Wat is Windows veilige modus?

Begint jouw computer langzamer te worden? Heb je weleens gehoord over veilige modus en zou je willen weten hoe de computer in veilige modus kan worden opgestart? In dit artikel vertellen we over de verschillende soorten veilige modus en waarom de veilige modus kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen met de computer!

Wat is veilige modus?

Wanneer er al enige tijd met de computer wordt gewerkt zal de veilige modus waarschijnlijk al een keer voorbij zijn gekomen. De veilige modus is een functie binnen het besturingssysteem dat bij problemen als laatste redmiddel kan worden gebruikt om de problemen te kunnen herstellen.

Door de computer in de veilige modus op te starten worden alleen de belangrijkste processen opgestart. Hierdoor werken niet alles functies die binnen de normale modus kunnen worden gebruikt.

Zo kunnen er binnen de veilige modus geen drivers voor hardware en programma´s worden geïnstalleerd.

Wat is Windows veilige modus

Ben jij benieuwd hoe je contactpersonen binnen outlook webmail kunt gebruiken?

Als de computer rare kuren gaat vertonen is het belangrijk dat de computer van de problemen wordt hersteld. Voor het herstellen van de computerproblemen is er binnen Windows een veilige omgeving.

Wat is Windows veilige modus

Deze veilige omgeving wordt ook wel de Veilige modus genoemd. Binnen de  veilige modus kunnen alleen de programma’s worden gestart die nodig zijn om met de computer te kunnen werken.

Doordat alleen de programma’s die voor het werken met de computer kunnen worden gestart, kunnen geïnfecteerde programma’s binnen de veilige modus niet worden gestart. Hierdoor kan de veilige modus worden gebruikt om iedere computer virus van de computer te verwijderen.

Problemen die na een computer update op kunnen treden

Voor iedere computer worden er regelmatig updates uitgebracht. Met deze updates kunnen beveiligingsproblemen worden opgelost en kunnen de functies soms worden uitgebreid. Als er een update is uitgekomen wordt er door het besturingssysteem gevraagd of deze kan worden geïnstalleerd. Natuurlijk is het verstandig om de laatste versie van het besturingssysteem te installeren. Zo kan het werken met de computer veiliger worden en kunnen er nieuwe functies beschikbaar komen.

Tijdens de installatie van het besturingssysteem kunnen er helaas soms ook fouten optreden. Door deze fouten kan het voorkomen dat de computer niet meer naar behoren kan functioneren.

Enkele problemen die na een update van de computer kunnen optreden zijn onder andere dat de computer tijdens het opstarten blijft hangen of dat de gebruikersnaam en het wachtwoord niet meer worden herkend.

Computer herstellen met Windows veilige modus

Als de computer rare kuren is gaan vertonen moet de computer worden hersteld. Vaak is een systeemherstel voldoende voor het herstellen van de computer. Met behulp van het systeemherstel kan de computer naar de laatst werkende situatie worden teruggezet. 

Systeem herstel

Om de computer met behulp van systeemherstel naar een eerdere versie terug te kunnen zetten moet er een herstelpunt op de computer aanwezig is. Als de computer met behulp van systeemherstel wordt teruggezet kan het beste voor het laatste herstelpunt worden gekozen. Door het laatste herstelpunt te gebruiken is de kans op het verlies van bestanden en documenten namelijk een stuk kleiner.

Wanneer de datum van het herstelpunt te ver in het verleden ligt kan het voorkomen dat er belangrijke bestanden verloren gaan.

Tegenwoordig maakt Windows tijdens het updaten van het besturingssysteem een herstelpunt aan.

Windows Systeem herstel uitvoeren

Door de computer via systeemherstel te herstellen blijven de belangrijke bestanden behouden. Onder belangrijke bestanden vallen onder anderen foto’s, documenten en video’s. Naast de fouten die tijdens het bijwerken van het besturingssysteem voor kunnen komen kunnen er ook bij de installatie van hardware of programma’s problemen ontstaan. Vaak worden er dan ongemerkt verkeerde wijzigingen in het register aangebracht.

Helaas kan het in dat geval voorkomen dat er geen recent herstelpunt aanwezig is. Doordat het systeem dan naar een eerder herstelpunt moet worden hersteld kan het voorkomen dat belangrijke bestanden waaronder foto’s, documenten en video’s kwijtraken.

Als er fouten in het Windows register optreden hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Vaak kunnen de instellingen in het register gemakkelijk opnieuw worden ingesteld. Door de instellingen in het register naar de juiste instellingen te wijzigen kan de computer soms zelfs zonder systeemherstel worden hersteld.

Het Windows register

Het Windows register is de plek waarin alle instellingen van de computer staan opgeslagen. Zo zijn binnen het Windows register alle instellingen van het besturingssysteem, de persoonlijke instellingen zoals de taal, instellingen van de aangesloten apparaten zoals de taal van het toetsenbord en instellingen van apps en programma’s te vinden.

Wanneer een instelling in het Windows register verkeerd staat kan dit vervelende gevolgen met zich meebrengen.

Zo kan het voorkomen dat er een foutmelding tevoorschijn komt wanneer de correcte gegevens van het Microsoft account (gebruikersnaam en wachtwoord) worden ingevoerd.

Computer herstellen met Windows register binnen veilige modus

In deze foutmelding staat dan dat er verkeerde gegevens zijn ingevoerd. Om weer met het Microsoft account in te kunnen loggen moet het account met behulp van veilige modus worden ingelogd. Nadat de instellingen van het Microsoft account binnen het Windows register zijn hersteld.

Als er in het Windows register gekeken wordt staat daar bij het account een instelling dat op .bak eindigt. Het account kan dan worden hersteld door de tekst .back te verwijderen. Nadat het woord .bak is verwijderd kan er weer met de oorspronkelijke gegevens worden ingelogd.

Computervirus verwijderen in veilige modus

Wanneer er een computervirus op de computer is beland kan deze de werking van de computer nadelig beïnvloeden. Zo kan het voorkomen dat de computer ineens een heel stuk langzamer wordt of dat er tijdens het zoeken naar informatie op het internet ineens veel meer reclame op het web tevoorschijn komt.

Daarnaast kan het zijn dat de muis uit het niets over het beeldscherm beweegt zonder dat jij hem deze opdracht hebt gegeven.

Computer virus verwijderen in veilige modus

Programma’s in veilige modus

Dit komt door de verschillende processen die door het computervirus geactiveerd worden. Als je een aantal bestanden wilt verwijderen van een programma wat nog in gebruik is dan lukt dat niet. Dan komt er een melding dat er nog bestanden van dat programma in gebruik zijn waardoor dat niet kan.

Omdat je zelf geen controle hebt over welke bestanden er door de processen van het computervirus geactiveerd worden  kunnen deze processen ook niet handmatig gestopt worden. En als je probeert om het programma wat op de achtergrond draait te stoppen door middel van taakbeheer kan dat daarom niet lukken en krijg je de melding dat deze mogelijkheid niet toegankelijk is.

Om het computervirus te kunnen verwijderen met behulp van een virusscanner moet je de computer in veilige modus opstarten. Omdat hiermee alleen beperkte processen van het besturingssysteem geactiveerd worden waaronder alleen de processen die nodig zijn om het besturingssysteem op te kunnen starten binnen de veilige modus is het wel mogelijk om sommige programma’s zoals de virusscanner op te starten.

Voordat de computer in veilige modus opgestart kan worden om de computer te kunnen controleren op mogelijke schadelijke software, moet de computer eerst voorzien zijn van een virusscanner om de ongewenste bestanden, die door een computervirus veroorzaakt zijn, te kunnen verwijderen. Omdat de computer geen mogelijkheden heeft tot het installeren van de software binnen de veilige modus, zal de virusscanner daarom altijd geïnstalleerd moeten worden voordat de computer over gaat naar veilige modus.

Ben jij benieuwd hoe je contactpersonen binnen outlook webmail kunt gebruiken?

Als de computer rare kuren gaat vertonen is het belangrijk dat de computer van de problemen wordt hersteld. Voor het herstellen van de computerproblemen is er binnen Windows een veilige omgeving.

Wat is Windows veilige modus

Deze veilige omgeving wordt ook wel de Veilige modus genoemd. Binnen de  veilige modus kunnen alleen de programma’s worden gestart die nodig zijn om met de computer te kunnen werken.

Doordat alleen de programma’s die voor het werken met de computer kunnen worden gestart, kunnen geïnfecteerde programma’s binnen de veilige modus niet worden gestart. Hierdoor kan de veilige modus worden gebruikt om iedere computer virus van de computer te verwijderen.

Windows 10 opstart herstel

Wanneer er tijdens het installeren van een update bij Windows 10 een probleem is opgetreden, of wanneer er om welke andere reden dan ook een fout is opgetreden binnen Windows kan het zijn dat de computer wel probeert op te starten, maar tijdens het opstarten enorm lang op zich laat wachten. Of erger nog, de computer wil helemaal niet meer opstarten.

Voordat Windows uiteindelijk weer opgestart kan worden moet er voor Windows 10 dan een opstart herstel plaats vinden. Op die manier kunnen de fouten binnen het besturingssysteem weer opgelost worden.

Veilige modus starten vanuit Windows 10 opstart herstel

Om Windows 10 opstart herstel te kunnen starten moet de shifttoets op het toetsenbord blijvend worden ingedrukt, waarna er verschillende mogelijkheden te voorschijn komen om Windows 10 via opstart herstel te kunnen herstellen.

Hierbij kan ervoor gekozen worden om het besturingssysteem naar een ouder herstelpunt te brengen. Dit doe je door te kiezen voor Windows systeem herstel. Nadat Windows 10 opstart herstel de beschadigde software heeft gerepareerd kan de computer in het vervolg weer op de normale manier worden opgestart.

Opstarten in veilige modus

Wanneer je de computer hebt opgestart kan je ervoor kiezen om het besturingssysteem op een later tijdstip in veilige modus op te starten. Dit kan je dan doen door deze opdracht te geven binnen de systeem configuratie.

Maar makkelijker zou het zijn wanneer je de Windows knop tegelijkertijd met de letter R indrukt.

Nadat je hierop hebt gedrukt komt er een invoerveld tevoorschijn waarin je aan kan geven welk programma je aan wilt zetten.

Veilige modus starten vanuit Windows 10 opstart herstel

Aangezien we ervoor willen zorgen dat de computer op een later tijdstip in veilige modus wordt opgestart typen we hier Msconfig in. Nadat dit programma is opgestart kunnen we ervoor kiezen dat we de computer in veilige modus willen opstarten 

Tijdens het opstarten naar veilige modus

Als de computer is uitgeschakeld kan de computer direct in veilige modus worden opgestart. Om de computer in veilige modus op te kunnen starten moet de shift knop tijdens het starten van de computer ingedrukt blijven.

Er komt dan op een gegeven moment een blauw scherm met opties tevoorschijn.

Binnen deze opties staat de optie met de tekst: “Uw computer herstellen”. Deze optie kan alleen met de pijltjes toetsen op het toetsenbord worden geselecteerd.

Nadat deze optie is bevestigd moet deze optie worden bevestigd. Om Windows van problemen te herstellen moet deze optie worden bevestigd door op de entertoets te drukken.

Windows 10 opstarten in veilige modus

Nadat de optie: “Uw computer herstellen” is geactiveerd wordt geprobeerd om de problemen die op de computer aanwezig zijn te herstellen. Tijdens het herstellen van de computer wordt naar de opstartbestanden gekeken en wanneer er fouten zijn gevonden wordt er geprobeerd om deze te repareren. Daarnaast kan de computer vanuit dit menu in veilige modus worden opgestart.

Veilige modus Windows 10 uitzetten

Als er binnen het bovenstaande menu voor de optie veilige modus wordt gekozen wordt de computer in de veilige modus opgestart. Nadat de computer in veilige modus is opgestart kan het voorkomen dat de computer de volgende keer weer in automatische modus wordt opgestart. Doordat er binnen de automatische modus minder mogelijkheden zijn moet de computer weer in de normale modus worden opgestart.

Om de computer weer in de normale modus op te kunnen starten moet tegelijkertijd op de Windows en de R toets worden gedrukt.

Door deze toetsencombinatie wordt een menu geopend waarmee de veilige modus kan worden uitgeschakeld.

Veilige modus uitzetten

Ben jij benieuwd hoe je contactpersonen binnen outlook webmail kunt gebruiken?

Als de computer rare kuren gaat vertonen is het belangrijk dat de computer van de problemen wordt hersteld. Voor het herstellen van de computerproblemen is er binnen Windows een veilige omgeving.

Wat is Windows veilige modus

Deze veilige omgeving wordt ook wel de Veilige modus genoemd. Binnen de  veilige modus kunnen alleen de programma’s worden gestart die nodig zijn om met de computer te kunnen werken.

Doordat alleen de programma’s die voor het werken met de computer kunnen worden gestart, kunnen geïnfecteerde programma’s binnen de veilige modus niet worden gestart. Hierdoor kan de veilige modus worden gebruikt om iedere computer virus van de computer te verwijderen.

Geef een reactie