Hoe werkt het internet?

Hoe werkt het internet

Hoe werkt het internet?

Wanneer je met de computer hebt gewerkt is er een grote kans dat je al met het internet hebt geëxperimenteerd en via het internet naar informatie gaan zoeken. Bijvoorbeeld over aankomende activiteiten bij jouw in de buurt of misschien was je op zoek naar informatie over specifieke onderwerpen.

Het internet staat tegenwoordig vol met informatie. Hierdoor kan informatie over bijna ieder onderwerp worden teruggevonden.

En doordat je gericht kunt zoeken is deze informatie vaak al binnen een mum van tijd gevonden.

Hoe werkt het internet

Wanneer op het internet naar informatie wordt gezocht wordt er vaak naar informatie gezocht dat op een andere computer is opgeslagen. Om bij deze informatie te komen moet er via het internet een hele route afgelegd worden. In dit blogbericht vertellen we hoe deze informatie vanaf de andere computer op jouw beeldscherm tevoorschijn komt.

Hoe werkt het internet?

Om de computer op het internet aan te kunnen sluiten heeft de computer / laptop een netwerkkaart nodig. Via deze netwerkkaart krijgt de computer / laptop automatisch een uniek MAC-adres toegewezen. Met behulp van dit MAC adres kan de computer vervolgens worden geïdentificeerd. Een MAC adres is daarom het beste met een kenteken van en auto te vergelijken.

Wanneer de computer wordt verbonden met het internet, wordt in feite de netwerkkaart in de computer verbonden met het internet. Om deze netwerk kaart te kunnen benaderen wordt er een privé IP-adres aan het MAC adres gekoppeld.

Zo weet het netwerk met welke computer er gecommuniceerd moet worden. Een IP-adres is een softwarematige unieke code waardoor het internet weet van welke netwerkkaart de aanvraag naar de informatie gedaan werd.

Ben jij benieuwd hoe het internet werkt?

In de afgelopen jaren zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan het internet voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De communicatie met anderen
 • Het delen van bestanden
 • Samen aan projecten werken door bestanden via de cloud te delen
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het internet?

Wat is een IP-adres?

Een privé IP-adres kan het beste met een postcode en een huisnummer van een huisadres worden vergeleken. Zonder postcode en een huisnummer weet de postbezorger niet waar het bericht moet worden afgeleverd. Bij de computer wordt hiervoor het IP adres gebruikt. Als de computer geen IP adres heeft weet de andere computer / het netwerk niet waar het bericht moet worden afgeleverd.

Bij de computer gaat het bezorgen van zo’n pakket net iets anders. De computer werkt namelijk niet op basis van woorden, maar met eentjes en nulletjes.

Een privé IP-adres ziet er als volgt uit: 192.168.0.1. Hiermee wordt de route naar de netwerkkaart in de computer thuis geïdentificeerd.

Hoe communiceert het internet via een ip adres

Om zo’n Privé IP-adres te kunnen krijgen is een klein stukje software nodig. De software waarmee IP adressen over apparaten worden verdeeld wordt ook wel DHCP genoemd. 

Wat is DHCP?

DHCP is de software dat op iedere router is geïnstalleerd. Met deze software wordt het publieke adres naar een uniek privé IP adres omgezet. Het unieke IP adres wordt vervolgens toegewezen aan de apparaten die binnen dat netwerk met het internet zijn verbonden. Bij het omzetten kijkt de router naar de IP-adressen die al over de andere apparaten zijn verdeeld. Zo kan ieder apparaat dat met het internet is verbonden een nieuw uniek IP-adres krijgen.

Met een Privé IP-adres alleen ben je er nog niet omdat dit er alleen maar voor zorgt dat je binnen het huis verbinding kan hebben met andere apparatuur. Omdat er bij een apparaat aangegeven wordt of er een verbinding is met het wifi netwerk, kan het zomaar zijn dat het apparaat aangeeft dat je verbonden bent met wifi. Terwijl je nog geen verbinding met de buitenwereld kunt maken. 

Wat doet een router

Wanneer de router een verbinding heeft met een modem welke online is krijgt de router een IP-adres door waarmee de router verbinding kan maken met de buiten wereld.

Om deze verbinding te delen met de apparaten in huis wordt de DHCP gebruikt om zo de IP adressen over de aangesloten apparaten te kunnen verdelen.

Zo’n IP adres wordt verkregen via een modem, die er voor zorgt dat de verbinding met de buiten wereld mogelijk wordt.   

Hoe werkt het internet met een router

Wat is een modem?

Het modem is het apparaat wat ervoor zorgt dat het netwerk in huis verbinding kan maken met de buiten wereld. Om deze verbinding tot stand te kunnen brengen is er een CMTS nodig die kan communiceren met het thuis netwerk. Dit gaat door middel van een IP-adres die gelinkt is met het modem.

Het modem kan de verbinding naar de buiten wereld alleen maar voor een apparaat tegelijkertijd tot stand brengen. Maar hier komt dan de router met zijn DHCP van pas waardoor er meerdere apparaten in huis verbinding kunnen maken met het internet.   

Wat doet het CMTS?

Naast het IP Adres moet er een verbinding met het internet buitenshuis aanwezig zijn. De verbinding met het internet buitenshuis wordt door de internetprovider geleverd. Een internetprovider wordt ook wel CMTS genoemd.

Ok, nu weten we hoe het thuis netwerk verbinding maakt met de buiten wereld. Maar hoe komt de informatie dan op mijn beeldscherm terecht? Hieronder vertellen we hoe de informatie via het internet op jouw beeldscherm beland .

Ben jij benieuwd hoe het internet werkt?

In de afgelopen jaren zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan het internet voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De communicatie met anderen
 • Het delen van bestanden
 • Samen aan projecten werken door bestanden via de cloud te delen
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het internet?

De werking van internet

Wanneer je via het internet naar informatie wilt zoeken heb je een apparaat nodig dat met een internetverbinding is verbonden. Naast de verbinding met het internet moet er een app of programma zijn geïnstalleerd waarmee naar informatie kan worden gezocht.

Hoe werken apparaten met het internet

Dit programma wordt ook wel de webbrowser genoemd. De Nederlandse vertaling van Webbrowser is internet zoeker waarmee duidelijk wordt aangegeven waarvoor een browser kan worden gebruikt.

Op Windows staat tegenwoordig Microsoft Edge geïnstalleerd, terwijl dit bij Android apparaten Google Chrome is en bij Apple is dit Safari. De intentie van al deze programma’s is hetzelfde en dat is het zoeken naar informatie

Als we via zo’n programma een zoekopdracht doen, wordt er via het privé IP-adres een melding gedaan bij de router dat er naar informatie gezocht wordt. Dit signaal wordt vervolgens aan het modem doorgegeven die vervolgens om toestemming vraagt bij de CMTS.

Nu is er uiteindelijk wel een verbinding met internet waarbij er via verschillende wegen naar de informatie gezocht wordt. Omdat de computer met eentjes en nulletjes werkt, is een URL niet direct leesbaar voor een gebruiker. Om dit toch leesbaar te maken wordt het DNS gebruikt om de cijfers om te zetten naar een voor de mens begrijpbare tekst. 

Wat is DNS?

Met DNS wordt Domain Name Service bedoeld, wat een grote database is, waarin allemaal namen staan welke gekoppeld zijn aan een IP-adres. Zo kan je op twee verschillende manieren een specifieke website op jouw beeldscherm laten verschijnen.

Voor de computer wordt een IP adres gebruikt, hetgeen gemakkelijker te begrijpen is ten opzichte van de computer techniek. Een IP-adres van een website kan er als volgt uit zien. 87.233.209.20. Dit is het IP adres van www.24kitchen.nl.

Omdat het onmogelijk is om ieder IP adres van iedere website te kunnen onthouden is het DNS van het IP adres van www.24kitchen.nl uit een database gehaald. Een database is niets anders dan een grote tabel waarin gegevens staan opgeslagen.

Als deze informatie gevonden is krijgt het modem een signaal waardoor de informatie opgehaald kan worden. Als de website zonder wachtwoord werkt, kan je nu deze pagina op de computer bekijken. Iedere keer wanneer er opnieuw naar informatie gezocht wordt begint dit proces opnieuw.

Is internet veilig?

Omdat iedere computer op basis van een IP adres getraceerd en benaderd kan worden, betekent dit dat ook hackers hier gebruik van kunnen maken. Om te voorkomen dat hackers hier gebruik van maken is het belangrijk om het internet tegen buitenstanders af te weren.

Is het internet veilig

Dit gebeurt door middel van een firewall. Maar ook wanneer er een firewall op de computer geïnstalleerd staat betekent dit niet dat de computer volledig veilig is.

Om er zeker van te zijn dat alle bestanden op de computer veilig zijn, is het daarom belangrijk om altijd een reserve kopie te maken waardoor je de computer tegen inbreuk van buiten af beschermt. Zodoende raak je jouw belangrijke bestanden nooit kwijt.  

Ben jij benieuwd hoe het internet werkt?

In de afgelopen jaren zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Door deze technische ontwikkelingen kan het internet voor steeds meer toepassingen worden gebruikt. Enkele toepassingen waarvoor het internet kan worden gebruikt zijn onder andere:

 • De communicatie met anderen
 • Het delen van bestanden
 • Samen aan projecten werken door bestanden via de cloud te delen
 • Zoeken naar informatie
 • Kijken naar een video
 • Werken aan verschillende taken

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van het internet?

Geef een reactie