Wat is torrenting en hoe veilig is het?

Torrenting wordt vaak voor het downloaden en uploaden van content gebruikt. Content dat via het internet wordt gedownload en geüpload zijn onder andere de nieuwste films, muziek en programma’s. Doordat torrenting vaak voor het downloaden van illegale content wordt gebruikt wordt torrenting met piraterij en het schenden van auteursrechten geassocieerd. In dit artikel leggen we uit hoe torrenting werkt en of je dit veilig en legaal kunt doen.

Hoe werkt torrenting?

Om met een digitaal apparaat zoals een laptop of computer te kunnen downloaden moet er een programma op de computer / laptop worden geïnstalleerd. Dit programma wordt ook wel de torent cliënt genoemd. Met behulp van de torent cliënt worden computers, laptops en servers via het torrent netwerk (P2P netwerk) met elkaar verbonden. 

Om content zoals muziek albums, video’s en programma’s te kunnen downloaden worden de bestanden in kleinere deeltjes verspreid. Vervolgens worden deze deeltjes via het torent-netwerk over de verbonden computers verdeeld. Deze kleinere gedeeltes worden via het P2P netwerk over verschillende computers verveeld. 

Op iedere computer / laptop die via het P2P netwerk download wordt bijgehouden welke gegevens er van het bestand zijn en worden gedownload. Het bestandje dat hiervoor wordt gebruikt wordt ook wel de “torrenting file” of “tracker” genoemd. 

Met behulp van dit bestand weet de computer / laptop vanaf welke computer / laptop de benodigde gegevens kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen de ontbrekende gegevens naar andere computers in het P2P netwerk worden geüpload.

Op iedere computer / laptop die via het P2P netwerk download wordt bijgehouden welke gegevens er van het bestand worden gedownload. Dit bestandje wordt ook wel de “torrenting file” of “tracker” genoemd. 

Met behulp van dit bestand weet de computer / laptop vanaf welke computer / laptop de benodigde gegevens gedownload kunnen worden. Daarnaast kunnen de ontbrekende gegevens naar andere computers in het P2P netwerk worden geüpload.

Wat is torrenting en hoe werkt dat

Wil jij weten hoe je bestanden via torrenting kunt downloaden?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is de manier waarop naar muziek kan worden geluisterd en naar films kan worden gekeken veranderd.

Zo zijn er tegenwoordig verschillende bedrijven die een streamingdienst hebben ontwikkeld. Een streamingdienst is een website / app waarop een grote collectie van films, series of muziek is opgenomen.

Wat is torrenting CTA

Voor het bekijken en beluisteren van deze content is een internetverbinding vereist. Helaas kan het voorkomen dat er geen internetverbinding aanwezig is. Om zonder internetverbinding naar films en series te kijken of naar muziek te luisteren moet de content worden gedownload. Content kan het makkelijkste met behulp van torrenting worden gedownload.

Hoe werkt een Peer-to-Peer netwerk?

Als content zoals films, muziek albums of programma’s vanaf de server naar de computer / laptop worden gedownload worden de gedownloade bestanden op de harde schijf opgeslagen. Een bestand bestaat vaak uit verschillende kleinere bestanden die via het peer to peer netwerk naar de computer / laptop worden gedownload. Dit gebeurd net zo lang totdat het volledige bestand compleet is.

Andere computers die met het peer to peer netwerk zijn verbonden kunnen de benodigde gegevens van de computers die met het peer to peer netwerk zijn verbonden downloaden. Voor het downloaden via torrenting is een programma nodig. Dit programma wordt de torrent client genoemd. Met dit programma worden de computers aan het peer to peer netwerk gekoppeld. 

Bij een peer to peer netwerk werken verschillende computers met elkaar samen om een bestand te downloaden (leechen) en te (seeden) uploaden.  De computers die op het peer to peer netwerk zijn aangesloten functioneren daarom als servers.

Wat zijn seeders en leechers?

Wanneer bestanden via torrenting worden gedownload komen de termen seeders en leechers al snel naar voren. Bij het downloaden van torrents worden bestanden door de computers die met het peer to peer netwerk zijn verbonden geüpload en gedownload. Als een computer een bestand aan het downloaden is wordt dit ook wel de leecher genoemd. Het uploaden wordt bij een peer to peer netwerk seeden genoemd. 

Doordat de bestanden tegelijkertijd worden geupload en gedownload wordt de computer bij het downloaden zowel als leecher en als seeder ingezet. Wanneer het volledige bestand is gedownload wordt de computer voor dat bestand alleen nog als seeder gebruikt.

Torrenting in de praktijk

Wanneer content zoals een video, muziek album of programma via torrenting wordt gedownload is daar een torent cliënt (programma voor het downloaden van torents) en een torent file (tracker) voor nodig. Het torent bestand kan vervolgens vanaf een torent website worden gedownload. Met behulp van dit bestand kan de torent cliënt zien welke computer er op het peer to peer netwerk zijn aangesloten en op welke computers de benodigde bestanden staan.  Bijvoorbeeld een programma. 

Vervolgens worden de gegevens behorende bij het programma opgezocht en als kleine pakketjes naar de computer gedownload.

Tijdens het downloaden van deze pakketjes worden de pakketjes die al gedownload zijn naar de computer van andere torrent gebruikers verstuurd. 

Wat is torrenting in de praktijk

Doordat deze pakketjes vanaf de computer worden verzonden werkt de computer als een kleine server. Wanneer het volledige bestand is gedownload zal het bestand alleen worden geüpload. Het uploaden stopt pas wanneer de torent wordt onderbroken of de computer wordt uitgeschakeld. 

Wil jij weten hoe je bestanden via torrenting kunt downloaden?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is de manier waarop naar muziek kan worden geluisterd en naar films kan worden gekeken veranderd.

Zo zijn er tegenwoordig verschillende bedrijven die een streamingdienst hebben ontwikkeld. Een streamingdienst is een website / app waarop een grote collectie van films, series of muziek is opgenomen.

Wat is torrenting CTA

Voor het bekijken en beluisteren van deze content is een internetverbinding vereist. Helaas kan het voorkomen dat er geen internetverbinding aanwezig is. Om zonder internetverbinding naar films en series te kijken of naar muziek te luisteren moet de content worden gedownload. Content kan het makkelijkste met behulp van torrenting worden gedownload.

Waar kun je torrents vinden?

Voordat er met een torent kan worden gedownload moet er een torent-file behorende bij de content worden gedownload. Het torent bestand kan vanaf een torrent-website worden gedownload. Er zijn tegenwoordig verschillende torent websites waarop een groot assortiment aan content kan worden gevonden.  Een van de bekendste websites is The Pirate bay. 

Op torent websites zijn zowel legale als illegale bestanden te vinden. Bij illegale bestanden kun je denken aan onder andere de nieuwste films, muziek en programma’s. Vaak zijn deze bestanden auteursrechtelijk beschermd. Door bestanden met auteursrechten te downloaden worden de auteursrechten geschonden.

Het schenden van auteursrechten is illegaal. Hierdoor is het verstandig om deze bestanden links te laten liggen. Verschillende torent-websites zijn offline gehaald doordat er auteursrechten werden geschonden. Op deze manier willen auteursrechtenorganisaties zoals Brein voorkomen dat illegale bestanden met elkaar worden gedeeld.

Is het downloaden van torrents legaal?

Zolang een Peer-to-peer netwerk wordt gebruikt voor het torenten van legale bestanden is dit volkomen legaal. Pas wanneer auteursrechten worden geschonden is het downloaden van torrents illegaal. 

Het downloaden van content zoals muziek albums, video’s en programma’s waarop auteursrechten staan wordt gezien als de inbreuk van auteursrecht.

Wanneer illegale bestanden worden gedownload wordt dat ook wel piraterij genoemd. Mensen die auteursrechten schenden worden ook wel piraten genoemd. 

Is torrenting legaal

Wanneer je wordt gepakt op het schenden van auteursrechten kan dat een hoge boete als gevolg hebben. In sommige landen kan het zelfs voorkomen dat je wordt vervolgt. 

De risico’s van torrenting

Aan torrenting kunnen verschillende risico’s hangen die het beste kunnen worden voorkomen. Een vaak voorkomend probleem is dat er een computervirus aan het te downloaden bestand is toegevoegd. Een computervirus kan vervelende gevolgen hebben. 

Om de gevolgen van een computervirus te beperken is het aan te bevelen dat er een goede virusscanner op de computer wordt geïnstalleerd voordat er wordt gedownload. Het downloaden van een virus is niet het enige risico dat door de download van een torent op kan treden. Enkele risico’s die het downloaden van een torent teweeg kunnen brengen zijn onder andere:

  • Het downloaden van content waarop auteursrechten zitten. Dit kan bewust of onbewust zijn. Maar wanneer je gepakt wordt op het schenden van auteursrechten kunnen er hoge boetes worden opgelegd
  • In plaats van de content wordt er een virus of de content in combinatie met een virus gedownload

Wil jij weten hoe je bestanden via torrenting kunt downloaden?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is de manier waarop naar muziek kan worden geluisterd en naar films kan worden gekeken veranderd.

Zo zijn er tegenwoordig verschillende bedrijven die een streamingdienst hebben ontwikkeld. Een streamingdienst is een website / app waarop een grote collectie van films, series of muziek is opgenomen.

Wat is torrenting CTA

Voor het bekijken en beluisteren van deze content is een internetverbinding vereist. Helaas kan het voorkomen dat er geen internetverbinding aanwezig is. Om zonder internetverbinding naar films en series te kijken of naar muziek te luisteren moet de content worden gedownload. Content kan het makkelijkste met behulp van torrenting worden gedownload.

Risico 1: Het downloaden van content met auteursrechten

Het downloaden van de nieuwste films, series, muziek en programma’s is vaak illegaal. Er wordt dan namelijk auteursrechtelijk beschermde content gedownload zonder dat hiervoor is betaald. Ook in landen waar het downloaden van torrents momenteel wordt gedoogd kan dit in de toekomst veranderen. 

Naast het downloaden van auteursrechtelijke content kunnen er ook bestanden zonder auteursrechten worden gedownload. Het besturingssysteem Linux is hier een voorbeeld van. Door het besturingssysteem via torrents te downloaden kunnen de servers worden ontlast. 

Risico 2: Een virus downloaden

Tijdens het downloaden van torrents kan het voorkomen dat er een virus met de content wordt meegeleverd. Doordat het delen en downloaden van bestanden niet door de websites wordt gereguleerd en gecontroleerd kunnen kwaadwillende een computervirus voor de content vervangen of een virus aan het bestand toevoegen. Voordat er via torrenting wordt gedownload is het belangrijk dat de computer tegen de gevaren van het internet wordt beschermd.

Voor het beschermen van de gevaren tegen het internet kan het beste een goede virusscanner zoals ESET NOD32 worden gebruikt. Een goede virusscanner kan een kwaadaardig programma herkennen en zelfs automatisch verwijderen. Op deze manier kan een virusscanner de gevolgen van een computervirus of malware beperken. 

Hoe kun je bestanden veilig via torrenting downloaden?

Wanneer content via torrenting wordt gedownload kunnen de gevaren van het internet worden beperkt door verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen. Als eerste is het belangrijk te beseffen dat het downloaden van torrents legaal is zolang er geen auteursrechten worden geschonden. Om content veilig via torrenting te kunnen downloaden kunnen de volgende veiligheidsmaatregels het beste worden opgevolgd: 

  • De status van de torrentsites bekijken en alleen van de veilige torrentsites met weinig reclame of malware downloaden
  • Een goede virusscanner installeren zodat kwaadaardige software direct kan worden herkend en verwijderd
  • Content met auteursrechten (copyright) vermijden. Zo hoef je niet bang te zijn dat je zal worden vervolgd of beboet
  • Een VPN gebruiken om de identiteit op het internet te beschermen

Veilig en anoniem via het internet werken

Wanneer het internet wordt gebruikt voor het zoeken naar informatie, het downloaden van content of het delen van gegevens wordt je al snel aan de gevaren van het internet blootgesteld. Gelukkig kun je jezelf tegen de gevaren van het internet beschermen. Om de computer te kunnen beschermen is het belangrijk dat er een goede virusscanner op de computer wordt geïnstalleerd.

Een virusscanner kan een kwaadaardig programma ontdekken en vervolgens direct verwijderen. Beschermen van de computer tegen de gevaren van het internet is soms niet voldoende. Zo kan het voorkomen dat de acties die op het internet worden ondernomen worden achterhaald.

Vooral als er privacy gevoelige informatie wordt verstuurd kan dit erg vervelend zijn. Om te voorkomen dat de activiteiten op het internet worden achterhaald kan het beste voor een VPN verbinding worden gekozen. In het artikel: “Wat is een VPN” kun je lezen hoe dit werkt. 

Wil jij weten hoe je bestanden via torrenting kunt downloaden?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen is de manier waarop naar muziek kan worden geluisterd en naar films kan worden gekeken veranderd.

Zo zijn er tegenwoordig verschillende bedrijven die een streamingdienst hebben ontwikkeld. Een streamingdienst is een website / app waarop een grote collectie van films, series of muziek is opgenomen.

Wat is torrenting en hoe werkt dat

Voor het bekijken en beluisteren van deze content is een internetverbinding vereist. Helaas kan het voorkomen dat er geen internetverbinding aanwezig is. Om zonder internetverbinding naar films en series te kijken of naar muziek te luisteren moet de content worden gedownload. Content kan het makkelijkste met behulp van torrenting worden gedownload.

Geef een reactie