Wat is een online printer en hoe kun je deze gebruiken?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest. Door deze ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor is er tegenwoordig steeds meer informatie via het internet te vinden. Deze informatie wordt met behulp van websites via het internet met anderen gedeeld.

Tijdens de zoektocht naar informatie kan het voorkomen dat er belangrijke gegevens worden gevonden die je op een later tijdstip terug wilt kunnen lezen. Om de gevonden informatie op een later tijdstip terug te kunnen lezen kan deze informatie worden geprint. Voor het printen van belangrijke informatie, documenten, foto’s of afbeeldingen is een printer nodig.

Er zijn tegenwoordig vele verschillende printers op de markt te vinden. Sommige van deze printers kunnen zelfs met het internet worden verbonden. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van de online printer en hoe deze functies kunnen worden gebruikt? Wij vertellen in dit artikel hoe je een online printer kunt gebruiken en wat je hiermee allemaal kunt doen. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van de online printer?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn er steeds meer websites met handige informatie te vinden.

Online printer installeren

Tijdens een zoektocht op het internet kan het voorkomen dat er handige informatie wordt gevonden. Om de informatie op een later tijdstip te kunnen lezen moet deze informatie worden geprint.

Voordat informatie kan worden geprint moet er een printer op de computer / laptop worden aangesloten. Deze printer kan zowel via het internet als bekabeld met de computer worden verbonden. Een printer die zelfstandig met het internet kan worden verbonden wordt de online printer genoemd.

Wat is een online printer?

Het internet is in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn er steeds meer apparaten met het internet verbonden. Ook printers kunnen tegenwoordig met het internet worden verbonden. Een printer die met het internet verbonden is wordt ook wel een online printer genoemd. 

De meeste printers die via het internet kunnen worden benaderd kunnen op verschillende manieren met het internet worden verbonden.

Zo kan een printer met behulp van een kabel of draadloos met het internet worden verbonden.

Nadat de printer met het internet is verbonden kan er vanaf verschillende apparaten worden geprint. 

Wanneer de printer met het internet is verbonden kan er vanaf verschillende digitale apparaten worden geprint. Hierdoor kunnen bestanden, foto’s, informatie en afbeelden vanaf de computer, mobiele telefoon, tablet of de laptop worden geprint.

Wat is een online printer

Hoe kun je een online printer installeren

Voordat een online printer kan worden gebruikt moet deze worden geïnstalleerd. Voor de installatie van een printer moet een installatieprocedure worden doorlopen. De installatieprocedure die voor de installatie van de online printer wordt gebruikt bestaat uit verschillende stappen. Deze stappen moeten allemaal worden doorlopen voordat de printer kan worden gebruikt. Enkele stappen waaruit de installatie bestaat zijn onder andere:

  • De taal waarop de printer moet functioneren instellen
  • Verbinden met een internetverbinding. Voor de verbinding met het internet kan zowel voor een bekabelde of een draadloze internet verbinding worden gekozen

Wanneer er voor een draadloze verbinding wordt gekozen moeten de gegevens van het netwerk worden ingevoerd. Deze gegevens bestaan uit de netwerknaam: SSID en het wachtwoord. Gegevens van de internetverbinding staan vaak op de sticker aan de achterkant van het modem weergegeven.

Invoeren van de netwerknaam en het wachtwoord behorende die bij de internet verbinding hoort kan soms een hele lastige klus zijn. Vooral als het wachtwoord uit veel verschillende tekens zoals kleine letters, cijfers, hoofdtekens en leestekens bestaat. Hier hebben bedrijven die printers ontwikkelen goed over nagedacht. 

Hierdoor kunnen sommige printers voor de installatie via de USB-kabel met de computer worden verbonden. Door de USB verbinding te gebruiken kunnen de gegevens van de draadloze internetverbinding naar de printer worden verstuurd.

Hierdoor kan de printer met het internet worden verbonden zonder dat er een moeilijk wachtwoord moet worden ingevoerd. 

Met behulp van een USB-kabel kan de online printer ook zonder internetverbinding worden gebruikt.

Dit kan erg handig zijn wanneer de printer wordt gebruikt op een locatie waar de verbinding met het internet niet sterk genoeg is. Bijvoorbeeld wanneer de printer op een zolder kamer wordt gebruikt.   

Online printer installeren

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van de online printer?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn er steeds meer websites met handige informatie te vinden.

Online printer installeren

Tijdens een zoektocht op het internet kan het voorkomen dat er handige informatie wordt gevonden. Om de informatie op een later tijdstip te kunnen lezen moet deze informatie worden geprint.

Voordat informatie kan worden geprint moet er een printer op de computer / laptop worden aangesloten. Deze printer kan zowel via het internet als bekabeld met de computer worden verbonden. Een printer die zelfstandig met het internet kan worden verbonden wordt de online printer genoemd.

Online printer vanaf de tablet of mobiele telefoon gebruiken

Om met de mobiele telefoon of tablet te kunnen printen moet de online printer met de mobiele telefoon of tablet worden verbonden. Voor deze verbinding moeten vaak enkele instellingen worden gedaan. Het wijzigen van deze instellingen kan soms erg lastig zijn. 

Verschillende printer fabrikanten hebben hier een oplossing voor gevonden. Zo kan er een app voor de printer op de mobiele telefoon of tablet worden geïnstalleerd.

De manier waarop een app kan worden geïnstalleerd kan per besturingssysteem en merk online printer verschillen.

Online printer kantoor toepassingen

Voor de installatie van een app op een apparaat dat met het besturingssysteem Android werkt moet de Google Play Store worden gebruikt terwijl hiervoor bij Apple apparaten de App Store moet worden gebruikt. 

Nadat de app behorende bij het merk printer is geïnstalleerd kan deze vaak voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Hierdoor kan deze app worden gebruikt voor het scannen van documenten, foto’s en afbeeldingen of om informatie en afbeeldingen / foto’s te kunnen printen. 

De online printer vanaf de computer of laptop gebruiken

Om met een computer of laptop te kunnen printen wordt er bij het besturingssysteem van Microsoft (Windows) en Apple (OSX)  vaak een driver gebruikt. Een driver is een klein programmaatje waarmee een aangesloten apparaat kan worden bediend. Naast de driver hebben de verschillende fabrikanten een programma voor de computer ontwikkeld.

Het programma dat voor de installatie is ontwikkeld kan de installatieprocedure makkelijker maken. Daarnaast kan het voorkomen dat het programma ervoor zorgt dat iedere functie van de printer kan worden gebruikt terwijl dit bij de driver niet altijd mogelijk is. 

Nadat de driver of het programma voor de printer is geïnstalleerd kan de online printer vanaf de computer op verschillende manieren worden gebruikt.

Zo kan er direct vanuit de browser en / of vanuit verschillende programma’s worden geprint. Naast het printen kunnen documenten met behulp van sommige online printers worden gebruikt voor het scannen van documenten, afbeeldingen en foto’s.

Online printer verbonden met computer

Wanneer documenten worden gescand kan er een naam voor het document worden opgegeven en kan de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen worden gekozen. Door voor een logische naam en locatie te kiezen kan het gescande bestand op een later tijdstip gemakkelijk worden teruggevonden.

Computer tegen de gevaren van het internet beschermen

Het internet is in de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn steeds meer apparaten met het internet verbonden. Hierdoor zijn er verschillende nieuwe toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt. Naast het groeiende aantal toepassingen is er steeds meer informatie op het internet te vinden. Al deze informatie staat over verschillende websites op het internet verspreid. Voor bijna ieder onderwerp kan er via het internet informatie worden gevonden.

Tijdens de zoektocht naar informatie op het internet kan het voorkomen dat er ongemerkt een kwaadaardige website wordt bezocht. Bij het bezoek van een kwaadaardige website kan er ongemerkt een virus op de computer worden gedownload. Door een goede virusscanner op de computer te installeren wordt er een melding gegeven wanneer er een kwaadaardige website wordt gedetecteerd. Hierdoor wordt de kans op een virus een stuk verkleind.

Mocht er onverhoopt toch een virus op de computer zijn beland, dan kan deze automatisch door de virusscanner worden verwijderd. Op deze manier kan een goede virusscanner de kans op een virus beperken en de computer tegen de gevaren van het internet beschermen.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van de online printer?

In de afgelopen jaren zijn er vele technische ontwikkelingen geweest die elkaar allemaal snel na elkaar hebben opgevolgd. Door deze technische ontwikkelingen is het internet een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor zijn er steeds meer websites met handige informatie te vinden.

Online printer installeren

Tijdens een zoektocht op het internet kan het voorkomen dat er handige informatie wordt gevonden. Om de informatie op een later tijdstip te kunnen lezen moet deze informatie worden geprint.

Voordat informatie kan worden geprint moet er een printer op de computer / laptop worden aangesloten. Deze printer kan zowel via het internet als bekabeld met de computer worden verbonden. Een printer die zelfstandig met het internet kan worden verbonden wordt de online printer genoemd.

Geef een reactie