Wat is Excel en wat kun je ermee?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan de computer voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Er kunnen tegenwoordig zelfs berekeningen met de computer worden uitgevoerd. 

Voor berekeningen heeft Microsoft een programma ontwikkeld. Dit programma wordt Microsoft Excel genoemd en kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van Excel en wil jij meer met Excel kunnen doen? In dit artikel vertellen we er alles over. 

Wat kun je met Excel?

Excel is een programma dat door Microsoft is ontwikkeld en standaard bij het pakket van Microsoft Office wordt geleverd.

Met dit programma kan iedere berekening eenvoudig worden uitgevoerd. Nadat je een berekening hebt gemaakt is het handig als deze ook overzichtelijk kan worden weergegeven. 

Dit programma is bij uitstek geschikt voor zowel de zakelijke als de particuliere mogelijkheden. Vooral omdat dit programma voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt zoals: 

Telefoonboek met excel maken
 • De administratie bijhouden
 • In / uitgaven overzichtelijk maken
 • Meterstanden inzichtelijk maken
 • Sport schema bijhouden. Bijvoorbeeld voor het maken van een persoonlijk sport / hardloop schema
 • Gewicht bijhouden. Bijvoorbeeld wanneer je af wilt vallen

Voor het invoeren van gegevens werkt Excel met cellen. In iedere cel kan een combinatie van letters en cijfers worden ingevoerd. Een lijst met getallen kan op een gegeven moment erg onoverzichtelijk worden. Tijdens het ontwikkelen van dit berekeningsprogramma heeft Microsoft hier goed over nagedacht.

Getallen kunnen namelijk op verschillende manieren duidelijker in kaart worden gebracht. Er zijn binnen Excel verschillende manieren waarop getallen overzichtelijker kunnen worden weergegeven zoals: 

 • Staafdiagram. Hiervoor kunnen gegevens in staven weergegeven  
 • Grafieken
 • Boomdiagram. Hierbij worden getallen in een diagram weergegeven

Binnen dit programma kun je zelf bepalen welke berekeningen er op de getallen moeten worden uitgevoerd. Doordat er op ieder getal een berekening kan worden uitgevoerd kan er zelfs een kleur aan specifieke waardes worden gegeven. Zo kun je getallen onder een bepaalde waarde rood kleuren terwijl de kleuren boven de ingestelde waarde groen kunnen worden gekleurd. 

Naast het uitvoeren van berekeningen kunnen ook andere gegevens overzichtelijk worden weergegeven. Hierdoor kan er zelfs een overzicht met contactpersonen worden gemaakt. Dit is vooral handig wanneer je een overzicht van leden, verjaardagen of een telefoonboek wilt maken. 

Wil jij je gegevens gemakkelijk overzichtelijk kunnen houden?

Excel voor berekeningen gebruiken

Met excel kun jij al je gegevens overzichtelijk in een spreadsheet bewaren.

 • Dat is: je kunt al je gegevens gemakkelijk organiseren
 • Gegevens gemakkelijk in een tabel weer kunnen geven
 • Berekeningen gemakkelijk uit kunnen voeren

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Binnen Excel met een werkblad en cellen werken

Om getallen overzichtelijk weer te geven werkt Excel met een groot werkblad. In dit werkblad staan een grote hoeveelheid vakjes. Deze vakjes worden ook wel cellen genoemd. Iedere cel heeft een unieke naam die uit een combinatie van een letter en een cijfer bestaat. 

Verticale rijen dus van boven naar beneden worden met cijfers weergegeven. Aan de horizontale kolommen worden letters toegekend. Aan de bovenste cel die linksboven in het werkblad staat wordt de benaming A1 toegekend. De cel rechts daarvan heeft de naam B1. 

Wat is excel en wat kun je ermee

Wanneer je van boven naar beneden gaat kijken zie je dat er voor iedere rij naar beneden een getal wordt opgeteld. Hierdoor heeft de cel die onder A1 staat de benaming A2. Een standaard werkblad is met duizenden kolommen en rijen opgebouwd. Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat er te weinig ruimte aanwezig is. 

Ieder vel met cellen wordt een blad genoemd. Een verzameling van meerdere bladen worden de werkmap genoemd. Om het overzicht met verschillende bladen te kunnen behouden kan er aan ieder blad een eigen naam worden gegeven. 

Door de bladen afzonderlijk een logische naam te geven kunnen ze gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden en weet je precies welk blad er moet worden geopend. Als je een werkmap hebt aangemaakt kan het voorkomen dat er niet genoeg bladen beschikbaar zijn. Gelukkig kunnen deze bladen naar eigen inziens worden uitgebreid. 

Hoe kun je bladen binnen een werkmap beheren?

Als je met Excel aan berekeningen wilt gaan werken kan het voorkomen dat er nieuwe bladen aan een werkmap moeten worden toegevoegd. Gelukkig kun je bladen eenvoudig in enkele simpele stappen aan een werkmap toevoegen. 

Voor het toevoegen van een blad moet je allereerst rechtsonderin op het plusje drukken. Nadat je op dit plusje hebt gedrukt wordt er direct een nieuw blad toegevoegd. Het nieuwe blad krijgt een naam dat een combinatie met een woord en een cijfer heeft. Een nieuw aangemaakt blad wordt daarom als blad1, blad2 etc. weergegeven. 

Natuurlijk zegt een naam als blad1 niet zo veel. Hierdoor weet je niet precies waarvoor het blad wordt gebruikt en kan het overzicht al snel verloren gaan.

De naam van het blad kan eenvoudig naar een logische naam worden aangepast. Hiervoor moet je met de rechtermuisknop op het gewenste blad drukken. 

werken met werkmappen

Door met de rechtermuisknop op het blad te drukken wordt er een menu geopend. Binnen dit menu staat de optie naam wijzigen. Als je hierop hebt gedrukt kun je het blad meteen een logische naam geven. Als de plannen zijn gewijzigd kan het voorkomen dat er een blad overbodig is geworden.

Dit overbodige blad kan eenvoudig worden verwijderd. Het blad kan eenvoudig worden verwijderd door met de rechtermuisknop op het blad te drukken en vervolgens binnen het geopende menu op de optie: ”verwijder blad” te drukken.

Wil jij je gegevens gemakkelijk overzichtelijk kunnen houden?

Excel voor berekeningen gebruiken

Met excel kun jij al je gegevens overzichtelijk in een spreadsheet bewaren.

 • Dat is: je kunt al je gegevens gemakkelijk organiseren
 • Gegevens gemakkelijk in een tabel weer kunnen geven
 • Berekeningen gemakkelijk uit kunnen voeren

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Binnen Excel met cellen werken

In iedere cel kunnen gegevens zoals woorden, getallen of een combinatie van beiden worden ingevoerd. Nadat getallen in een cel zijn ingevoerd kunnen berekeningen worden uitgevoerd. Voor deze berekeningen kunnen formules worden gebruikt. 

Wanneer je een berekening op getallen uit wilt voeren kun je zelf bepalen welke gegevens er moeten worden gebruikt.

Tabellen aanpassen met excel

Naast het maken van berekeningen kan iedere cel afzonderlijk worden aangepast. Enkele opties hoe een cel of de gegevens binnen een cel kunnen worden aangepast zijn onder andere: 

 • Een kader / rand om een of enkele cellen plaatsen
 • Waardes in een cel een specifieke kleur geven
 • Achtergrondkleur van een cel aanpassen

Door de waardes in cellen een specifieke kleur te geven worden de gegevens in een tabel overzichtelijker worden weergegeven. Daarnaast kan er een kader om een enkele of een combinatie van cellen worden gegeven. Hierdoor kun je een tablet veel mooier en beter vormgeven. 

Formules maken om met getallen te kunnen werken

Op de gegevens die in een cel zijn ingevoerd kunnen berekeningen worden uitgevoerd. Voor berekeningen kan er binnen Excel met formules worden gewerkt. Er zijn verschillende soorten formules waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd zoals: 

 • Waardes bij elkaar optellen
 • Gemiddelde van waardes berekenen
 • Getallen van elkaar aftrekken
 • Vermenigvuldigen van getallen
 • Delen van getallen

Binnen Excel hoeft het niet bij de standaard berekeningen te blijven. Met dit programma kunnen namelijk ook berekeningen op datums en andere gegevens worden uitgevoerd.

Wanneer je met behulp van een formule een berekening op getallen uit wilt voeren moet er een cel worden geselecteerd. 

Excel voor berekeningen gebruiken

Door een cel te selecteren komt er boven de cellen een invoerveld te staan. Hier moet als eerste het = teken worden ingevoerd. Vervolgens kunnen de cellen waarop de berekening moet worden uitgevoerd worden geselecteerd. 

Voor het optellen van getallen zijn er twee opties beschikbaar. Zo kun je de getallen per cel specifiek bij elkaar optellen en kun je alle cellen in een keer bij elkaar op laten tellen. De functie waarbij alle getallen in een keer kunnen worden opgeteld wordt autosum genoemd.

Wil jij je gegevens gemakkelijk overzichtelijk kunnen houden?

Excel voor berekeningen gebruiken

Met excel kun jij al je gegevens overzichtelijk in een spreadsheet bewaren.

 • Dat is: je kunt al je gegevens gemakkelijk organiseren
 • Gegevens gemakkelijk in een tabel weer kunnen geven
 • Berekeningen gemakkelijk uit kunnen voeren

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Geef een reactie