Hoe kom je aan een trage computer en hoe kun je hem weer snel maken

Word de computer langzamer of start hij moeilijker op? Of duurt het steeds langer voordat een programma geopend is? In dit artikel vertellen we wat de oorzaken van een trage computer kunnen zijn. Ook leggen we uit hoe de computer kan worden opgeschoond om vervolgens weer sneller met de computer te kunnen werken!

Wat is de oorzaak van een trage computer ?

Als er al wat langer met de computer wordt gewerkt kan de computer vervuild raken. Een vervuilde computer kan ervoor zorgen dat de computer steeds trager gaat werken.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de computer vervuild kan raken. Zo kan er ongemerkt een virus op de computer belanden of kan de harde schijf gefragmenteerd raken.

Trage computer door vervuiling

Tijdens het installeren of updaten van een programma kan er ook een fout op je computer zijn gekomen. Als er een virus op de computer is beland kan dit vervelende gevolgen met zich meebrengen. Een van deze gevolgen is dat de computer steeds langzamer wordt en soms zelfs niet meer opstart.

Zo´n fout zorgt er vaak voor dat er ongemerkt wijzigingen in het register aangebracht worden. Het register is de plek binnen het besturingssysteem waar alle instellingen voor de programma’s, de aangesloten apparaten (hardware) en het besturingssysteem staan.

Door een fout in het register met betrekking tot bepaalde programma ’s of met betrekking tot het besturingssysteem zullen programma’s en het besturingssysteem slechter gaan werken. Bijvoorbeeld wanneer de computer of een programma wordt opgestart of als een programma wordt geopend.   

Naast de problemen die op kunnen treden bij problemen met programma’s en het besturingssysteem kan de computer door een volle harde schijf langzaam worden. Als bestanden op de computer worden opgeslagen en er programma’s worden geïnstalleerd worden er gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden in verschillende deeltjes verdeeld. Door veel bestanden te bewaren en programma’s te installeren wordt de harde schijf van de computer steeds voller.

Bij een steeds voller wordende harde schijf wordt de ruimte tussen deze deeltjes steeds groter. Door de groter wordende ruimte is het steeds lastiger om de gegevens behorende bij de bestanden terug te kunnen vinden. Het kan hierdoor steeds langer duren voordat de computer en programma kunnen worden opgestart. Dit probleem wordt ook wel fragmentatie genoemd. Om het probleem met fragmentatie op te lossen moet de harde schijf worden gedefragmenteerd.

Wil jij de computer weer snel maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer toepassingen waarvoor de computer kan worden gebruikt. Tijdens het werken met de computer kunnen er verschillende technische problemen ontstaan. Door een technisch probleem kan de computer ineens een stuk trager gaan werken.

Trage computer cta

Enkele voorbeelden van technische problemen waardoor de computer langzamer kan worden zijn onder andere:

 • Computervirus op de computer
 • Volle harde schijf
 • Ongebruikte programma’s op de computer
 • Programma’s die in de achtergrond werken
 • Software update die verkeerd is gegaan

Door regelmatig naar de overbodige programma’s en bestanden te kijken kan de harde schijf van de computer worden opgeruimd. Hierdoor kan de snelheid waarmee aan toepassingen kan worden gewerkt worden verhoogd.

Daarnaast kunnen computervirussen met behulp van een virusscanner worden herkend en verwijderd waardoor de belangrijke bestanden veilig kunnen worden bewaard. .

Trage computer bij opstarten

Om sneller met programma’s die vaak worden gebruikt te kunnen werken kunnen programma’s bij het opstarten van de computer worden gestart.

Ieder programma dat wordt opgestart neemt een klein beetje opslagruimte in gebruik.

Daarnaast wordt de processor die als hart van de computer kan worden gezien door ieder programma belast.

trage computer tijdens opstarten

Door veel verschillende programma’s bij het opstarten van de computer op te starten kunnen de prestaties van de computer worden verlaagd. Dit kan ervoor zorgen dat de computer steeds langzamer wordt opgestart. Want door de programma’s tegelijkertijd met het besturingssysteem te starten moeten de programma’s worden gestart voordat het besturingssysteem kan worden opgestart.

De computer kan ook trager worden als er een virus op de computer is beland. Door de computer met enige regelmaat op te schonen en op virussen te scannen wordt de kans op een trage computer enorm verkleind. Bij het opschonen kan meteen worden gekeken of er nog overbodige programma ’s op de computer zijn geïnstalleerd en of er virussen op de computer zitten.

Teveel openstaande programma’s tijdens het werken

Wanneer de computer is opgestart om aan verschillende taken te kunnen werken zijn er vaak meerdere programma ’s tegelijk werkzaam.

Ieder opgestart programma neemt een klein beetje processorkracht en werkgeheugen in gebruik.

Het werkgeheugen is het tijdelijke geheugen dat wordt gebruikt om bestanden snel toegankelijk te kunnen maken.

trage computer door teveel openstaande programma's

Door veel programma’s tegelijk te openen worden de prestaties van de computer beperkt. Dit kan uiteindelijk leiden tot een vastlopende computer. Het vastlopen van een computer kan leiden tot een trage reactie van het programma. Ook kan het voorkomen dat het programma helemaal niet meer reageren. Om de computer snel te houden is het daarom belangrijk dat er niet teveel programma’s tegelijkertijd worden opgestart.

Computer langzamer door fragmentatie

trage computer door fragmentatie

Ieder bestand dat is aangemaakt, van het internet wordt gedownload of waaraan bewerkingen worden gedaan wordt op de harde schijf opgeslagen. Bestanden die op de harde schijf worden opgeslagen worden in verschillende gegevens verdeeld. Door veel bestanden op de harde schijf op te slaan worden de gegevens steeds verder uit elkaar op de harde schijf opgeslagen.

Het openen van bestanden en programma’s neemt hierdoor steeds meer tijd in beslag. Dit probleem wordt ook wel fragmentatie genoemd. Fragmentatie kan het beste met een volle kamer met allerlei spullen worden vergeleken. Als de spullen allemaal over de grond verspreid is het lastig om de spullen terug te kunnen vinden.

Trage computer defragmenteren

Door de spullen in de kamer op te ruimen kunnen de spullen sneller worden gevonden. Bij de computer wordt het opruimen van gegevens defragmentatie genoemd. Nadat de gegevens op de harde schijf gedefragmenteerd zijn kunnen de gegevens makkelijker worden teruggevonden. Doordat de gegevens behorende bij programma’s en bestanden makkelijker kunnen worden gevonden kan de computer na defragmentatie een stuk sneller werken.

Wil jij de computer weer snel maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer toepassingen waarvoor de computer kan worden gebruikt. Tijdens het werken met de computer kunnen er verschillende technische problemen ontstaan. Door een technisch probleem kan de computer ineens een stuk trager gaan werken.

Trage computer cta

Enkele voorbeelden van technische problemen waardoor de computer langzamer kan worden zijn onder andere:

 • Computervirus op de computer
 • Volle harde schijf
 • Ongebruikte programma’s op de computer
 • Programma’s die in de achtergrond werken
 • Software update die verkeerd is gegaan

Door regelmatig naar de overbodige programma’s en bestanden te kijken kan de harde schijf van de computer worden opgeruimd. Hierdoor kan de snelheid waarmee aan toepassingen kan worden gewerkt worden verhoogd.

Daarnaast kunnen computervirussen met behulp van een virusscanner worden herkend en verwijderd waardoor de belangrijke bestanden veilig kunnen worden bewaard. .

Trage computer door een volle harde schijf

Door veel bestanden op de harde schijf op te slaan wordt de overgebleven opslagruimte steeds kleiner. Voor ieder bestand word er namelijk een beperkte opslagruimte gebruikt.

Gevolgen van een volle harde schijf

Het kan voorkomen dat er op een gegeven moment geen lege ruimte over is. Op zo’n moment wordt het ook steeds lastiger om de deeltjes van de gegevens dicht bij elkaar op te slaan. Hierdoor treed fragmentatie op. Fragmentatie is te merken aan een steeds trager wordende computer. Om de kans op fragmentatie te verkleinen is het belangrijk dat de computer met enige regelmaat wordt onderhouden.

Tijdens het onderhouden is het verstandig dat er gekeken word naar de totaal beschikbare opslagcapaciteit. De totaal beschikbare ruimte is te zien bij  de harde schijf zelf. Wanneer de beschikbare ruimte onder de 10% zit moet er naar de overbodige programma’s van de computer en de harde schijf worden gekeken en worden verwijderd. Daarnaast is het verstandig om de computer met enige regelmaat te defragmenteren. Hierdoor wordt het makkelijker om de computer vlot te houden.

Trage computer door een computer virus?

Bij het zoeken naar informatie op het internet of tijdens het uitwisselen van bestanden via de mail of door een USB stick / externe harde schijf met de computer te verbinden kan er een virus op de computer belanden.

Om de kans op een computer virus te verkleinen moet er een goede virusscanner op de computer worden geïnstalleerd.

Gevolgen van een computer virus

Nadat er een goede virusscanner op de computer is geïnstalleerd wordt er een melding gegeven wanneer er een opslagapparaat zoals een USB stick of een externe harde schijf op de harde schijf worden opgeslagen. Mocht er een virus gevonden zijn dan komt hier een melding van. In deze melding staat dan de vraag of het schadelijke bestand of programma van de harde schijf moet worden verwijderd.

Computer schoon houden

Wanneer er regelmatig met de computer wordt gewerkt is het een aanrader om hem goed schoon te houden. Door de computer goed te onderhouden en regelmatig met een virusscanner op virussen te controleren zal hij ook lekker snel in gebruik blijven en kan de kans op computer crashes worden beperkt.

Kijk ook met enige regelmaat of er geen overbodige programma’s worden opgestart tijdens het opstarten van de computer. Daarnaast is het belangrijk dat er altijd minimaal 10% aan opslagcapaciteit beschikbaar blijft.

Computer schoon houden van virussen

Tijdens het zoeken naar informatie op het internet worden er vaak heel wat pagina’s bezocht. Het kan dan voorkomen dat er zonder dat je het doorhebt een geïnfecteerde pagina met een virus wordt bezocht. Het computervirus kan vanaf zo’n pagina automatisch naar de computer worden gedownload. Dit kan natuurlijk verschillende vervelende gevolgen met zich meebrengen.

Om de kans op een computervirus te verkleinen is het daarom het beste om de computer te beveiligen. Naast het beveiligen is het belangrijk om te weten hoe onbetrouwbare websites / pagina’s kunnen worden herkent.

Vooral als je een nieuwkomer op het gebied van computers bent ken je de gevaren van het internet nog niet zo goed.

Dit komt doordat je nog niet goed weet hoe je goede en slechte pagina’s van elkaar kunt onderscheiden.

Voordat je de goede van de slechte pagina’s kunt onderscheiden is het handig om hierover kennis op te doen.

Een boek dat kan helpen om de gevaren van het internet te beperken is “het grote internet en e mail boek”.

In dit boek staan allemaal tips en tricks over het internetgebruik beschreven. Om deze kennis tot je te nemen is het raadzaam om tijdens het lezen van dit boek ook tot actie over te gaan. Zoals het met veel aangelegenheden het geval is leer je het beste door de ervaring in de praktijk op te doen.    

Tegen de gevaren van het internet kun je jezelf het beste indekken door een goede virusscanner te installeren. Met behulp van een virusscanner handel je preventief en kan de kans op op computervirussen enorm worden verkleint. De virusscanner geeft een melding wanneer er een verkeerde site wordt bezocht. In deze melding staat dat er geprobeerd wordt om een geïnfecteerde pagina te bezoeken.

Om zeker te zijn dat de computer niet besmet is geraakt kan de computer na zo’n melding worden gescand. Naast het virus dat via het internet naar de computer kan worden gedownload kan de computer zonder virusscanner ook via geïnfecteerde hardware zoals een USB stick / externe harde schijf op de computer belanden. Het is daarom belangrijk om altijd alert te blijven.

Wil jij de computer weer snel maken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen zijn er steeds meer toepassingen waarvoor de computer kan worden gebruikt. Tijdens het werken met de computer kunnen er verschillende technische problemen ontstaan. Door een technisch probleem kan de computer ineens een stuk trager gaan werken.

Trage computer cta

Enkele voorbeelden van technische problemen waardoor de computer langzamer kan worden zijn onder andere:

 • Computervirus op de computer
 • Volle harde schijf
 • Ongebruikte programma’s op de computer
 • Programma’s die in de achtergrond werken
 • Software update die verkeerd is gegaan

Door regelmatig naar de overbodige programma’s en bestanden te kijken kan de harde schijf van de computer worden opgeruimd. Hierdoor kan de snelheid waarmee aan toepassingen kan worden gewerkt worden verhoogd.

Daarnaast kunnen computervirussen met behulp van een virusscanner worden herkend en verwijderd waardoor de belangrijke bestanden veilig kunnen worden bewaard. .

Geef een reactie