop. Als je dat niet ziet moet je eerst met de linkermuisknop rechtsboven in het scherm op Weergeven bij Categorie drukken. Om bij de instellingen van de harde schijf uit te komen moet vervolgens met de linkermuisknop onder Systeem binnen de categorie Geavanceerde systeeminstellingen op het tabblad Systeembeveiliging worden gedrukt.

Systeem herstel starten

Om het herstelpunt van de harde schijf te maken moet vervolgens met de linker muisknop op het woord Maken worden gedrukt. Nadat hierop is gedrukt kan er een naam aan het herstelpunt worden gegeven. Door voor een makkelijke naam te kiezen kan het herstelpunt op een later tijdstip gemakkelijk worden teruggevonden. Om de naam van het herstelpunt te bevestigen moet met de linkermuisknop op de knop met de tekst: “Maken” worden gedrukt.  

Herstelpunt terugvinden

Is de computer problemen gaan geven? Blijft hij tijdens het opstarten in het welkomstscherm hangen? Dan kan het herstelpunt worden gebruikt om de computer naar de oude situatie te herstellen. Het herstelpunt kan op dezelfde manier worden gevonden zoals hij is aangemaakt. Binnen Windows 10 kunnen meerdere herstelpunten aanwezig zijn. Hierdoor kan de computer naar verschillende situaties worden teruggezet.

Standaard worden alleen de laatste systeem herstelpunten door Windows getoond. Om te weten dat het meest recente herstelpunt wordt gebruikt wordt er bij ieder herstelpunt een datum met een omschrijving van het herstelpunt gemaakt.

Wanneer het juiste herstelpunt is gevonden kan deze worden teruggezet door met de linker muisknop op het herstelpunt te drukken.  

Let daarbij ook op de programma ’s die door het herstelpunt in te stellen worden beïnvloed. Als een herstelpunt van een tijd terug wordt gebruikt kan het voorkomen dat er belangrijke bestanden en programma’s verloren gaan. Daarom is het belangrijk dat er voor een herstelpunt wordt gekozen die het minste invloed op de verschillende bestanden heeft.

herstelpunt terugzetten

Voordat het herstelpunt wordt gebruikt is het belangrijk om de beschrijving bij dat herstelpunt te lezen. Vervolgens kan er met de linkermuisknop op de knop met sluiten worden gedrukt. Als het juiste herstelpunt is geselecteerd kan er op volgende worden gedrukt. Door vervolgens met de linkermuisknop op voltooien te drukken kan het systeemherstel worden bevestig.

Begint jouw computer problemen te vertonen?

Als de computer rare kuren begint te vertonen is het verstandig om de computer van de computerproblemen te herstellen. Bijvoorbeeld als de computer langzaam / niet reageert of de computer niet meer normaal op wil starten.

Voor het herstellen van de computer zijn er verschillende opties beschikbaar. Systeem herstel is een van de mees gebruikt optie voor het herstellen van de computer.

Waarom systeem herstel Windows 10 belangrijk is

Met systeem herstel kan de computer naar een eerder punt waarop de computer goed functioneerde worden teruggezet. Tijdens systeemherstel worden alle instellingen en bestanden die na de datum van het herstelpunt zijn gewijzigd / opgeslagen ongedaan gemaakt.

Doordat de bestanden verloren kunnen gaan is het belangrijk dat er een reservekopie van de bestanden wordt gemaakt voordat het systeemherstel wordt uitgevoerd. Ben jij benieuwd hoe het systeem herstel stap voor stap in zijn werk gaat?

Geef een reactie